Đề Kiểm Tra Hóa 11 Chương Nito Photpho

Đáp án và lời giải cụ thể Đề chất vấn 1 ngày tiết (45 phút) hóa học 11 Chương II Đề số 4 trực thuộc phần: CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Nén lếu hợp tất cả 4 lít khí nitơ với 14 lít khí hiđro (ở cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất) vào bình phản ứng ở nhiệt độ và xúc tac say đắm hợp. Sau bội nghịch ứng, gửi bình về nhiệt độ ban sơ thu đưọc 16,4 lít hỗn hợp khí. Thể tích khí amoniac nhận được là:

A.2,00 lít B.1,75 lít

C.1,60 lít D.2,25 lít

Câu 2. Dẫn 4 lít khí NO và 4 lít O2, sau phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thể tích khí thu được là bao nhiêu? Biết những khí đo sinh sống cùng đk nhiệt độ với áp suất.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 11 chương nito photpho

A.3 lít B.4 lít

C.5 lít D. 6 lít

Câu 3. Amoniac bội phản ứng được với nhóm các chất nào sau đây?

A.Cl2,CuO,Ca(OH)2,HNO3,ddFeCl2B.Cl2,HNO3,CuO,O2,ddFeCl3C.Cl2,HNO3,KOH,O2,CuOD.CuO,Fe(OH)3,O2,Cl2">A.Cl2,CuO,Ca(OH)2,HNO3,ddFeCl2B.Cl2,HNO3,CuO,O2,ddFeCl3C.Cl2,HNO3,KOH,O2,CuOD.CuO,Fe(OH)3,O2,Cl2A.Cl2,CuO,Ca(OH)2,HNO3,ddFeCl2B.Cl2,HNO3,CuO,O2,ddFeCl3C.Cl2,HNO3,KOH,O2,CuOD.CuO,Fe(OH)3,O2,Cl2

Câu 4. Lúc dẫn khí NH3 vào bình đựng Cl2 thì phản nghịch ứng tạo ra “khói” trắng. Hợp chất tạo thành tất cả công thức hóa học là:

A. N2 B. NH3

C. NH4Cl D.HCl

Câu 5. Dung dịch amoniac hoàn toàn có thể hòa chảy được Zn(OH)2 là do vì sao nào sau đây?

A. Do Zn(OH)2 là một bazơ không nhiều tan

B. Vị Zn(OH)2 có khả năng tạo thành phức hóa học tan

C. Vì Zn(OH)2 là một bazơ lưỡng tính

D. Vày NH3 là một hợp chất có cực và là 1 bazơ yếu

Câu 6. Có thể sáng tỏ muối amoni với những muối khác bằng phương pháp nào mang lại nó tính năng với kiềm mạnh, vị lí vị nào sau đây?

A. Muối amoni vẫn chuyển trở thành màu đỏ

B. Có giải phóng một chất khí ko màu bám mùi khai

C. Có giải phóng một hóa học khí màu nâu đỏ

D. Giải tỏa một hóa học không màu, ko mùi

Câu 7. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam bột sắt vào hỗn hợp HNO3 đặc, nóng, dư nhận được V lít khí NO2 (đktc). Cực hiếm của V là:

A. 4,48 lít B. 14,40 lít

C. 13,44 lít D. 6,72 lít

Câu 8. Khi cân bằng: N2+3H2→2NH3">N2+3H2→2NH3N2+3H2→2NH3 được thiết lập, mật độ cácchất như sau: =3M;

=9M;=1M.">=3M;

=9M;=1M.=3M;

=9M;=1M. Nồng độ thuở đầu của N2 là:

A.3,9M B.3,7M

C.3,6M D.3,5M

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. Cho 11 gam tất cả hổn hợp Al cùng Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, nhận được 6,72 lít (đktc) NO bay ra. Tính tỷ lệ theo khôi lượng mỗi kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu?

Câu 10. Để trung hòa hoàn toàn dung dịch thu được lúc thủy phân 4,54 gam một photpho trihalogenua yêu cầu 55 ml dung dịch NaOH 3M. Khẳng định công thức photpho trihalogenua đem dùng ở trên?

Câu 11. Hòa tan hết x gam bột nhôm vào dung dịch HNO3 đặc, lạnh thu được tất cả hổn hợp khí tất cả 1,008 lít N2O với 3,36 lít NO2 (các khí đo ở đktc ). Xác định giá trị của x.

Lời giải đưa ra tiết

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu1234
Đáp ánCDBC
Câu5678
Đáp ánBBCD
II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9.

Ta có: nNO=6,7222,4=0,3(mol)">nNO=6,7222,4=0,3(mol)nNO=6,7222,4=0,3(mol)

Cách 1.

Gọi a là số mol của Al cùng b là số mol của Fe

*

Theo đề bài, ta gồm hệ phương trình: {27a+56b=11a+b=6,7222,4=0,3">⎧⎪⎨⎪⎩27a+56b=11a+b=6,7222,4=0,3{27a+56b=11a+b=6,7222,4=0,3

Giải hệ phương trình ta có: {a=0,2b=0,1">{a=0,2b=0,1{a=0,2b=0,1

Vậy: %mAl=0,2×2711×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%">%mAl=0,2×2711×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%%mAl=0,2×2711×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%

Cách 2.

Xem thêm: Tổng Hợp 7 Mẫu Bao Lì Xì Sang Trọng, Độc Đáo, 6 Cái Bao Lì Xì Mẩu 2020 Sang Trọng

Gọi a là khối lượng của Al ⇒nAl=a27(mol)">⇒nAl=a27(mol)⇒nAl=a27(mol)

Và cân nặng của sắt là: (11−a)gam⇒nFe=11−a56(mol)">(11−a)gam⇒nFe=11−a56(mol)(11−a)gam⇒nFe=11−a56(mol)

*

Theo đề bài, ta gồm phương trình:

∑nNO=a27+11−a56=0,3⇔56a+297−27a=453,6⇔29a=156,6⇒a=5,4">∑nNO=a27+11−a56=0,3⇔56a+297−27a=453,6⇔29a=156,6⇒a=5,4∑nNO=a27+11−a56=0,3⇔56a+297−27a=453,6⇔29a=156,6⇒a=5,4

Vậy: %mAl=5,411×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%">%mAl=5,411×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%%mAl=5,411×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%

Câu 10.

Ta có: nNaOH=0,055×3=0,165(mol)">nNaOH=0,055×3=0,165(mol)nNaOH=0,055×3=0,165(mol)

Gọi X là halogen trong vừa lòng chất.

*

Từ (2) và (3) ⇒5x=0,165⇒x=0,033(mol)">⇒5x=0,165⇒x=0,033(mol)⇒5x=0,165⇒x=0,033(mol)

Mà nPX3=4,5431+3X=0,033">nPX3=4,5431+3X=0,033nPX3=4,5431+3X=0,033

⇒X=35,5:clo(Cl)">⇒X=35,5:clo(Cl)⇒X=35,5:clo(Cl)

Câu 11.

Ta có: nN2O=1,00822,4=0,045(mol);">nN2O=1,00822,4=0,045(mol);nN2O=1,00822,4=0,045(mol);

nNO2=3,3622,4=0,15(mol)">nNO2=3,3622,4=0,15(mol)nNO2=3,3622,4=0,15(mol)

*

Từ (1) cùng (2) ⇒∑nAl=0,12+0,05=0,17(mol)">⇒∑nAl=0,12+0,05=0,17(mol)⇒∑nAl=0,12+0,05=0,17(mol)

Vậy: mAl=0,17×27=4,59(gam)">mAl=0,17×27=4,59(gam)mAl=0,17×27=4,59(gam).

Đề chất vấn 1 máu (45 phút) hóa học 11 Chương II Đề số 4 được biên soạn từ không ít thầy gia sư dạy tốt môn Hóa theo chương trình SGK lớp 11 , mascordbrownz.com gửi đến các bạn học sinh khá đầy đủ các bài soạn hóa 11 và bí quyết Giải Sách bài xích tập chất hóa học lớp 11 giúp nhằm học tốt Hóa học tập 11.