Để tiếp xúc được tiếng trung thành thạo, nhảy ra được đông đảo câu dài, chúng ta phải có khoản đầu tư từ vựng cơ phiên bản đủ mập để ghép câu. Tiếp sau đây mascordbrownz.com xin giới thiệu với các bạn 1000 trường đoản cú vựng cơ bản thường dùng nhất trong tiếng Trung Phồn thể

Học nằm trong 1000 từ bỏ vựng Phồn thể (Đài Loan) này là rất có thể ghép câu 1 cách đơn giản.

Bạn đang xem: 3000 từ vựng tiếng hoa thông dụng


Từ vựng Cơ bản từ 1 – 100

STTChữ viếtPhiên âm (tiếng Trung bồi) + Nghĩa
1我們wǒmen (ủa mân): chúng tôi.
2什麼shénme (sấn mơ): chiếc gì, hả.
3知道zhīdào (trư tao): biết, hiểu, rõ.
4他們tāmen (tha mân): đàn họ.
5一個yīgè (ý cừa): một cái, một.
6你們nǐmen (nỉ mân): những bạn
7沒有méiyǒu (mấy yểu): ko có, ko bằng, chưa.
8這個zhège (trưa cơ): cái này, vấn đề này.
9怎麼zěnme (chẩn mơ): gắng nào, sao, như thế.
10現在xiànzài (xien chai): bây giờ.
11可以kěyǐ (khứa ỷ): tất cả thể.
12如果rúguǒ (rú cuổ): nếu.
13這樣zhèyàng (trưa dang): như vậy, núm này.
14告訴gàosù (cao su): nói với, tố cáo, tố giác.
15因為yīnwèi (in guây): vì chưng vì, vị rằng.
16自己zìjǐ (chư chỉ): tự mình, mình.
17這裡zhèlǐ (trưa lỉ): nghỉ ngơi đây.
18但是dànshì (tan sư): nhưng, mà.
19時候shíhòu (sứ hâu): thời gian, lúc, khi.
20已經yǐjīng (ỷ ching): đã, rồi.
21謝謝xièxie (xiê xiệ): cám ơn.
22覺得juéde (chuế tứa): cảm thấy, thấy rằng.
23這麼zhème (trưa mơ): như thế, như vậy, vậy này.
24先生xiānsheng (xien sâng): thầy, tiên sinh, chồng.
25喜歡xǐhuān (xỉ hoan): thích, vui mừng.
26可能kěnéng (khửa nấng): có thể, khả năng, dĩ nhiên là.
27需要xūyào (xuy deo): cần, yêu cầu.
28是的shì de (sư tợ): tựa như, như thể như.
29那麼nàme (na mờ): như thế.
30那個nàgè (na cừa): cái đó, câu hỏi ấy, ấy…
31東西dōngxi (tung xi): đông tây, trang bị vật.
32應該yīnggāi (ing cai): nên, buộc phải phải.
33孩子háizi (hái chự): con trẻ con, con cái.
34起來qǐlái (chỉ lái): đứng dậy, nổi dậy, vùng lên.
35所以suǒyǐ (suố ỷ): mang lại nên, sở dĩ, nguyên cớ.
36這些zhèxiē (trưa xiê): những…này.
37還有hái yǒu (hái yểu): vẫn còn.
38問題wèntí (uân thí): vấn đề, câu hỏi.
39一起yīqǐ (yi chỉ): cùng nơi, cùng, tổng cộng.
40開始kāishǐ (khai sử): bắt đầu, lúc đầu.
41時間shíjiān (sứ chen): thời gian, khoảng tầm thời gian.
42工作gōngzuò (cung chua): công việc, công tác.
43然後ránhòu (rán hâu): sau đó, tiếp đó.
44一樣yīyàng (ý dang): giống như nhau, cũng thế.
45事情shìqíng (sư chính): sự việc, sự tình.
46就是jiùshì (chiêu sư): nhất định, đúng, mặc dù cho.
47所有suǒyǒu (suố yểu): sở hữu, tất cả, toàn bộ.
48一下yīxià (ý xia): một tý, thử xem, tự dưng chốc.
49非常fēicháng (phây cháng): bất thường, rất, vô cùng.
50看到kàn dào (khan tao): quan sát thấy.
51希望xīwàng (xi oang): mong muốn muốn, hy vọng, cầu ao.
52那些nàxiē (na xiê): những…ấy, những…đó, những…kia.
53當然dāngrán (tang rán): đương nhiên, vớ nhiên, dĩ nhiên.
54也許yěxǔ (diế xủy): có lẽ, e rằng, biết đâu.
55朋友péngyǒu (phấng yểu): chúng ta bè, bởi hữu.
56媽媽māmā (ma ma): mẹ, má, u, bầm, bà già.
57相信xiāngxìn (xieng xin): tin tưởng, tin.
58認為rènwéi (rân uấy): mang lại rằng, mang đến là.
59這兒zhè’er (trưa ơr): sinh sống đây, địa điểm này, thời điểm này, bây giờ
60今天jīntiān (chin then): ngày hôm nay, hôm nay, hiện tại tại,
61明白míngbái (mính bái): rõ ràng, công khai, phát âm biết.
62一直yīzhí (yi trứ): thẳng, luôn luôn, liên tục.
63看看kàn kàn (khan khan): coi xét, xem.
64地方dìfang (ti phang): địa phương, bạn dạng xứ, vùng, miền.
65不過bùguò (pú cua): cực kỳ, độc nhất trên đời, nhưng, nhưng
66發生fāshēng (pha sâng): sinh ra, xảy ra, sản sinh.
67回來huílái (huấy lái): trở về, quay về.
68準備zhǔnbèi (truẩn bây): chuẩn bị, dự định.
69找到zhǎodào (trảo tao): tìm kiếm thấy.
70爸爸bàba (pa pa): bố, cha, ông già.
71一切yīqiè (ý chiê): vớ cả, không còn thảy, toàn bộ.
72抱歉bàoqiàn (pao chen): không phải, ân hận, bao gồm lỗi.
73感覺gǎnjué (cản chuế): cảm giác, cảm thấy, mang lại rằng.
74只是zhǐshì (trử sư): chỉ là, chẳng qua là, chỉ, nhưng.
75出來chūlái (chu lái): đi ra, ra đây, xuất hiện, nảy ra.
76不要bùyào (pú deo): đừng, không được, chớ.
77離開líkāi (lí khai): rời khỏi, bóc khỏi, ly khai.
78一點yī diǎn (yi tẻn): một chút, một ít, chút xíu, chút ít.
79一定yī dìng (ý ting): chủ yếu xác, nên phải, tốt nhất định.
80還是háishì (hái sư): vẫn, vẫn còn, ko ngờ, hoặc.
81發現fāxiàn (phan xen): phạt hiện, search ra, phát giác.
82而且érqiě (ớ chiể): mà còn, cùng với lại.
83必須bìxū (pi xuy): nhất mực phải, độc nhất vô nhị thiết phải.
84意思yìsi (yi sư): ý, ý nghĩa.
85不錯bùcuò (pú chua): đúng, đúng vậy, không tệ.
86肯定kěndìng (khẩn ting): khẳng định, quả quyết, chắc chắn.
87電話diàn huà (ten hoa): máy điện thoại, điện thoại.
88為了wèile (guây lơ): để, do (biểu thị mục đích).
89第一dì yī (ti yi): thứ nhất, hạng nhất, quan trọng nhất.
90那樣nàyàng (na dang): như vậy, như thế.
91大家dàjiā (ta chea): cả nhà, phần nhiều người.
92一些yīxiē (y xiê): một ít, một số, hơi, một chút.
93那裡nàlǐ (na lỉ): chỗ ấy, nơi đó, địa điểm ấy.
94以為yǐwéi (ỷ guấy): tin tưởng, đến rằng.
95高興gāoxìng (cao xing): vui vẻ, vui mừng, phấn chấn, thích.
96過來guòlái (cua lái): đủ, quá, đến, qua đây.
97等等děng děng (tấng tẩng): vân…vân, ngóng một chút.
98生活shēnghuó (sâng huố): đời sống, cuộc sống, sinh hoạt.
99醫生yīshēng (y sâng): bác sĩ, thày thuốc.
100最後zuìhòu (chuây hâu): cuối cùng, sau cùng.

Từ vựng Cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Trung tự 100 – 200

101之前zhīqián (trư chén): trước, trước lúc (time).
102伙計huǒjì (huổ chi): fan cộng tác, bạn cùng nghề, làm
103任何rènhé (rân hứa): bất luận chiếc gì.
104很多hěnduō (hẩn tuô): khôn cùng nhiều.
105哪兒nǎ’er (nả ớr): nơi nào, đâu.
106這種zhè zhǒng (trưa trủng): vẻ bên ngoài này, loại này.
107上帝shàngdì (sang ti): thượng đế, chúa trời.
108女人nǚrén (nủy rấn): phụ nữ, bọn bà (ng trưởng thành).
109名字míngzì (míng chự): thương hiệu (người, sự vật).
110認識rènshi (rân sư): dìm biết, biết, dìm thức.
111今晚jīn wǎn (chin oản): buổi tối nay.
112其他qítā (chí tha): loại khác, khác.
113記得jìdé (chi tứa): nhớ, nhớ lại, còn nhớ.
114傢伙jiāhuo (chea huô): loại thứ, thằng cha, chiếc con.
115或者huòzhě (huô trửa): gồm lẽ, hoặc, hoặc là.
116過去guòqù (cuô chuy): đang qua, đi qua
117哪裡nǎlǐ (ná lỉ): đâu, nơi nảo, đâu có, đâu phải.
118擔心dānxīn (tan xin): lo lắng, không im tâm, lo âu.
119繼續jìxù (chi xuy): tiếp tục, kéo dài, kế thừa, tiếp nối.
120女孩nǚhái (nủy hái): cô gái.
121親愛qīn’ài (chin ai): thân ái, thân thiết, yêu đương yêu.
122下來xiàlái (xia lái): xuống, lại, tiếp.
123父親fùqīn (phu chin): phụ thân, bố, cha, ba.
124以前yǐqián (ỷ chén): trước đây, trước kiam ngày trước.
125美國měiguó (mẩy cuố): nước Mỹ
126完全wánquán (oán choén): đầy đủ, trọn vẹn, hoàn toàn.
127寶貝bǎobèi (pảo pây): bảo bối, cục cưng, của báu.
128可是kěshì (khửa sư): nhưng, cố kỉnh nhưng, thật là.
129世界shìjiè (sư chiê): cố kỉnh giới, vũ trụ, trái đất.
130小時xiǎoshí (xẻo sứ): giờ đồng hồ đồng hồ, giờ.
131重要zhòngyào (trung deo): trọng yếu, quan lại trọng.
132別人biérén (biế rấn): fan khác, tín đồ ta.
133男人nánrén (nán rấn): bầy ông, phái mạnh nhân.
134機會jīhuì (chi huây): cơ hội, dịp, thời cơ.
135出去chūqù (chu chuy): ra, ra ngoài.
136看見kànjiàn (khan chen): thấy, trông thấy, quan sát thấy.
137好像hǎoxiàng (hảo xieng): hình như, mãng cầu ná, như là như.
138得到dédào (tứa tao): đạt được, nhận được.
139警察jǐngchá (chỉng chá): cảnh sát.
140兒子érzi (ớ chự): bé trai, bạn con.
141之後zhīhòu (trư hâu): sau, sau khi.
142漂亮piàoliang (pheo lieng): đẹp, xinh xắn.
143分鐘fēnzhōng (phân trung): phút
144再見zàijiàn (chai chen): tạm bợ biệt, chào tạm biệt.
145如何rúhé (rú hứa): làm sao, ntn, ra sao.
146比賽bǐsài (pỉ sai): thi đấu, đấu.
147情況qíngkuàng (chính khoang): tình hình, tình huống.
148關係guānxì (quan xi): quan hệ, liên quan đến.
149真是zhēnshi (trân sư): rõ là, thật là (không hài lòng):
150女士nǚshì (nủy sư): phụ nữ sĩ, bà, phu nhân (ngoại giao).
151馬上mǎshàng (mả sang): lập tức, tức khắc.
152決定juédìng (chuế ting): quyết định.
153見到jiàn dào (chien tao): nhìn thấy, gặp mặt mặt.
154根本gēnběn (cân pẩn): căn bản, nhà yếu, trước giờ.
155關於guānyú (quan úy): về…
156那兒nà’er (na r): chỗ ấy, chỗ ấy, dịp ấy, bây giờ.
157只要zhǐyào (trử deo): chỉ cần, miễn là.
158裡面lǐmiàn (lỉ mien): mặt trong, trong.
159到底dàodǐ (tao tỉ): mang lại cùng, rốt cuộc, nắm lại.
160了解liǎojiě (léo chiể): đọc rõ, biết rõ, hỏi thăm.
161明天míngtiān (míng then): ngày mai, mai đây.
162結束jiéshù (chiế su): kết thúc, chấm dứt.
163公司gōngsī (cung sư): công ty, hãng.
164成為chéngwéi (chấng uấy): trở thành, đổi thay thành.
165永遠yǒngyuǎn (dúng cản): vĩnh viễn, mãi mãi.
166幫助bāngzhù (pang tru): giúp đỡ, viện trợ.
167來說lái shuō (lái suô): …mà nói.
168多少duōshǎo (tuô sảo): nhiều ít, bao nhiêu, mấy.
169它們tāmen (tha mân): đàn họ, bọn chúng nó.
170確定quèdìng (chuê ting): xác định, khẳng định.
171有人yǒurén (yểu rấn): có người, bao gồm ai…
172清楚qīngchǔ (ching chủ): rõ ràng, tinh tường, gọi rõ.
173晚上wǎnshàng (oản sang): buổi tối, ban đêm.
174安全ānquán (an choén): an toàn.
175怎樣zěnyàng (chẩn dang): cố nào, ra sao.
176回家huí jiā (huấy chea): về nhà, go home.
177願意yuànyì (doen yi): vui lòng, bằng lòng, hy vọng.
178計劃jìhuà (chi hoa): kế hoạch, lập mưu hoạch.
179不能bùnéng (pu nấng): ko thể, không được.
180說話shuōhuà (suô hoa): nói chuyện, trò chuyện, lời nói.
181她們tāmen (tha mân): họ, bọn họ.
182有些yǒuxiē (yểu xiê): bao gồm một số, một ít,vài phần.
183感謝gǎnxiè (cản xiê): cảm tạ, cảm ơn.
184談談tán tán (thán thán): bàn về,thảo luận.
185以後yǐhòu (ỷ hâu): sau đó, về sau, sau này.
186照片zhàopiàn (trao phien): bức ảnh, bức hình.
187每個měi gè (mẩy cừa): mỗi cái
188歡迎huānyíng (hoan ính): hoan nghênh, xin chào mừng.
189兄弟xiōngdì (xung ti): huynh đệ, anh em.
190從來cónglái (chúng lái): không hề, từ trước cho tới nay.
191總是zǒng shì (chủng sư): luôn luôn , thời điểm nào cũng.
192拜託bàituō (pai thuô): xin nhờ, kính nhờ.
193女兒nǚ’ér (nủy ớ): bé gái.
194小姐xiǎojiě (xéo chiể): tè thư, cô.
195消息xiāoxī (xeo xi): tin tức, thông tin.
196或許huòxǔ (huô xủy): gồm thể, tất cả lẽ, giỏi là.
197如此rúcǐ (rú chử): như thế, như vậy.
198無法wúfǎ (ú phả): không hề cách nào.
199房子fángzi (pháng chự): nhà, loại nhà.
200衣服yīfú (yi phú): quần áo, trang phục.

Từ vựng giờ đồng hồ Trung Cơ bạn dạng từ 200 – 300

201聽說tīng shuō (thing suô): nghe nói.
202參加cānjiā (chan chea): tham gia, tham dự.
203辦法bànfǎ (pan phả): cách, biện pháp.
204唯一wéiyī (guấy yi): duy nhất.
205回去huíqù (huấy chuy): trở về, đi về.
206人們rénmen (rấn mân): phần đông người, bạn ta.
207該死gāisǐ (cai sử): đáng chết, chết tiệt.
208選擇xuǎnzé (xoẻn chứa): lựa chọn, tuyển chọn.
209原因yuányīn (doén in): nguyên nhân.
210下去xiàqù (xia chuy): xuống, đi xuống, tiếp nữa.
211好好hǎohǎo (háo hảo): vui nụ cười , xuất sắc đẹp.
212確實quèshí (chuê sứ): xác thực, bao gồm xác.
213混蛋húndàn (huấn tan): thằng khốn, khốn nạn.
214保證bǎozhèng (pảo trâng): bảo đảm.
215學校xuéxiào (xuế xeo): ngôi trường học.
216接受jiēshòu (chiê sâu): mừng đón , tiếp thu, nhận.
217改變gǎibiàn (cải pien):thay đổi, sửa đổi.
218看來kàn lái (khan lái): coi ra.
219麻煩máfan (má phán): phiền phức, rắc rối.
220出現chūxiàn (chu xien): xuất hện, hiện ra.
221打算dǎsuàn (tả soan): dự định, dự kiến.
222電影diànyǐng (ten ỉnh): năng lượng điện ảnh, phim.
223身上shēnshang (sân sang): trên cơ thể, bên trên người.
224房間fángjiān (pháng chen): phòng, gian phòng.
225不管bùguǎn (pù quản): mang lại dù, bất luận, mặc kệ, vứt mặc.
226特別tèbié (thưa biế): quánh biệt.
227注意zhùyì (tru yi): chú ý.
228甚至shènzhì (sân trư): thậm chí.
229保護bǎohù (pảo hu): bảo hộ, bảo vệ.
230真正zhēnzhèng (trân trâng): chân chính.
231結果jiéguǒ (chiế cuổ): kết quả.
232表現biǎoxiàn (pẻo xien): thể hiện, tỏ ra.
233其實qíshí (chí sứ): kì thực, thực ra.
234小心xiǎoxīn (xẻo xin): cẩn thận.
235進來jìnlái (chin lái): ngay gần đây, vừa qua.
236當時dāngshí (tang sứ): thời gian đó, lúc đó, lập tức, ngay.
237只有zhǐyǒu (trứ yểu): chỉ có.
238絕對juéduì (chuế tuây): tuyệt đối.
239長官zhǎngguān (trảng quan): quan tiền trên, quan tiền lớn.
240進去jìnqù (chin chuy): vào (từ ngoài vào trong).
241至少zhìshǎo (trư sảo): chí ít, ít nhất.
242律師lǜshī (lùy sư): cách thức sư.
243整個zhěnggè (trẩng cừa): toàn bộ, vớ cả, cả thay.
244聽到tīng dào (thing tao): nghe được.
245表演biǎoyǎn (péo dẻn): biểu diễn.
246正在zhèngzài (trâng chai): đang.
247感到gǎndào (cản tao): cảm thấy, thấy.
248那邊nà biān (na pien): mặt kia, mặt ấy.
249故事gùshì (cu sư): câu chuyện.
250結婚jiéhūn (chiế huân): kết hôn.
251咱們zánmen (chán mân): chúng ta.
252處理chǔlǐ (chú lỉ): xử lí, giải quyết.
253妻子qīzi (chi chự): vợ.
254進行jìnxíng (chin xính): tiến hành.

Xem thêm: The Face Shop Natural Sun Eco Power Long Lasting Sun Cream (Spf50+ Pa+++) Review

255是否shìfǒu (sư phẩu): cần chăng, hay không.
256剛剛gānggāng (cang cang): vừa, mới.
257案子ànzi (an trự): bàn, bàn dài, vụ án, án kiện.
258行動xíngdòng (xính tung): hành động.
259第二dì èr (ti ơ): sản phẩm công nghệ hai( chỉ số vật dụng tự).
260努力nǔ lì (nủ li): nỗ lực, vắt gắng.
261害怕hàipà (hai pha): sợ hãi, sợ hãi sệt.
262調查diàochá (teo chá): điều tra.
263失去shīqù (sư chuy): mất, chết.
264成功chénggōng (chấng cung): thành công.
265考慮kǎolǜ (khảo luy): suy nghĩ, suy xét, cân nặng nhắc.
266剛才gāngcái (cang chái): vừa nãy.
267約會yuēhuì (duê huây): hứa hẹn hò, hẹn gặp.
268節目jiémù (chiế mu): máu mục, chương trình.
269通過tōngguò (thung cuô): thông qua.
270之間zhī jiān (trư chen): giữa.
271別的bié de (piế tơ): chiếc khác.
272開心kāixīn (khai xin): vui vẻ.
273母親mǔqīn (mủ chin): mẹ, chủng loại thân.
274主意zhǔyì (trủ yi): ý kiến , công ty định.
275丈夫zhàngfū (trang phu): chồng.
276變成biàn chéng (pen chấng): biến hóa thành, trở thành.
277解釋jiěshì (chiể sư): giải thích.
278聯繫liánxì (lén xi): liên hệ.
279證明zhèngmíng (trâng mính): triệu chứng minh.
280生命shēngmìng (sâng minh): sinh mệnh, mạng sống.
281有點yǒudiǎn (yếu tẻn): gồm chút.
282解決jiějué (chiể chuế): giải quyết.
283難道nándào (nán tao): thảo nào, lẽ nào.
284作為zuòwéi (chuô guấy): hành vi, làm được, với tứ cách.
285奇怪qíguài (chí quai): kì lạ, kì quái.
286極了jíle (chí lơ): rất, cực.
287同意tóngyì (thúng y): đồng ý, đồng tình.
288遊戲yóuxì (yếu xi): trò chơi.
289幫忙bāngmáng (pang máng): giúp đỡ.
290危險wéixiǎn (uấy xẻn): nguy hiểm.
291討厭tǎoyàn (thảo den): xứng đáng ghét, ghét.
292曾經céngjīng (chấng ching): trải qua, đã trải.
293眼睛yǎnjīng (dẻn ching) song mắt.
294外面wàimiàn (oai mien): phía ngoài, bên ngoài.
295國家guójiā (cuố chea) quốc gia, đất nước.
296總統zǒngtǒng (chúng thủng): tổng thống.
297傷害shānghài (sang hai): tổn thương, có tác dụng hại.
298控制kòngzhì (khung trư): khống chế.
299最近zuìjìn (chuây chin): dạo này, gần đây.
300聲音shēngyīn (sâng in): âm thanh, tiếng động.

Các tự vựng giờ Trung Cơ phiên bản từ 300 – 400

301快樂kuàilè (khoai lưa): vui vẻ.
302可愛kě’ài (khửa ai): xứng đáng yêu.
303進入jìnrù (chin ru): tiến vào, cách vào, đi vào.
304能夠nénggòu (nấng câu): đủ.
305完成wánchéng (oán chấng): hoàn thành.
306昨晚zuó wǎn (chúa oản): tối hôm qua.
307醫院yīyuàn (yi doen): bệnh viện.
308不行bùxíng (pù xính): ko được.
309而已éryǐ (ớ ỷ): nhưng mà thôi.
310上面shàngmiàn (sang mien): bên trên, phía trên.
311樣子yàngzi (dang chự): hình dáng, dáng vẻ vẻ.
312有趣yǒuqù (yểu chuy): tất cả hứng.
313真的zhēn de (trân tợ): thiệt mà.
314部分bùfèn (pù phân): bộ phận.
315要求yāoqiú (eo chiếu): yêu thương cầu.
316糟糕zāogāo (chao cao): hư bét, gay go.
317除了chúle (chú lờ): kế bên ra, trừ ra.
318容易róngyì (rúng y): dễ dàng, dễ.
319保持bǎochí (pảo chứ): duy trì, gìn giữ.
320雖然suīrán (suây rán): khoác dù.
321想到xiǎngdào (xẻng tao): suy nghĩ đến.
322理解lǐjiě (lí chiể): phát âm biết.
323證據zhèngjù (trâng chuy): hội chứng cứ, bằng chứng.
324簡單jiǎndān (chẻn tan): 1-1 giản.
325不同bùtóng (pù thúng): ko giống, không cùng.
326夫人fūrén (phu rấn): phu nhân.
327父母fùmǔ (phu mủ): thân phụ mẹ.
328事實shìshí (sư sứ): sự thực.
329飛機fēijī (phây chi): vật dụng bay, phi cơ.
330家庭jiātíng (chea thính): gia đình.
331秘密mìmì (mi mi): bí mật.
332屍體shītǐ (sư thỉ): thi thể, xác chết.
333打開dǎkāi (tả khai): mở ra.
334檢查jiǎnchá (chẻn chá): kiểm tra.
335早上zǎoshang (chảo sang): buổi sáng.
336玩笑wánxiào (oán xeo): đùa.
337任務rènwù (rân u): nhiệm vụ.
338現場xiànchǎng (xien chảng): hiện nay trường.
339博士bóshì (puố sư): tiến sĩ.
340直到zhídào (trứ tao): mãi đến, mang đến đến, tận đến.
341緊張jǐnzhāng (chỉn trang): lo lắng, hồi hộp.
342簡直jiǎnzhí (chẻn trứ): quả là, tưởng chừng, xong khoát.
343放棄fàngqì (phang chi): quăng quật cuộc, trường đoản cú bỏ.
344小子xiǎozi (xẻo trự): fan trẻ tuổi, bé trai, thằng.
345電視diànshì (ten sư): ti vi, vô tuyến.
346大概dàgài (ta cai): khoảng, chừng.
347的確díquè (tí chuê): đích thực.
348回到huí dào (huấy tao): về đến.
349男孩nánhái (nán hái): con trai
350音樂yīnyuè (in duê): âm nhạc
351身體shēntǐ (sân thỉ): thân thể, cơ thể
352留下liú xià (liếu xia): lưu giữ lại.
353方式fāngshì (phang sư): phương thức, bí quyết thức, kiểu.
354美元měiyuán (mẩy doén): đô la mỹ.
355監獄jiānyù (chen uy): công ty tù, công ty giam, bên lao.
356這邊zhè biān (trưa ben): mặt này.
357重新chóngxīn (chúng xin): lại lần nữa, làm lại từ bỏ đầu.
358瘋狂fēngkuáng (phân khoáng): điên rồ.
359收到shōu dào (sâu tao): dìm được.
360其中qízhōng (chí trung): vào đó.
361想法xiǎngfǎ (xéng phả): cách nghĩ, ý nghĩ.
362紐約niǔyuē (niể duê): new york( Mỹ).
363家裡jiālǐ (chea lỉ): trong nhà.
364還要hái yào (hái hảo) : còn muốn, vẫn muốn.
365後面hòumiàn (hâu men): phía sau, đằng sau.
366帶來dài lái (tai lái): mang lại.
367昨天zuótiān (chúa then): hôm qua.
368不好bù hǎo (pù hảo): không tốt.
369抓住zhuā zhù (troa tru): bắt được , túm được.
370記錄jìlù (chi lu): ghi lại , ghi chép.
371老兄lǎoxiōng (lảo xung): anh bạn, ông anh.
372來自láizì (lái chư): mang đến từ.
373大學dàxué (ta xuế): đại học.
374照顧zhàogù (trao cu): chuyên sóc.
375太太tàitài (thai thai): bà lớn, bà chủ, bà xã, bà nhà.
376聰明cōngmíng (chông mính): thông minh.
377本來běnlái (pẩn lái): ban đầu, trước đây, lẽ ra, xứng đáng lẽ.
378加油jiāyóu (chea yếu): chũm lên.
379多久duōjiǔ (tuô chiểu): bao lâu.
380並且bìngqiě (ping chiể): đồng thời, hơn nữa, vả lại.
381直接zhíjiē (trứ chiê): trực tiếp.
382對於duìyú (tuây úy): về, đối với.
383突然túrán (thú rán): đột nhiên.
384開槍kāi qiāng (khai cheng): mở súng.
385除非chúfēi (chú phây): trừ khi,ngoài ra.
386正常zhèngcháng (trâng cháng): thường xuyên thường.
387死亡sǐwáng (sử oáng): chết, tử vong.
388終於zhōngyú (trung úy): cuối cùng.
389擁有yǒngyǒu (dúng yểu): có.
390不再bù zài (pú chai): không lặp lại , ko có lần sản phẩm 2.
391咖啡kāfēi (khai phây): cà phê.
392阻止zǔzhǐ (chú trử): phòng trở, phòng cản
393想像xiǎngxiàng (xẻng xeng): tưởng tượng.
394冷靜lěngjìng (lẩng ching): vắng vẻ vẻ, lặng tĩnh, bình tĩnh.
395方法fāngfǎ (phang phả): phương pháp, biện pháp làm.
396能力nénglì (nấng li): năng lực, khả năng.
397完美wánměi (oán mẩy): trả mỹ.
398目標mùbiāo (mu peo): mục tiêu.
399有關yǒuguān (yểu quan): liên quan, hữu quan.
400精神jīngshén (ching sấn): tinh thần.

Các từ bỏ vựng giờ đồng hồ Trung Cơ bạn dạng từ 400 – 500

401另外lìngwài (ling oai): ngoài ra.
402放鬆fàngsōng (phang sung): thả lỏng, buông lỏng, lơ là.
403休息xiūxí (xiêu xí): nghỉ ngơi ngơi, nghỉ.
404每天měitiān (mẩy then): mỗi ngày.
405回答huídá (huấy tá): trả lời, giải đáp.
406兇手xiōngshǒu (xung sẩu): hung thủ.
407負責fùzé (phu chứa): phụ trách.
408介意jièyì (chiê y): nhằm ý, để bụng, lưu giữ tâm.
409試試shì shì (sư sư): thử.
410那天nèitiā (nây then): hôm đó.
411系統xìtǒng (xi thủng): hệ thống.
412睡覺shuìjiào (suây cheo): ngủ.
413謀殺móushā (mấu sa): mưu sát.
414禮物lǐwù (lỉ u): món quà, quà.
415那種nà zhǒng (na trủng): loại đó.
416各位gèwèi (cưa guây): các vị ( đại biểu, giáo viên…).
417錯誤cuòwù (chua u): sai lầm, lỗi lầm, lệch lạc.
418隨便suíbiàn (suấy ben): tùy tiện, tùy, tùy ý, bất cứ.
419頭髮tóufǎ (thấu phả): tóc.
420關心guānxīn (quan xin): quan tâm.
421幹嗎gànma (can ma): làm cho gì.
422興趣xìngqù (xing chuy): hứng thú, phù hợp thú.
423報告bào gào (pao cao): báo cáo, bạn dạng báo cáo, phạt biểu.
424從沒cóng méi (chúng mấy): không bao giờ, ko bao giờ.
425經歷jīnglì (ching li):từng trải, trải qua, những việc trải qua.
426老師lǎoshī (lảo sư): giáo viên.
427不用bùyòng (bú dung): không cần.
428小孩xiǎohái (xẻo hái): trẻ em.
429人類rénlèi (rấn lây): loại người, nhân loại.
430自由zìyóu (chư yếu): trường đoản cú do.
431支持zhīchí (trư chứ): ủng hộ.
432星期xīngqí (xing chí): tuần lễ, ngày thứ, nhà nhật( call tắt).
433很快hěn kuài (hẩn khoai): siêu nhanh.
434生氣shēngqì (sâng chi): tức giận, giận dỗi.
435建議jiànyì (chien yi): loài kiến nghị, đề xuất, sáng kiến.
436做到zuò dào (chua tao): làm cho được.
437屁股pìgu (phi cu): mông, đít.
438生日shēngrì (sâng rư): sinh nhật , ngày sinh.
439晚安wǎn’ān (oản an): ngủ ngon.
440否則fǒuzé (phẩu chứa): bởi không, ví như không.
441安排ānpái (an phái): chuẩn bị xếp, cha trí, trình bày.
442年輕niánqīng (nén ching): tuổi trẻ, thanh niên.
443下面xiàmiàn (xia men): phía dưới, mặt dưới.
444姑娘gūniáng (cu néng): cô nương.
445鑰匙yàoshi (deo sư): chìa khóa.
446法官fǎguān (phả quản): quan liêu tòa , tòa án.
447選手xuǎnshǒu (xoén sẩu): tuyển thủ, thí sinh.
448信息xìnxī (xin xi): tin tức, thông tin.
449投票tóupiào (thấu pheo): bỏ phiếu.
450哥哥gēgē (cưa cựa): anh trai.
451手術shǒushù (sẩu su):p hẫu thuật.
452必要bìyào (pi deo): bắt buộc thiết, thiết yếu.
453身邊shēnbiān (sân pen): mặt cạnh, mặt mình.
454撒謊sāhuǎng (sa hoảng): nói dối, bịa đặt.
455武器wǔqì (ủ chi): vũ khí.
456痛苦tòngkǔ (thung khủ): nhức khổ, thống khổ.
457全部quánbù (choén pu): toàn bộ.
458手機shǒujī (sẩu chi): ĐTDĐ
459忘記wàngjì (oang chi): quên.
460存在cúnzài (chuấn chai): tồn tại.
461首先shǒuxiān (sẩu xen): đầu tiên.
462以及yǐjí (ỷ chí): và, cùng.
463個人gèrén (cưa rấn): cá nhân.
464代表dàibiǎo (tai pẻo): đại biểu, đại diện.
465堅持jiānchí (chen chứ): kiên trì.
466意義yìyì (yi yi): ý nghĩa.
467承認chéngrèn (chấng rân): thừa nhận.
468發誓fāshì (pha sư): thề, lời thề, xin thề.
469理由lǐyóu (lỉ yếu): lý do.
470顯然xiǎnrán (xẻn rán): hiển nhiên.
471政府zhèngfǔ (trâng phủ): chính phủ.
472這次zhè cì (trưa chư): lần này.
473生意shēngyì (sâng y): buôn bán,làm ăn, sức sống, nảy nở.
474遇到yù dào (uy tao): gặp gỡ phải, bắt gặp.
475即使jíshǐ (chí sử): mang lại dù, mặc dù cho.
476記住jì zhù (chi tru): ghi nhớ.
477到處dàochù (tao chu): khắp nơi, đa số nơi, đâu đâu.
478幸運xìngyùn (xing uyn): vận may, lúc may.
479那時nà shí (na sứ): dịp đó, lúc đó.
480事兒shì er (sư ơ): sự việc.
481犯罪fànzuì (phan chuây):phạm tội , phạm lỗi.
482跳舞tiàowǔ (theo ủ): nhảy múa.
483白痴báichī (pái chư): ngớ ngẩn, thằng ngốc.
484信任xìnrèn (xin rân): tín nhiệm.
485新聞xīnwén (xin uấn):tin ngay tức khắc sự, việc mới xảy ra.
486未來wèilái (guây lái): mai sau, sau này, tương lai.
487道歉dàoqiàn (tao chen): nhấn lỗi, chịu lỗi.
488可憐kělián (khửa lén): đáng thương.
489實在shízài (sứ chai): chân thực, quả thực, thực ra.
490加入jiārù (chea ru): gia nhập.
491病人bìngrén (ping rấn): tín đồ bệnh.
492治療zhìliáo (trư léo): trị liệu, chữa trị trị.
493原諒yuánliàng (doén leng): tha thứ, vứt qua.
494行為xíngwéi (xính guấy): hành vi.
495比較bǐjiào (pỉ cheo): tương đối.
496婚禮hūnlǐ (huân lỉ): hôn lễ.
497弟弟dìdì (ti ti): em trai.
498組織zǔzhī (chủ trư): tổ chức.
499想想xiǎng xiǎng (xéng xẻng): nghĩ về .
500繼續jìxù (chi xuy): tiếp tục

→ xem series 21 bài học tiếng Trung cơ bản cho bạn Mới bắt đầu

Từ vựng Cơ phiên bản từ 500 – 1000

Chúng tôi đang cập nhật Các từ bỏ vựng tiếng Trung tự 500 đến 1000… chúng ta vui lòng quay trở lại sau. Cám ơn !.