Danh Mục Thuốc Được Cấp Số Đăng Ký Đợt 159

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 400/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 01 THUỐC SẢN XUẤT vào NƯỚC (THUỐC NGHIÊN CỨU - SỐ ĐĂNGKÝ CÓ HIỆU LỰC 02 NĂM) ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT phái mạnh - ĐỢT 159

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ biện pháp Dược ngày 06 tháng 4năm 2016;

Căn cứ chủ kiến của Hội đồng support cấp giấy đk lưu hànhthuốc, nguyên liệu làm dung dịch - cỗ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăngký thuốc - Cục làm chủ Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Danh mục thuốc được cấp số đăng ký đợt 159

Ban hành kèm theo đưa ra quyết định này hạng mục 01 thuốc phân phối trong nước (thuốcnghiên cứu vãn - số đăng ký có hiệu lực thực thi 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại việt nam - Đợt 159.

Điều 2. Côngty thêm vào và công ty đăng ký bao gồm thuốc lưu giữ hành yêu cầu insố đk được cỗ Y tế cấp cho lên nhãn dung dịch và bắt buộc chấp hành đúng các quy chếcó liên quan tới cung ứng và lưu hành thuốc, số đăng ký có ký hiệu NC-... Có mức giá trị 02 năm tính từ lúc ngày ký Quyết định.

Điều 3.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh Vòng 1: Spurs Vs Mc, Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh Mới Nhất

Quyếtđịnh này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày ký kết ban hành.

Điều 4. Giámđốc Sở Y tế những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vàgiám đốc công ty sản xuất và doanh nghiệp đăng ký bao gồm thuốc tại Điều 1 chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

khu vực nhận: - Như Điều 4; - BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c); - TT. Trương Quốc Cường (để b/c); - cục Quân y - bộ Quốc phòng, cục Y tế - bộ CA; - viên Y tế giao thông vận tải đường bộ - cỗ GTVT; - Tổng cục Hải quan lại - cỗ Tài Chính; - bảo đảm xã hội Việt Nam; - Vụ Pháp chế, viên Y dược cổ truyền, Cục quản lý Khám, chữa dịch - cỗ Y tế; Thanh tra bộ Y tế; - Viện KN thuốc TƯ cùng VKN thuốc TP.HCM; - Tổng doanh nghiệp Dược VN-CTCP; - những bệnh viện, Viện tất cả giường căn bệnh trực nằm trong BYT; - website của viên QLD, tạp chí Dược hóa mỹ phẩm - cục QLD; - Lưu: VT, KDD, ĐKT (15b).

PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỤC Trương Quốc Cường đồ vật trưởng bộ Y tế

DANH MỤC

1. Công ty đăng ký: Viện Dược liệu (Đ/c: 3B quang Trung, hoàn Kiếm, thành phố hà nội - Việt Nam)

1.1 đơn vị sản xuất: Viện Dược liệu (Đ/c: 3B QuangTrung, trả Kiếm, tp hà nội - Việt Nam)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy phương pháp đóng gói

Số đăng ký

1

Cốm trẻ việt

Mỗi 2 g chứa: Nhân sâm 0,403g; Bạch truật 0,403g; Cam thảo 0,403g; Đại apple 0,201g; Bạch linh 0,403g; Hoài sơn 0,403g; cat cánh 0,201g; Sa nhân 0,201g; Bạch biển lớn đậu 0,201g; Ý dĩ 0,201g; Liên nhục 0,201g