8.Từ vựng tiếng Anh về chủ thể Giao thông

*

Từ vựng giờ Anh về các loại xe cộ công trình

9.Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề Học tập và công việc

*

Từ vựng tiếng Anh về những hình cơ bản

10.Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ thể Thể thao

*

Từ vựng giờ Anh về Thể thao dưới nước

11.Từ vựng giờ Anh về công ty đề phượt và hoạt động ngoài trời

*

Từ vựng giờ Anh về Vũ khí

12.Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Thời trang

*

Từ vựng giờ Anh về những loại vải

13.Từ vựng giờ Anh về chủ thể Giải trí

*

Từ vựng tiếng Anh về chương trình tv

14.Từ vựng giờ Anh về chủ đề Nghệ thuật

*

Từ vựng giờ Anh về Các mô hình nghệ thuật

15.Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ thể Màu sắc

*

Từ vựng giờ Anh về màu sắc của tóc

16.Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ thể Tự nhiên

*

Từ vựng tiếng Anh về chủng chủng loại có nguy hại tuyệt chủng (phần 1)

17.Từ vựng giờ Anh về chủ đề Sức khoẻ

*

Từ vựng tiếng Anh về mức độ khỏe

18. đa số chủ đề trường đoản cú vựng khác


Từ vựng tiếng Anh về các cách giải trí – Entertainment