Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 năm 2022 mang lại 10 đề môn Toán, giúp các em học viên lớp 4 tham khảo, luyện giải đề thật thuần thục để luôn ghi nhớ kiến thức trong đợt nghỉ hè 2022 lâu năm ngày.

Bạn đang xem: Đề ôn toán lớp 4

Với các dạng bài tập điền đúng sai, sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ xíu đến lớn, từ bự đến bé, tính cực hiếm biểu thức, kiếm tìm x, giải toán có lời văn.... Các em sẽ cố gắng chắc các dạng toán, từ bỏ tin lao vào năm học bắt đầu 2022 - 2023. Cạnh bên đó, có thể tìm hiểu thêm bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 để ôn tập thật tốt cả môn Toán, giờ đồng hồ Việt. Mời các em cùng cài miễn phí:


Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 năm 2022


Đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 - Đề 1

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số 93 085 đọc là:

a) Chín nghìn ba mươi trăm tám mươi lăm. ☐

b) Chín trăm tía mươi trăm tám mươi năm. ☐

c) Chín mươi bố nghìn ko trăm tám mươi lăm. ☐

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số lớn nhất vào các số: 85 091; 85 190; 58 901; 58 910.

A. 85 091 B. 85 190C. 58 901D. 58 910

3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

Điền dấu (>, 60 000 + 200 + 4 ☐

b) 60 240 B. 8 855C. 6 790D. 33 355

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một tổ công nhân trong thời hạn ngày làm được 425 dụng cụ. Hỏi với mức làm như thế thì trong 9 ngày thì tổ người công nhân đó làm được bao nhiêu dụng cụ?


A. 657 B. 675C. 765D. 756

6. A) Sắp sếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 37 109; 29 815; 48 725; 19 624; đôi mươi 001

b) Sắp sếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 65 008; 72 912; 84 109; 12 754; 39 789

7.Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 7 536 – 124 x 5 b) (7 536 + 124) : 5

8. Tìm X, biết:

a) 3 408 + X = 8 034 b) X – 1 276 = 4 324

c) X x 8 = 2 016 d) X : 6 = 2 025

9. Một hình chữ nhật có chiều dài 24 cm, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 - Đề 2

1. Viết số tự nhiên có năm chữ số khác nhau:

a) Lớn nhất là:

b) Bé nhất là:

2. Đúng ghi Đ:, không đúng ghi S: đến năm chữ số: 2; 4; 0; 5 và 7

a) Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau được lập từ 5 chữ số đó là:

75 04274 50275 420

b) Số bé nhất có năm chữ số khác nhau được lập từ 5 chữ số đó là:

24 57002 45720 457

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hiệu của số lẻ nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau và số chẵn lớn nhất có ba chữ số:

A. 9 023B. 9 327C. 9 237D. 9 236

4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng: Một hình vuông có diện tích là 100 cm2. Chu vi hình vuông đó là:


A. 25 cmB. 40 cm2C. 40 cm

5. Viết số vào ô trống:

Tính giá trị của biểu thức:

aBiểu thức
498 + 8 x a
072 – a x 9
823 x a – 97
696 : a x 5

6. Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức:

a) Nhân 6 với tổng của 1 328 và 2 107

.……………………………………………

.……………………………………………

b) 10 318 trừ đi tích của 728 và 6.

.……………………………………………

.……………………………………………

7. Hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ bốn chữ số sau: 0; 1; 2; 3.

Xem thêm: Cách Chữa Cá Bị Sình Bụng, Cách Chữa Bệnh Sình Bụng, Phòng Và Chữa Bệnh Sình Bụng Cá Betta

Bài giải

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

8. Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6 m. Nếu giữ nguyên chiều rộng và gấp đôi chiều dài lên 4 lần thì được một hình chữ nhật mới có chiều dài hơn chiều rộng 51m. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài giải

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 - Đề 3

1. Nối mỗi chữ số với cách đọc đúng của nó:

a) 840 2151) Tám trăm bốn mươi hai nghìn ko trăm mười lăm
b) 842 0152) Tám trăm bốn mươi nghìn hai trăm mười lăm
c) 408 1253) Bốn trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm linh lăm
d) 481 2054) Bốn tăm linh tám nghìn một trăm hai mươi lăm

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số258 016735 394812 057109 502
Giá trị của chữ số 550 000500505
Đúng/ Sai

3. Điền dấu ( >,

678 645 95 976

700 000 699 998

528 725 528 752

678 645 95 976

99 999 100 000

345 012 345 000 + 12

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho 6 chữ số 0; 2; 1; 7; 8; 4. Số bé nhất có đủ 6 chữ chữ số là:

A. 021 478B. 210 784C. 102 478D. 120 784

5. Viết các số sau và mang lại biết chữ số 4 ở mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào.

a) Tám trăm nghìn không trăm bốn mươi.

.……………………………………………

b) bố trăm bốn mươi nghìn nhị trăm.

.……………………………………………

c) Bốn trăm nghìn bảy tăm mười tám

.……………………………………………

6. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

.……………………………………………

7. Tìm X, biết:

a) X + 1 760 = 10 345

.……………………………………………

.……………………………………………

b) X – 1 846 = 19 048

.……………………………………………

.……………………………………………

c) X x 5 = 48 710

.……………………………………………

.……………………………………………

d) X : 8 = 1 025

.……………………………………………

.……………………………………………

8. Một trại trồng cây nạp năng lượng quả có tất cả 36 000 cây, vào đó là số cây nhãn, số cây vải gấp nhì lần số cây nhãn, còn lại là cây cam. Hỏi mỗi loại có từng nào cây?

Bài giải

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 - Đề 4

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số bé nhất có 6 chữ số mà số hàng nghìn là 5, chữ số hàng chục là 2 là: