*
Trang trí chống học
*
Dọn dẹp công ty cửa 27
*
Dọn dẹp nhà cửa 26
*
Dọn dẹp bên cửa 25
*
Dọn dẹp công ty cửa 24
*
Xây dựng thành phố tình yêu
*
Dọn dẹp nhà cửa 23
*
Trang trí cung điện 2
*
Trang trí cảnh quê 6
*
Dọn dẹp đơn vị cửa 22
*
Trang trí cảnh quê 5
*
Trang trí cảnh quê 4
*
Trang trí công viên 2
*
Trang trí buổi picnic
*
Dọn dẹp đơn vị cửa 21
*
Trang trí sảnh chơi
*
Dọn dẹp bên cửa 20
*
Trang trí quán cafe thú cưng
*
Trang trí cảnh quê 3
*
Trang trí cảnh quê 2
*
Dọn dẹp đơn vị cửa 19
*
Dọn dẹp công ty cửa 18
*
Trang trí cảnh quê 1
*
Trang trí quần thể nhà
*
Trang trí bữa tiệc
*
Dọn dẹp nhà cửa 17
*
Trang trí bờ biển
*
Trang trí đáy biển
*
Trang trí cửa hàng kem
*
Trang trí sở thú
*
Dọn dẹp đơn vị cửa 16
*
Dọn dẹp công ty cửa 15
*
Tổ chức picnic
*
Dọn dẹp công ty cửa 14
*
Trang trí tiệc sinh nhật