MỤC LỤC VĂN BẢN
*

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ----------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 31 mon 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG xe Ô TÔTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức triển khai Hội đồngnhân dân với Uỷ ban nhân dân ngày 26 mon 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh giá ngày 26tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể thihành một vài Điều của Pháp lệnh Giá; địa thế căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09tháng 6 năm 2008 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị địnhsố 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thihành một số Điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Thông tứ số104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của bộ Tài bao gồm về vấn đề Hướng dẫn thựchiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 mon 12 năm 2003 của chính phủ nước nhà quy địnhchi huyết thi hành một trong những Điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về câu hỏi sửa đổi, bổ sung cập nhật một số Điều củaNghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 mon 12 năm 2003 của chủ yếu phủ;

Xét kiến nghị của Sở Tài chínhtại Tờ trình số 198/TTr-STC-QLG ngày 06 tháng tư năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Hãng điều hành sòng bạc ở úc bị phạt vì phục vụ bất hợp

Ban hành kèm theo đưa ra quyết định này luật về giá cước vậntải hàng hoá bằng xe ô tô trên địa phận tỉnh Cao Bằng.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thực hành sau 10 ngày nhắc từngày ký kết và thay thế Quyết định số 1785/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 củaUỷ ban nhân dân tỉnh về việc phát hành Quy định về giá chỉ cước vận tải đường bộ hàng hoá bằngxe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 3.Chánh văn phòng công sở Ủy ban quần chúng. # tỉnh; chủ tịch Sở Tàichính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch Ủy ban nhân dân những huyện, thịxã và những tổ chức, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lý Hải Hầu

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG xe cộ Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHCAO BẰNG(Ban hành kèm theo quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 31 mon 5 thời điểm năm 2012 củaUỷ ban quần chúng. # tỉnh Cao Bằng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Các trường đúng theo thuộc phạm vi điềuchỉnh của công cụ này bao gồm:

1. Xác minh cước vận tải thanhtoán từ bỏ nguồn chi tiêu Nhà nước.

2. Khẳng định mức trợ giá, trợ cướcvận ship hàng hoá thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển đưa ra từ nguồnngân sách nhà nước.

3. Xác định giá dịch vụ thương mại vận tảihàng hoá theo để hàng ở trong nhà nước.

Trường hợp tiến hành cơ chế đấuthầu đối với cước vận tải hàng hoá thì áp dụng theo mức cước trúng thầu.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Các cơ quan thống trị nhà nước,đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, cá thể sản xuất sale sử dụng ngânsách bên nước để thanh toán giao dịch cước vận tải đường bộ hoặc được thanh toán cước thương mại dịch vụ vậntải theo đặt hàng ở trong nhà nước.

Điều 3. Mộtsố quy ước chung

1. Biểu đơn giá cước vận tảihàng hoá bởi xe xe hơi tại đưa ra quyết định này được chế độ cho hàng bậc 1; sử dụngcác mẫu xe ô tô tất cả trọng download từ 08 tấn trở lên; đi lại trên 6 nhiều loại đường ở41 cự ly.

2. Trọng lượng hàng hoá tính cước:Là trọng lượng sản phẩm hoá thực tiễn vận đưa kể cả vỏ hộp (trừ trọng lượng vật liệukê, chèn lót, chằng buộc).

Đơn vị trọng lượng nhằm tính cướclà: Tấn (t)

3. Hàng thiếu tải: Là số lượnghàng hoá phải vận chuyển bé dại hơn trọng tải đk của phương tiện đi lại hoặc có số lượnghàng hoá đã xếp đầy thùng nhưng lại vẫn chưa áp dụng hết trọng tải đk của xe.

4. Khoảng cách tính cước: Là khoảngcách thực tiễn vận chuyển gồm hàng.

a) Nếu khoảng cách vận chuyển từnơi gửi hàng mang đến nơi dấn hàng có nhiều tuyến vận chuyển không giống nhau thì khoảngcách tính cước là khoảng cách ngắn nhất.

Trường hợp tuyến phố ngắn nhấtkhông đảm bảo bình an cho phương tiện và mặt hàng hoá thì khoảng cách tính cước làkhoảng cách thực tế vận chuyển. Trong trường hòa hợp này, những bên phải khởi tạo biên bảnvề câu hỏi không thể đi lại theo tuyến phố ngắn nhất, có sự tham gia của cơquan cai quản Nhà nước về nghành nghề giao thông chỗ có tuyến phố đi qua; đồng thời,phải ghi rõ trong phù hợp đồng vận chuyển.

b) Đơn vị khoảng cách tính cướclà ki-lô-mét (viết tắt là km);

c) khoảng cách tính cước tối thiểulà 1km;

Quy tròn khoảng cách tính cước:Số lẻ dưới 0,5km ko tính; tự 0,5km đến dưới 1km được tính là 1km;

5. Một số loại đường tính cước:

Loại mặt đường tính cước được chialàm 6 nhiều loại theo quy định của cục Giao thông vận tải và Uỷ ban quần chúng. # tỉnh;

6. Đơn giá cước cơ bản đối với hàngbậc 2, bậc 3, bậc 4 được tính theo hệ số đối với cước cơ bản của sản phẩm bậc 1.

7. Đơn vị tính cước là: Đồng/tấn.kilômét(đ/t.km).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Cáctrường vừa lòng được tăng, sút so với khoảng cước cơ bản

1. Cước vận tải đường bộ hàng hoá trên mộtsố tuyến đường khó khăn vùng cao của những huyện đề nghị sử dụng phương tiện đi lại 3 cầuchạy bằng xăng được cộng thêm 30% mức cước cơ bản.

2. Cước vận tải hàng hoá bằngphương tiện gồm trọng thiết lập khác (trừ xe pháo công nông và các loại xe tương tự) đượctính thêm như sau:

a) Sử dụng các loại xe ô tô cótrọng download dưới 08 tấn được nhân với thông số 1,10;

b) Sử dụng loại xe ô tô có trọngtải tự 03 tấn trở xuống được nhân với hệ số 1,30.

Chỉ được vận dụng hệ số trêntrong trường đúng theo không thể thực hiện xe xe hơi có trọng download từ 08 tấn trở lên nhằm vậnchuyển hàng hóa do đường giao thông hẹp, những cua gấp, cần phải sử dụngxe xe hơi có trọng thiết lập dưới 08 tấn để vận chuyển.

3. Sản phẩm & hàng hóa vận đưa bằngphương tiện gồm thiết bị hút xả ( xe pháo Stec) được cộng thêm 15% nút cước cơ bản”;

4. Đối với mặt hàng hoá cất trongContainer: Bậc mặt hàng tính cước là hàng bậc 3 cho tất cả các các loại hàng đựng trongContainer. Trọng lượng tính cước là trọng tải đăng ký của Container;

5. Ngôi trường hợp tải hàngthiếu tải, cước vận tải được tính như sau:

a) Nếu hàng hóa vận gửi chỉ xếpđược dưới 50% trọng tải đk của phương tiện đi lại thì trọng lượng tính cước bằng80% trọng tải đăng ký của phương tiện;

b) giả dụ hàng hoá vận động chỉ xếpđược từ 1/2 đến 90% trọng tải đăng ký của phương tiện đi lại thì trọng lượng tính cướcbằng 90% trọng download đăng ký;

c) Nếu hàng hóa vận đưa xếpđược trên 90% trọng tải đăng ký của phương tiện thì trọng lượng tính cước bằngtrọng lượng hàng hoá thực chở;

6. Chuyển động hàng hoá khôn xiết trường,siêu trọng phải thực hiện phương tiện vận tải đường bộ đặc chủng: Áp dụng biểu cước bởi BộGiao thông vận tải quy định.

Chương III

BIỂU ĐƠN GIÁ VÀ CÁCHTÍNH CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG xe cộ Ô TÔ

Điều 5. Biểuđơn giá bán cước vận tải đường bộ bằng xe pháo ô tô

1. Đơn giá bán cước cơ phiên bản đối vớihàng bậc 1:

Hàng bậc 1 bao hàm các loại: Đất,cát, sỏi, đá, gạch.

Đơnvị tính: Đồng/t.km

TT

Loại đường

Cự ly

Đường nhiều loại 1

Đường loại 2

Đường loại 3

Đường nhiều loại 4

Đường loại 5

Đường các loại 6

1

1

27.736

30.817

34.241

38.046

42.273

50.728

2

2

17.779

19.754

21.949

24.388

27.098

32.517

3

3

12.619

14.022

15.580

17.311

19.234

23.081

4

4

9.927

11.030

12.256

13.618

15.131

18.157

5

5

8.583

9.536

10.596

11.773

13.082

15.698

6

6

7.845

8.717

9.685

10.761

11.957

14.348

7

7

7.162

7.958

8.842

9.824

10.916

13.099

8

8

7.049

7.832

8.702

9.669

10.743

12.892

9

9

6.434

7.149

7.943

8.825

9.806

11.767

10

10

6.004

6.671

7.412

8.236

9.151

10.981

11

11

5.691

6.324

7.026

7.807

8.675

10.409

12

12

5.396

5.995

6.661

7.402

8.224

9.869

13

13

5.114

5.683

6.314

7.016

7.795

9.354

14

14

4.846

5.384

5.982

6.647

7.386

8.863

15

15

4.594

5.104

5.671

6.301

7.002

8.402

16

16

4.388

4.875

5.417

6.019

6.687

8.025

17

17

4.193

4.659

5.177

5.752

6.391

7.669

18

18

4.013

4.459

4.954

5.504

6.116

7.339

19

19

3.855

4.283

4.759

5.288

5.875

7.050

20

20

3.705

4.116

4.574

5.082

5.647

6.776

21

21

3.562

3.958

4.397

4.886

5.429

6.515

22

22

3.412

3.791

4.212

4.680

5.200

6.240

23

23

3.280

3.645

4.050

4.500

5.000

6.000

24

24

3.156

3.506

3.896

4.329

4.810

5.772

25

25

3.046

3.384

3.760

4.178

4.642

5.570

26

26

2.939

3.265

3.628

4.031

4.479

5.375

27

27

2.840

3.156

3.506

3.896

4.329

5.194

28

28

2.752

3.058

3.397

3.775

4.194

5.033

29

29

2.668

2.964

3.294

3.660

4.066

4.879

30

30

2.592

2.880

3.200

3.555

3.950

4.740

31

31-35

2.526

2.807

3.119

3.465

3.850

4.620

32

36-40

2.401

2.668

2.965

3.294

3.660

4.392

33

41-45

2.244

2.493

2.770

3.078

3.420

4.104

34

46-50

2.073

2.304

2.560

2.844

3.160

3.792

35

51-55

1.968

2.187

2.430

2.700

3.000

3.600

36

56-60

1.870

2.078

2.309

2.565

2.850

3.420

37

61-70

1.791

1.990

2.211

2.457

2.730

3.276

38

71-80

1.712

1.903

2.114

2.349

2.610

3.132

39

81-90

1.640

1.823

2.025

2.250

2.500

3.000

40

91-100

1.581

1.757

1.952

2.169

2.410

2.892

41

Từ 101 km trở lên

1.562

1.735

1.928

2.142

2.380

2.856

*Ghi chú:

- Phân một số loại đường: Đường loại1(rất tốt); đường một số loại 2 (tốt); đường loại 3 (khá); đường loại 4 (trung bình); đườngloại 5 (xấu); đường nhiều loại 6 (đặc biệt xấu) theo hình thức tại Điều 3, 4, 5,Chương II, ra quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 mon 6 năm 2005 của cục Giaothông vận tải đường bộ về việc ban hành quy định xếp loại đường để xác minh cước vận tảỉ.

- vận tải hàng hoá trên tuyến đường đặcbiệt xấu vận dụng đơn giá bán cước đường một số loại 6.

- Đơn giá chỉ cước tại biểu trênchưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và áp dụng cho những loại xe xe hơi có trọng tảitừ 08 tấn trở lên.

2. Đơn giá chỉ cước cơ bạn dạng đối vớihàng bậc 2:

Đơn giá cước cơ bạn dạng hàng bậc 2được tính bằng 1,05 lần cước sản phẩm bậc 1.

Hàng bậc 2 bao gồm: Ngói, lươngthực đóng bao, mộc cây, than các loại, các loại quặng, sơn những loại, tranh, tre,trúc, nứa, lá, bương, vầu, hóp, sành sứ, các thành phẩm và chào bán thành phẩm bằng gỗ(cửa, tủ, bàn, ghế, chấn song…), các thành phẩm và buôn bán thành phẩm kim loại(thanh, thỏi, dầm, tấm, lá, day, cuộn, ống (trừ ống nước).

3. Đơn giá bán cước cơ bản đối vớihàng bậc 3:

Đơn giá chỉ cước cơ phiên bản hàng bậc 3được tính bằng 1,10 lần cước mặt hàng bậc 1.

Hàng bậc 3 bao gồm: Lương thực rời,xi măng, vôi những loại, phân bón những loại (trừ phân cồn vật), xăng dầu, thuốctrừ sâu, trừ dịch, thuốc kháng mối, mọt, dung dịch thú y, sách báo, giấy viết, giốngcây trồng, nông sản phẩm, thức nạp năng lượng chăn nuôi, những loại thiết bị tư, sản phẩm công nghệ móc, thiết bịchuyên ngành, nhựa đường, cột điện, ống nước những loại.

4. Đơn giá bán cước cơ bạn dạng đối vớihàng bậc 4:

Đơn giá bán cước cơ bản hàng bậc 4được tính bằng 1,15 lần cước sản phẩm bậc 1.

Hàng bậc 4 bao gồm: Nhựa nhũtương, muối những loại, thuốc trị bệnh, phân cồn vật, bùn, những loại hàng nhơ bẩn bẩn,kính những loại, hàng tinh vi, sản phẩm thuỷ tinh, xăng dầu chứa bởi phi.

5. Trường hòa hợp vận chuyển các mặthàng không có tên trong danh mục 4 bậc sản phẩm nêu trên thì chủ hàng và công ty phươngtiện căn cứ vào công dụng của sản phẩm tương đương để xếp vào bậc hàng ưng ý hợpkhi tính cước vận chuyển.

6. Khi giá bán nhiên liêu (xăng dầu)biến rượu cồn thì đối chọi giá cước vận tải đường bộ theo giá nhiên liệu tăng, giảm như sau:

Biểu tăng đơn giá cước vận tảitheo giá nhiên liệu tăng:

Mức giá chỉ nhiên liệu tăng (đồng )

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Đơn giá chỉ cước được tính tăng lên ( % )

1,92

3,84

5,76

7,68

9,60

11,52

13,44

15,36

17,28

19,2

b) Biểu giảm đơn giá cước vận tảitheo giá nhiên liệu giảm:

Mức giá chỉ nhiên liệu bớt (đồng)

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Đơn giá cước tính giảm đi ( % )

1,92

3,84

5,76

7,68

9,60

11,52

13,44

15,36

17,28

19,2

- Khi giá bán xăng dầu tăng, giảmtheo số lẻ (trăm đồng) phương pháp tính theo như cách tính nội suy khi giá tăng, giảmnghìn đồng.

*Ghi chú:

- giá chỉ dầu Diesel 0,5 nhằm tính đơngiá cước tại lao lý này là: 20.800 đ/lít (đây là giá gốc để so sánh);

- Khi giá bán dầu Diesel 0,5 tăng hoặcgiảm từ 11.000 đ/lít trở lên, đồng nghĩa tương quan với bài toán Đơn giá chỉ cước tăng bên trên 20%, Uỷban quần chúng. # tỉnh sẽ ban hành Đơn giá bán cước mới;

- giá dầu Diesel 0,5 tăng hoặcgiảm để gia công căn cứ đo lường và tính toán là giá thanh toán theo Quyết định ban hành giá bánlẻ sản phẩm dầu của doanh nghiệp xăng dầu Cao bằng hoặc report giá thị phần hàngtháng của Sở Tài chính.

Xem thêm: Đặng Văn Lâm Bị Thẻ Vàng Trong Loạt Sút Luân Lưu, Cơ Hội Để Hlv Park Hang

Biểu giảm Đơn giá cước vận tảitheo giá nhiên liệu giảm cũng rất được tính giống như như Biểu tăng.

Điều 6. Cáchtính cước cơ bạn dạng theo các cự ly

1. Chuyên chở hàng hoá bên trên cùngmột một số loại đường: đi lại hàng hoá ở cự ly nào, các loại đường như thế nào thì sử dụng đơngiá cước ở cự ly, nhiều loại đường đó nhằm tính cước.

2. Vận động hàng hoá trên chặngđường với nhiều loại đường khác biệt thì dùng đơn giá cước của toàn khoảng đường,ứng với từng loại đường nhằm tính cước mang đến từng đoạn rồi cùng lại.

3. Túi tiền huy đụng phương tiện

Quãng đường kêu gọi có chiềudài dưới 3 km free huy động. Khi phương tiện vận tải được kêu gọi từbãi đỗ xe ( của tổ chức, cá nhân) đi xa trên 3 km đến địa điểm khác làm việctrong 1 thời gian, chấm dứt công việc, phương tiện vận tải đường bộ lại về chỗ xuất phátban đầu thì được tính một lần tiền huy động phương nhân tiện ( trừ ngôi trường hợp mặt chủhàng không sắp xếp được khu vực ở mang lại công nhân lái phương tiện đi lại và vị trí để phương tiện).

Tiền huy động phương luôn thể đượctính theo bí quyết sau:

Tiền kêu gọi phương tiện

=

<(Tổng số kilomet xe chạy – 3km xe chạy đầu x 2) – (Số km xe pháo chạy bao gồm hàng x 2)>

x

Đơn giá cước sản phẩm bậc 1, đường các loại 1 sinh sống cự ly bên trên 100km

x

Trọng tải đk phương tiện

4. Chi tiêu phương tiện hóng đợi:

- thời hạn xếp dỡ có tác dụng thủ tụcgiao thừa nhận trong một chuyến vận chuyển là 1 trong giờ, quá thời hạn quy định bên trên bênnào khiến nên chậm rãi thì mặt đó đề xuất trả tiền ( của cả chủ phương tiện đi lại đưa xe đếnthiếu so với trọng lượng vận chuyển ghi trong thích hợp đồng);

- Tiền mong chờ quy định đến cácloại xe cộ là: 40.000 đ/tấn-xe-giờ với 20.000 đ/tấn-moóc-giờ;

- bài toán quy tròn số lẻ như sau:Dưới 15 phút ko tính; trường đoản cú 15 phút đến 30 phút tính 30 phút; trên 1/2 tiếng tính1 giờ.

5. Giá thành chèn lót, chằng buộchàng hoá:

Những sản phẩm hoá (cồng kềnh, tinhvi, dễ dàng vỡ, hàng nặng, hàng rời,…) khi vận chuyển đòi hỏi phải chèn lót, chằngbuộc thì ngoài tiền cước, chủ phương tiện được thu thêm chi phí chèn lót, chằng buộcbao có tiền công, khấu hao vật tư dụng cụ.

Phí chèn lót, chằng buộc vì chưng chủhàng cùng chủ phương tiện đi lại thoả thuận ghi vào thích hợp đồng vận chuyển.

Chủ phương tiện vận tải đường bộ phải chịutrách nhiệm cung ứng vật liệu dụng cụ, lực lượng lao động để tiến hành các các bước chènlót, chằng buộc mặt hàng hoá.

6. Mức giá đường, cầu phà:

Trường hợp phương tiện vận chuyểntrên con đường có thu phí đường, cầu, phà thì chủ hàng phải giao dịch thanh toán tiền phí tổn đường,cầu, phà mang lại chủ phương tiện theo giá chỉ vé bởi vì Nhà nước quy định.

7. Giá thành vệ sinh phương tiện

Phương nhân thể vận tải mang tới xếphàng hoá nên được quét dọn sạch sẽ, dọn dẹp và sắp xếp thông thường bởi bên vận tải đường bộ đảmnhiệm bên cạnh tiền. Trường hợp di chuyển hàng hoá là các loại vôi, xi măngrời, hàng nhơ bẩn bẩn thì chủ hàng đề xuất trả tiền làm vệ sinh cho mặt chủ phương tiệntheo giá thoả thuận giữa hai bên.

Điều 7. Mộtsố ví dụ tính cước đi lại hàng hoá bởi ô tô

Ví dụ 1: Vận chuyển 10t hàngbậc 1, cự ly 30 km trên phố loại 1, tính cước cơ bạn dạng như sau:

Áp dụng đối chọi giá cước ngơi nghỉ cự ly30km, hàng bậc 1, mặt đường loại 1 là 2.592đ/t.km, cước được thu là:

2.592đ/t.kmx 30 km x 10t = 777.600 đồng.

Ví dụ 2: Vận chuyển 10t hàngbậc 1, khoảng cách vận đưa là 145km, trong số ấy gồm: 70 km đường các loại 1; 30 kmđường nhiều loại 2; 40 km đường các loại 3; 5 km đường loại 5, tính cước cơ bạn dạng như sau:

- Dùng solo giá cước sinh sống cự ly 101km trở lên của đường loại 1, hàng bậc 1 để tính cước mang đến 70 km đường loại 1:

1.562đ/t.kmx 70 km x 10t = 1.093.400 đồng.

- Dùng 1-1 giá cước ở cự ly 101km trở lên trên của đường các loại 2, mặt hàng bậc 1 nhằm tính cước mang đến 30 km đường các loại 2:

1.735đ/t.kmx 30 km x 10t = 520.500 đồng.

- Dùng 1-1 giá cước ở cự ly 101km trở lên của đường nhiều loại 3, mặt hàng bậc 1 nhằm tính cước mang lại 40 km đường nhiều loại 3:

1.928đ/t.kmx 40 km x 10 tấn = 771.200 đồng.

- Dùng đơn giá cước sinh sống cự ly 101km trở lên trên của đường các loại 5, mặt hàng bậc 1 để tính cước mang đến 5 km đường một số loại 5:

2.380đ/t.kmx 5 km x 10 tấn = 119.000 đồng.

Cước toàn chặng đường là:

1.093.400+ 520.500 + 771.200 + 119.000 = 2.504.100 đồng.

Ví dụ 3: Vận chuyển 12 tấn muốiIốt trên quãng mặt đường miền núi tất cả cự ly 30 km đường các loại 5, sử dụng phương tiệncó trọng tải nhỏ (3 tấn), cước tải tính như sau:

- nấc cước cơ bản:

3.950đ/t.kmx 1,15 (hàng bậc 4) x 30 km x 12 tấn = 1.635.300 đồng.

- Sử dụng phương tiện đi lại có trọng tảitừ 3 tấn trở xuống (áp dụng Điểm b, Khoản 2, Điều 4, Chương II):

1.635.300,đ x 1,3 = 2.125.890 đồng.

- Số chi phí cước vận chuyển là:2.125.890 đồng.

Ví dụ 4: Vận chuyển 25t xăngbằng xe pháo Stec (có áp dụng thiết bị hút xả), cự ly 42 km đường các loại 2, cước vậnchuyển tính như sau:

- mức cước cơ bản:

2.493đ/t.kmx 1,10 (hàng bậc 3) x 42 km x 25 tấn = 2.879.415 đồng.

- các quy định được cộng thêm tiềncước:

+ sử dụng xe Stec (áp dụng Khoản3 Điều 4 Chương II):

2.879.415đồngx 15% = 431.912 đồng.

- Tổng chi phí cước vận tải đường bộ là:

2.879.415,+ 431.912, = 3.311.327 đồng.

Ví dụ 5: di chuyển 22 tấn phânhoá học tập trên quãng đường bao gồm cự ly 85km (trong đó: 5 km đường một số loại 3; 30 km đườngloại 4 cùng 50 km đường nhiều loại 5), xe có trọng tải 5 tấn nhưng chỉ chở được 4 tấn(hệ số áp dụng trọng tải bằng 80%), cước tải tính như sau:

- nấc cước cơ bản:

<(2.025 đ/t.km x 5km) + (2.250đ/t.km x 30km) + (2.500đ/t.km x 50km)> x 1,10 (hàngbậc 3) = 222.887,5đ/tấn.

- chi phí cước 1 tấn sản phẩm là:222.887,5đ/tấn.

- vì hàng tải chỉ xếp được80% trọng tải đăng ký phương nhân thể (áp dụng phương tiện tại điểm b, khoản 5, Điều4, Chương II), tiền cước 1 tấn là:

(222.887,5đ/tấn x 5 tấn x 90%) : 4 tấn (thực chở) = 250.748,437đ/tấn

- vày dùng mẫu xe trọng thiết lập 5 tấn(áp dụng chế độ tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4, Chương II) chi phí cước 1 tấn là:250.748,437đ/tấn x 1,10 = 275.823,281 đ/tấn.

Số chi phí cước đi lại là:275.823,281đ/tấn x 22 tấn = 6.068.112,187 đồng.

Ví dụ 6: Xe xe hơi 8 tấn được điềutừ kho bãi đỗ xe pháo (điểm A) đến vị trí B cự ly lâu năm 50 km, nhằm vận chuyển mèo (HB 1)từ điểm B đi đến điểm C bao gồm cự ly lâu năm 120km; đường nhiều loại 1. Sau khi hoàn thành việc xetrở về điểm đỗ A, tiền huy động chi tiêu được tính như sau:

- Tổng số kilomet xe chạy trường đoản cú A mang lại Clà: (50km + 120km) x 2 = 340km.

- Số km bắt buộc trừ theo pháp luật là:3km x 2 = 6km.

- số km xe chạy có hàng từ B đếnC là: 120km x 2 = 240km.

- Đơn giá chỉ cước sản phẩm bậc 1, đườngloại 1, cự ly bên trên 101 km là 1.562 đ/km.

* Tiền huy động phí là:

(340km– 6km – 240km) x 1.562đ/km x 8tấn = 1.174.624 đồng.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điềukhoản thi hành

1.Các sở, ban, ngành, Uỷ bannhân dân các huyện, thị xã; những đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế tài chính và cá nhântheo chức năng, nhiệm vụ liên quan, tất cả trách nhiệm tiến hành theo đúng quy địnhtại quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc đề đạt kịp thời về Uỷ ban dân chúng tỉnh giúp xem xét, quyết định./.