Đăng nhập tài khoản email

Outlook cho mascordbrownz.com 365 Outlook cho mascordbrownz.com 365 dành cho máy Mac Outlook 2021 Outlook 2021 for Mac Outlook 2019 Outlook 2019 for Mac Outlook 2016 Outlook 2016 for Mac Outlook 2013 Outlook Web App cho Office 365 Outlook Web App cho Office 365 Business Essentials Office dành cho doanh nghiệp Office 365 Business Essentials Quản trị viên mascordbrownz.com 365 Office 365 do 21Vianet điều hành - Small Business Admin Office 365 do 21Vianet điều hành - Admin Outlook 2010 Outlook 2007 Outlook Web App Xem thêm...Ít hơn

Có nhiều loại tài khoản email khác nhau mà bạn có thể thêm vào Outlook, bao gồm các tài khoản mascordbrownz.com 365, Gmail, Yahoo, iCloud và Exchange.

Bạn đang xem: Đăng nhập tài khoản email

Một số nhà cung cấp email bên thứ ba, như Gmail, Yahoo và iCloud, yêu cầu bạn thay đổi một số cài đặt trên website của họ trước khi bạn có thể thêm những tài khoản này vào Outlook.


Outlook for PCOutlook for MacEmail trên thiết bị di động

Các bước này giống nhau dù bạn đang thêm tài khoản email đầu tiên hay tài khoản email bổ sung vào Outlook.

Chọn Tệp > Thêm tài khoản.

*

Giao diện bạn nhìn thấy tiếp theo phụ thuộc vào phiên bản Outlook của bạn.


Đối với Outlook dành cho mascordbrownz.com 365 và Outlook 2016


Đối với Outlook 2013 và Outlook 2010


*

Nhập địa chỉ email của bạn, rồi bấm vào Kết nối.


*

Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn, rồi bấm vào Tiếp theo.


Nếu được nhắc, hãy nhập lại mật khẩu, rồi chọn OK > Kết thúc để bắt đầu sử dụng tài khoản email trong Outlook.

Outlook sẽ không chấp nhận mật khẩu của tôi

Nếu Outlook không chấp nhận mật khẩu của bạn và bạn biết mình đang sử dụng mật khẩu cho tài khoản email, có thể bạn có tài khoản email yêu cầu bảo mật bổ sung.

Tất cả các tài khoản Gmail, Yahoo, iCloud, Outlook.com và AOL sẽ sử dụng xác thực hai yếu tố để giúp xác minh rằng bạn là người đang tìm cách truy nhập tài khoản email của mình.

Để thêm tài khoản email của bạn vào Outlook, bạn sẽ cần một mật khẩu ứng dụng, còn được gọi là mật khẩu ứng dụng. Đây là mật khẩu khác mật khẩu tài khoản email thông thường của bạn. Một cách bạn sẽ biết bạn cần mật khẩu ứng dụng là nếu bạn thấy thông báo sau: Xác thực 2 yếu tố được thiết lập cho tài khoản của bạn. Vui lòng đăng nhập bằng mật khẩu ứng dụng của bạn.

Các bước để nhận mật khẩu ứng dụng sẽ khác nhau đối với từng nhà cung cấp email. Chọn nhà cung cấp trong danh sách thả xuống để biết hướng dẫn.


Chọn tài khoản email của bạn

Gmail không cho phép bạn thêm tài khoản của mình vào Outlook mà không thiết lập xác thực hai yếu tố và sử dụng mật khẩu ứng dụng nhưng bạn phải bật cài đặt cho phép "các ứng dụng ít bảo mật hơn" kết nối với tài khoản của mình. Chúng tôi không khuyên bạn sử dụng cài đặt này. Chúng tôi khuyên bạn nên bật xác thực hai bước và sử dụng mật khẩu ứng dụng.

Để bật xác thực hai bước và nhận mật khẩu ứng dụng, hãy sử dụng các bước sau.

Chọn Tài khoản Của tôi. Bên dưới Đăng nhập & bảo mật, chọn Đăng nhập vào Google.

*

Dưới Mật khẩu & phương thức đăng nhập, nếu Xác minh 2 bướcTẮT, hãy bấm vào > cạnh TẮT. Nếu không, hãy chuyển đến bước 4.

Trên màn hình đầu tiên, bấm vào TIẾP TỤC.

Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu Gmail của bạn, rồi bấm vàoTIẾP THEO.

Nhập số điện thoại của bạn và chọn xem bạn muốn nhận mã xác minh của mình bằng tin nhắn văn bản hay cuộc gọi điện thoại. Sau đó, bấm vào TIẾP THEO.

Nhập mã bạn đã nhận được, rồi bấm vào TIẾP THEO.

Bấm vào BẬT để hoàn thành thiết lập xác minh 2 bước.

Trở về màn hình trước bằng cách bấm vào mũi tên bên trái ở đầu màn hình cho Xác minh 2 bước.

*

Bên dưới Mật khẩu & phương thức đăng nhập, chọn Mật khẩu ứng dụng.

*

Nhập mật khẩu Google của bạn, rồi chọn Đăng nhập. Ở cuối màn hình tiếp theo, chọn ThưMáy tính chạy Windows từ danh sách thả xuống, rồi chọn > Tạo.

*

Google sẽ hiển thị mật khẩu ứng dụng cho bạn. Sao chép mật khẩu này (không có dấu cách), rồi nhập mật khẩu này khi Outlook nhắc bạn nhập mật khẩu.

*

Nếu bạn đang sử dụng xác thực hai yếu tố cho Outlook.com, hãy sử dụng các bước sau để tạo mật khẩu ứng dụng.

Đi tới https://Outlook.com, bấm vào tên viết tắt của bạn ở phía trên bên phải, rồi chọn Xem Tài khoản.

Bên dưới Bảo mật, chọn Cập nhật.

Bên dưới Tuỳ chọn bảo mật khác, chọn Khám phá.

Cuộn xuống phần mật khẩu ứng dụng, rồi chọn Tạo mật khẩu ứng dụng mới.

Mật khẩu ứng dụng của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình tiếp theo. Ghi lại mật khẩu này vì bạn sẽ cần thông tin này khi bạn thêm tài khoản của mình vào Outlook.

Sử dụng hướng dẫn ở đầu bài viết này để thêm tài khoản của bạn vào Outlook, nhưng khi Outlook yêu cầu mật khẩu của bạn, hãy nhập mật khẩu ứng dụng của bạn.


Chọn Thông tin tài khoản > Bảo mật tài khoản. Có thể bạn sẽ cần đăng nhập lại.

*

Nếu bạn chưa bật Xác minh hai bước, bạn sẽ cần thực hiện thao tác đó trước khi tiếp tục. Sau đó chọn Quản lý mật khẩu ứng dụng.

Xem thêm: Ưu Điểm Khi Mua Bộ Máy Xăm Đầy Đủ, Bộ Máy Xăm Cơ Bản

*

Chọn Máy tính chạy Outlook từ danh sách thả xuống, rồi chọn Tạo.

*

Yahoo sẽ hiển thị mật khẩu ứng dụng cho bạn. Sao chép mật khẩu này (không có dấu cách), rồi nhập mật khẩu này khi Outlook nhắc bạn nhập mật khẩu.

*

Nếu bạn đã bật xác thực hai bước, bạn sẽ nhận được mã trên một trong những thiết bị của mình. Nhập mã này để tiếp tục. Nếu không, hãy bật xác thực hai bước.

*

Trong mục Bảo mật, bên dưới MẬT KHẨU DÀNH RIÊNG CHO ỨNG DỤNG, chọn Tạo Mật khẩu...

Nhập tên cho mật khẩu của bạn, như Outlook, rồi chọn Tạo.

*

Apple sẽ hiển thị mật khẩu ứng dụng cho bạn. Sao chép mật khẩu này (không có dấu cách), rồi nhập mật khẩu này khi Outlook nhắc bạn nhập mật khẩu.

*

Các vấn đề khi thêm tài khoản email của bạn? Sử dụng thiết lập nâng cao.

Bạn có thể cần thêm thủ công tài khoản email của mình. Chọn một trong các phương pháp nâng cao dưới đây:

Sử dụng tính năng thiết lập nâng cao để thêm tài khoản email POP hoặc IMAP trong Outlook for Windows

Nếu bạn cần nhập giá trị cụ thể cho tên máy chủ thư đến và thư đi, số cổng hoặc thiết đặt SSL, bạn có thể sử dụng tùy chọn thiết lập nâng cao của Outlook. Bạn có thể sử dụng các hướng dẫn sau để thêm tài khoản POP hoặc IMAP vào Outlook.

Mở Outlook rồi chọn Tệp > Thêm Tài khoản.

Trên màn hình kế tiếp, hãy nhập địa chỉ email của bạn, chọn tùy chọn nâng cao, rồi chọn hộp để cho phép tôi thiết lập tài khoản của tôi theo cách thủ công, rồi chọn kết nối.

Chọn loại tài khoản của bạn. Hầu hết thời gian khi bạn cần dùng tùy chọn này, bạn sẽ chọn IMAP.

Nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn kết nối.

Sử dụng thiết lập nâng cao để thêm tài khoản email MAPI bên thứ ba vào Outlook for Windows

Nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp MAPI bên thứ ba, hãy tải xuống và đặt cấu hình ứng dụng nhà cung cấp email MAPI như được đề xuất bởi công ty nhà cung cấp.

Mở Outlook và chọn tệp > Thêm tài khoản.

Trên màn hình kế tiếp, hãy nhập địa chỉ email của bạn, chọn tùy chọn nâng cao, đánh dấu vào hộp để cho phép tôi thiết lập tài khoản của tôitheo cách thủ công, rồi chọn kết nối.

Trên màn hình thiết lập nâng cao , chọn khác.

Trên màn hình khác , hãy chọn loại máy chủ để kết nối từ danh sách. Lưu ý: Tùy chọn kia và kiểu tài khoản của bạn được liệt kê bên dưới mục đó sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn đã cài đặt đúng và đặt cấu hình nhà cung cấp MAPI.

Bấm Kết nối.

Ứng dụng nhà cung cấp MAPI của bên thứ ba được cài đặt trên máy tính của bạn nên khởi động.

Hoàn thành thiết lập tài khoản bằng cách theo dõi hướng dẫn của nhà cung cấp MAPI.

Bạn cần Cập Nhật thiết đặt cho tài khoản email hiện có trong Outlook?

Nếu bạn đã tạo một tài khoản email nhưng cần cập nhật các thiết đặt hiện có vì các vấn đề gần đây, hãy đi đến thay đổi hoặc Cập Nhật thiết đặt tài khoản email trong Outlook cho Windows.


Lưu ý: Các khách hàng AOL và Verizon cần cập nhật cài đặt tài khoản sau thay đổi gần đây của AOL đối với cài đặt máy chủ của họ nên xem mục Cập nhật cài đặt email trong Outlook for Mac. Khi kiểm tra cài đặt mã hóa của bạn, đảm bảo cài đặt được đặt thành SSL, SSL/TLS hoặc Tự động và không chỉTLS.

Nhanh chóng thêm tài khoản mới

Hầu hết các tài khoản email, bao gồm mascordbrownz.com 365, tài khoản Exchange Server, Outlook.com, Hotmail.com, Live.com và tài khoản Google có thể được thiết lập trong một vài bước nhanh.

Chọn Outlook > Tùy chọn > Tài khoản.

Nhấp vào dấu cộng (+) > Tài khoản Mới.

Nhập địa chỉ email của bạn > Tiếp tục.

*

Nhập mật khẩu của bạn > Thêm Tài khoản. (Màn hình của bạn có thể có giao diện khác tùy thuộc vào tài khoản bạn đang thêm).

*

Nếu thêm một tài khoản Yahoo hoặc tài khoản IMAP hay POP khác, bạn có thể được chuyển đến các site đó và được yêu cầu cho phép Outlook truy nhập thư, danh bạ và lịch của bạn. Bấm vào Cho phép để tiếp tục.

Chọn Hoàn tất để bắt đầu sử dụng Outlook 2016 for Mac.

*


Nếu trước đây, bạn đã thêm một tài khoản Google vào Outlook for Mac cho bản phát hành trải nghiệm xác thực được cải thiện dành cho các tài khoản IMAP của Google thì bạn sẽ cần đăng nhập bằng trình duyệt để kết nối với tài khoản của mình. 

Chọn Đăng nhập vào Google.

*

Chọn tài khoản.

Bạn sẽ được yêu cầu cho phép Outlook truy nhập thư, danh bạ và lịch của mình. Chọn Cho phép.