Khóa cửa Huy Hoàng được chia thành ba nhóm chính: khóa đồng, khóa inox và khóa hợp kim. Sau đây là bảng giá chi tiết các sản phẩm khóa cửa của Huy Hoàng.

Giá khóa đồng Huy Hoàng – Con Voi

Giá khóa đồng cửa đại hội

Khóa tay gạt HC 8524 Đại sảnh: 7.730.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay gạt HC 8525 Đại sảnh: 5.725.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay gạt HCR 8525 Đại sảnh (màu đồng rêu): 5.725.000VNĐ/ bộ

Khóa tay gạt HC 8526 Đại sảnh: 5.725.000VNĐ/ bộ

Khóa tay gạt HCR 8526 Đại sảnh (màu đồng rêu): 5.725.000VNĐ/ bộ

Khóa tay gạt HC 8528 Đại sảnh: 5.725.000VNĐ/ bộ

Khóa tay gạt HCR 8528 Đại sảnh (màu đồng rêu): 5.725.000VNĐ/ bộ

*

Khóa cửa đại sảnh Huy Hoàng

Giá khóa đồng cửa chính cỡ lớn

Khóa tay nắm HC 8522 Đại: 2.525.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 8526 Đại: 2.525.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 8526 Đại (màu đồng rêu): 2.525.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 8528 Đại: 2.525.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 8528 Đại (màu đồng rêu): 2.525.000VNĐ/ bộ

Giá khóa đồng cỡ trung của hãng Con Voi

Khóa tay nắm HC 8521: 1.660.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 8522: 1.660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 8523 (màu rêu): 1.660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 8524: 1.660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 8526: 1.660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 8526 (màu rêu): 1.660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 8528: 1.660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 8528 (màu rêu): 1.660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 8529: 1.660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 8529 (màu rêu): 1.660.000VNĐ/ bộ

Giá khóa đồng thông phòng Huy Hoàng

Khóa tay nắm HC 5821: 1.345.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 5822: 1.345.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 5823 (màu rêu): 1.345.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 5824: 1.345.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 5826: 1.345.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 5826 (màu rêu): 1.345.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 5828: 1.345.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 5828 (màu rêu): 1.345.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 5829: 1.345.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 5829 (màu rêu): 1.345.000VNĐ/ bộ

Giá khóa cửa inox Huy Hoàng

Giá khóa inox cửa đi Huy Hoàng

Khóa tay nắm SS 8510 Đại: 1.130.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm SS 8510: 996.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm SS 8512: 996.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm SS 8533: 996.000VNĐ/ bộ

Giá khóa inox cửa thông phòng – phòng ngủ

Khóa tay nắm SS 5810: 791.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm SS 5812: 791.000VNĐVNĐ/ bộ

Khóa tay nắm SS 5833: 791.000VNĐVNĐ/ bộ

Giá khóa cửa hợp kim Huy Hoàng

Giá khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính

Khóa tay nắm EX 8510: 628.000 VNĐ/ bộ