Cảm âm Ánh trăng mặt hồ sen các tone – bạn dạng Chuẩn

Bài Ánh trăng bên hồ sen rất có thể chơi bằng tiêu, sáo Dizi hay các loại khác đều rất hợp và hay.

Cảm âm Ánh trăng mặt hồ sen tone phải chăng (dùng cho cả sáo mèo sáo bầu)

Fa Fa Re vày Re Fa Fa Sol LaSol Sol Fa Sol, Sol Do2 Do2 La La Sol LaFa Fa Re vày Do2 La Sol La Sol FaSol Sol Fa Sol Sol , La Sol Fa Re Sol Fa( Fa Fa Re vì Re Fa Fa Sol LaSol Sol Fa Sol, Sol Do2 Do2 La La Sol LaFa Fa Fa Re bởi Do2 La Sol La Sol FaSol Sol Fa Sol Sol La Sol Fa Re Sol Fa


La Do2 Do2, Do2 Do2 Re2 Do2 La Sol FaRe2 Fa2 Re2 Do2 La Sol Fa Re Sol Sol La SolLa Do2 Do2 Do2, Do2 Re2 Do2 La Sol FaRe Fa Re vị Sol La Fa ) 2 Laần

Fa Fa Re Fa Fa, Re Fa Re Fa Sol Fa FaFa Fa Re Fa Fa, Fa Sol Fa Sol La DoFa Fa Re Fa Fa, Fa Do2 La La Sol Fa FaFa Fa Re Fa Fa, Re Fa Re Fa Sol Fa

(La Do2 Do2 Do2, Do2 Re2 Do2 La Sol FaRe2 Fa2 Re2 Do2 La Sol Fa Re Sol/ Sol La SolLa Do2 Do2 Do2, Do2 Re2 Do2 La Sol FaRe Fa Re vị Sol La Fa…..) 2 LầnRe Fa Re vì chưng Sol La Fa

Cảm âm bài xích Ánh trăng bên hồ sen tone cao (có nốt sib)

Sib Sib Sol Fa Sol Sib Sib Do2 Re2

Do2 Do2 Sib Do2, Do2 Fa2 Fa2 Re2 Re2 Do2 Re2Sib Sib Sol Fa Fa2 Re2 Do2 Re2 Do2 SibDo2 Do2 Sib Do2 Do2 , Re2 Do2 Sib Sol Do2 Sib( Sib Sib Sol Fa Sol Sib Sib Do2 Re2Do2 Do2 Sib Do2, Do2 Fa2 Fa2 Re2 Re2 Do2 Re2Sib Sib Sib Sol Fa Fa2 Re2 Do2 Re2 Do2 SibDo2 Do2 Sib Do2 Do2 Re2 Do2 Sib Sol Do2 Sib

Re2 Fa2 Fa2, Fa2 Fa2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 SibSol2 Sib2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 Sib Sol Do2 Do2 Re2 Do2Re2 Fa2 Fa2 Fa2, Fa2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 SibSol Sib Sol Fa Do2 Re2 Sib ) 2 lần

Sib Sib Sol Sib Sib, Sol Sib Sol Sib Do2 Sib SibSib Sib Sol Sib Sib, Sib Do2 Sib Do2 Re2 FaSib Sib Sol Sib Sib, Sib Fa2 Re2 Re2 Do2 Sib SibSib Sib Sol Sib Sib, Sol Sib Sol Sib Do2 Sib

(Re2 Fa2 Fa2 Fa2, Fa2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 SibSol2 Sib2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 Sib Sol Do2 Do2 Re2 Do2Re2 Fa2 Fa2 Fa2, Fa2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 SibSol Sib Sol Fa Do2 Re2 Sib…..) 2 LẦNSol Sib Sol Fa Do2 Re2 Sib

nâng tiếp 1 cung nữa ta được

Cảm âm Ánh trăng mặt hồ sen tone cao thổi từ bỏ do2 (bản này không có nốt thăng giáng).

Do2 Do2 La Sol La Do2 Do2 Re2 Mi2Re2 Re2 Do2 Re2, Re2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2Do2 Do2 La Sol Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Re2 Do2Re2 Re2 Do2 Re2 Re2 , Mi2 Re2 Do2 La Re2 Do2( Do2 Do2 La Sol La Do2 Do2 Re2 Mi2Re2 Re2 Do2 Re2, Re2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2Do2 Do2 Do2 La Sol Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Re2 Do2Re2 Re2 Do2 Re2 Re2 Mi2 Re2 Do2 La Re2 Do2

Mi2 Sol2 Sol2, Sol2 Sol2 La2 Sol2 Mi2 Re2 Do2La2 Do22 La2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 La Re2 Re2 Mi2 Re2Mi2 Sol2 Sol2 Sol2, Sol2 La2 Sol2 Mi2 Re2 Do2La Do2 La Sol Re2 Mi2 Do2 ) 2 lần

Do2 Do2 La Do2 Do2, La Do2 La Do2 Re2 Do2 Do2Do2 Do2 La Do2 Do2, Do2 Re2 Do2 Re2 Mi2 SolDo2 Do2 La Do2 Do2, Do2 Sol2 Mi2 Mi2 Re2 Do2 Do2Do2 Do2 La Do2 Do2, La Do2 La Do2 Re2 Do2

(Mi2 Sol2 Sol2 Sol2, Sol2 La2 Sol2 Mi2 Re2 Do2La2 Do22 La2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 La Re2 Re2 Mi2 Re2Mi2 Sol2 Sol2 Sol2, Sol2 La2 Sol2 Mi2 Re2 Do2La Do2 La Sol Re2 Mi2 Do2…..) 2 LẦNLa Do2 La Sol Re2 Mi2 Do2

như vậy mascordbrownz.com vừa chia sẽ cho chúng ta cảm âm bài bác Ánh trăng bên hồ sen được dịch làm 3 tone, chúc các bạn thổi sáo tốt, có ý kiến gì chúng ta góp ý ở phần comment giúp ad ạ, cùng nhớ mua sáo ủng hộ AD trên saotruclangtu.com cùng với ạ!