SGK HÓA LỚP 12

Hướng dẫn giải bài bác 5. Glucozơ sgk chất hóa học 12. Nội dung bài Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 trang 25 sgk chất hóa học 12 bao hàm đầy đủ phần triết lý và bài tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, siêng đề… gồm trong SGK sẽ giúp các em học sinh học tốt môn hóa học 12, ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Sgk hóa lớp 12

LÍ THUYẾT

CACBONHIĐRAT là đều hợp hóa học hữu cơ tạp chức và thường có công thức phổ biến là Cn(H2O)m.

Cacbonhiđrat được chia thành 3 nhóm nhà yếu: monosaccarit (glucozơ, frutcozơ); dissaccarit (saccarozơ, mantozơ) và polisaccarit (tinh bột, xenlulozơ).

GLUCOZO

1. Tính chất vật lí cùng trạng thái từ nhiên

– Là chất rắn, tinh thể không màu, dễ dàng tan trong nước, có vị ngọt (nhưng ko ngọt bằng đường mía).

– có nhiều trong nho chín nên nói một cách khác là đường nho.

– có mặt trong khung hình người và hễ vật: trong máu người có một lượng bé dại glucozo cùng với nồng độ ko đổi khoảng 0,1%

2. Cấu tạo phân tử

CTPT: C6H12O6

– Dạng mạch hở: CH2OH–CHOH–CHOH–CHOH–CHOH–CH=O

⇒ Ở dạng mạch hở, phân tử Glucozo gồm chứa 5 cội hidroxyl (-OH) cùng 1 cội andehit (-CHO)

– Dạng mạch vòng: Tồn tại sống dạng a – glucozơ và b – glucozơ

⇒ Trong dung dịch glucozo tổn tại đa số ở dạng mạch vòng (b – glucozơ > a – glucozơ)

3. đặc thù hóa học

Glucozo có tính chất của ancol đa chức và andehit.

a) tính chất của ancol nhiều chức:

– chức năng với Cu(OH)2: trong dung dịch, ở ánh sáng thường glucozơ hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch phức đồng- glucozơ có greed color lam:

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

– làm phản ứng tạo nên este:

C6H7O(OH)5 + 5(CH3CO)2O → C6H7O(OOCCH3)5 + 5CH3COOH

⇒ phản nghịch ứng tỏ glucozo gồm chứa 5 nơi bắt đầu -OH

b) tính chất của anđehit:

♦ oxi hóa glucozo:

– phản nghịch ứng tráng bạc:

CH2OH4CHO + 2OH (oversett^0→) CH2OH4COONH4 + 2Ag¯ + 3NH3 + H2O

⇒ Glucozo tác dụng với AgNO3/NH3 với tỉ lệ thành phần 1:2 mang đến sinh ra 2Ag.

– bội phản ứng Cu(OH)2/OH-

CH2OH4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH (oversett^0→) CH2OH4COONa + Cu2O + 2H2O

– phản bội ứng với dung dịch Brom

CH2OH4CHO + Br2 + 2H2O (oversett^0→) CH2OH4COOH + 2HBr

♦ phản bội ứng khử glucozo:

Khi dẫn khí hiđro vào hỗn hợp glucozơ đun nóng (xúc tác Ni), thu được một poliancol mang tên là sobitol:

CH2OH4CHO + H2 .(xrightarrowNi,,,t^o). CH2OH4CH2OH

♦ phản nghịch ứng lên men rượu:

C6H12O6 (xrightarrow<30 – 35^oC>enzim) 2C2H5OH + 2CO2

4. Điều chế với ứng dụng

a) Điều chế

Thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo trong môi trường axit:

(C6H10O5)n + nH2­O (xrightarrowH^+,,t^o) nC6H12O6

b) Ứng dụng

– cần sử dụng trong chế tác sinh học (thuốc tăng lực,…)

– Tráng gương, tráng ruột phích, là sản phẩm trung gian trong cung cấp ancol etylic.

5. FRUCTOZO

– Có cấu trúc mạch hở là:

(mathop CH_2OHlimits^6 – mathop CHOHlimits^5 – mathop CHOHlimits^4 – mathop CHOHlimits^3 – mathop COlimits^2 – mathop CH_2OHlimits^1 )

– Là chất kết tinh, không màu, dễ tan vào nước, ngọt rộng đướng mía, đặc biệt quan trọng trong mật ong có tới 40% fructozo

– tính chất hóa học:

+ công dụng với Cu(OH)2 tạo phức xanh lam, cộng hidro

+ Trong môi trường bazo, fructozo gửi thành glucozo. Khi ấy fructozo cũng bị oxi hóa vì chưng dung dịch AgNO3/NH3 với Cu(OH)2/OH–

Fructozo (overset OH^ – leftrightarrows ) Glucozo

Lưu ý: Fructozo không làm mất đi màu được nước Brom.

BÀI TẬP

Dưới đó là phần trả lời Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 trang 25 sgk chất hóa học 12 không hề thiếu và gọn nhẹ nhất. Nội dung cụ thể bài giải những bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 25 hóa 12

Glucozơ và fructozơ:

A. Đều tạo ra dung dịch greed color lam khi công dụng với Cu(OH)2.

B. Đều có chứa nhóm cho trong phân tử.

C. Là hai dạng thù hình của cùng một chất.

D. Đều tồn tại đa số dạng mạch hở.

Bài giải:

Glucozơ với fructozơ: Đều tạo nên dung dịch màu xanh lá cây lam khi công dụng với Cu(OH)2.

⇒ Đáp án: A.

2. Giải bài bác 2 trang 25 hóa 12

Cho những dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Rất có thể dùng thuốc test nào dưới đây để tách biệt được cả 4 hỗn hợp trên?

A. Cu(OH)2;

B. Hỗn hợp AgNO3 trong NH3;

C. Na kim loại;

D. Nước brom.

Bài giải:

♦ nhận biết:

– mang đến Cu(OH)2/OH– vào những dung dịch:

+ nhóm I: Kết tủa tan, tạo nên dung dịch blue color lam ⇒ glucozơ và glixerol.

+ nhóm II: Kết tủa không tan ⇒ formanđehit và etanol.

– Đun rét ống nghiệm từng nhóm:

+ team I:

• Kết tủa đỏ gạch ⇒ glucozơ.

Xem thêm: Nhan Phúc Vinh Lộ Ảnh Công Tử Ăn Chơi Bên Tình Cũ Phương Oanh

• Không hiện tượng kỳ lạ ⇒ glixerol.

+ đội II:

• Kết tủa đỏ gạch ⇒ formanđehit.

• Không hiện tượng kỳ lạ ⇒ etanol.

*

♦ Phương trình hóa học:

(2C_6H_12O_6 + Cu(OH)_2 o (C_6H_11O_6)_2Cu (xanh , lam) + 2H_2O)

(2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 o m_2Cu (xanh , lam) + 2H_2O)

(C_5H_11O_5CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH xrightarrowt^0C_5H_11O_5COONa + Cu_2O↓ (đỏ, gạch) + 3H_2O)

(HCHO + 4Cu(OH)_2 + 2NaOH o Na_2CO_3 + 2Cu_2O + 6H_2O)

⇒ Đáp án: A.

3. Giải bài xích 3 trang 25 hóa 12

Cacbohiđrat là gì? bao gồm mấy nhiều loại cacbohiđrat quan trọng? Nêu khái niệm từng nhiều loại và mang thí dụ minh họa.

Bài giải:

– Cacbohiđrat là hầu hết hợp hóa học hữu cơ tạp chức và thông thường có công thức tầm thường là (C_n(H_2O)_m)

– Cacbohiđrat được chia thành 3 nhóm chính:

+ Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat dễ dàng và đơn giản nhất, cần yếu thủy phân được.

Ví dụ: glucozơ, fructozơ tất cả CTPT là C6H12O6.

+ Đisaccarit là đội cacbohiđrat nhưng khi thủy phân hiện ra 2 phân tử monosaccarit.

Ví dụ: saccarozơ cùng mantozơ có CTPT là C12H22O11.

+ Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat nhưng mà khi thủy phân đến cùng từng phân tử sinh ra các monosaccarit.

Ví dụ: xenlulozơ với tinh bột tất cả CTPT là (C6H10O5)n.

4. Giải bài xích 4 trang 25 hóa 12

Những nghiên cứu nào minh chứng được cấu tạo phân tử của glucozơ?

Bài giải:

Những thí nghiệm triệu chứng minh cấu trúc glucozơ:

– Glucozơ có phản ứng tráng bạc đãi và bị oxi hóa vì nước brom sinh sản thành axit gluconic → Glucozơ tất cả nhóm CHO.

– Glucozơ công dụng với Cu(OH)2 đến dung dịch màu xanh lá cây lam → Glucozơ có khá nhiều nhóm OH ngay cạnh nhau.

– Glucozơ chế tạo ra este đựng 5 nơi bắt đầu axit CH3COO → Glucozơ tất cả 5 team OH.

– Khử trọn vẹn glucozơ thu được hexan → Glucozơ có 6C sản xuất thành mạch ko nhánh.

5. Giải bài bác 5 trang 25 hóa 12

Trình bày cách phân biệt các hợp hóa học trong hỗn hợp của từng dãy sau đây bằng phương thức hóa học:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic.

b) Fructozơ, glixerol, etanol.

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

Bài giải:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic

*

Phương trình hóa học:

(2C_6H_12O_6 + Cu(OH)_2 o (C_6H_11O_6)_2Cu (xanh , lam) + 2H_2O)

(2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 o m_2Cu (xanh , lam) + 2H_2O)

(C_5H_11O_5CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH xrightarrowt^0C_5H_11O_5COONa + Cu_2O↓ (đỏ, gạch) + 3H_2O)

b) Fructozơ, glixerol, etanol

*

Phương trình hóa học:

(2C_6H_12O_6 + Cu(OH)_2 o (C_6H_11O_6)_2Cu (xanh ,lam) + 2H_2O)

$2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 → _2Cu (xanh ,lam) + 2H_2O$

$C_5H_11O_5CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH oversett^0→ C_5H_11O_5COONa + Cu_2O↓ (đỏ ,gạch) + 3H_2O$

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic

*

Phương trình hóa học:

(2C_6H_12O_6 + Cu(OH)_2 o (C_6H_11O_6)_2Cu (xanh ,lam) + 2H_2O)

$HCHO + 4Cu(OH)_2 + 2NaOH → Na_2CO_3 + 2Cu_2O↓ (đỏ ,gạch) + 6H_2O$

6. Giải bài 6 trang 25 hóa 12

Để tráng một mẫu gương soi fan ta buộc phải đun rét một dung dịch cất 36 gam glucozơ với số lượng vừa dùng dung dịch AgNO3/NH3. Tính trọng lượng bạc sinh ra phụ thuộc vào gương soi và khối lượng AgNO3 đã dùng, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Bài giải:

Ta bao gồm số mol glucozơ là:

(n_C_6H_12O_6= frac36180 =0,2 (mol))

Phương trình hóa học:

(C_5H_11O_5CHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O oversett^0→ C_5H_11O_5COONH_4 + 2Ag ↓ + 2NH_4NO_3)

Số mol $n_Ag = 0,2.2 = 0,4 (mol)$

$→ m_Ag = 0,4.108 = 43,2 (g)$

Số mol $n_AgNO_3 = 0,2.2 = 0,4 (mol)$

$→ m_AgNO_3 = 0,4.170 = 68 (g)$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 25 sgk chất hóa học 12 đầy đủ, gọn nhẹ và dễ hiểu nhất. Chúc chúng ta làm bài xích môn hóa học 12 tốt nhất!