*
Bài giảng thiết yếu trị học trình diễn sơ lược về lịch sử dân tộc tư tưởng và các học thuyết thiết yếu trị, đi sâu vào phân tích tư tưởng MacLenin và Hồ Chí MinhMỤC LỤCMỤC LỤC………………………………………………………….2LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………….4CHƯƠNG 1.

Bạn đang xem: Giáo trình chính trị học

NHẬP MÔN CHÍNH TRỊ HỌC …………51.1. Khái niệm bao gồm trị …………………………………..51.1.1. Các quan niệm trước Mác về bao gồm trị. …….51.1.2. Quan điểm của nhà nghĩa Mác – Lên nin vềChính trị………………………………………………………61.2. Xuất phát và bản chất của chủ yếu trị…………..71.2.1. Bắt đầu kinh tế của chính trị………………71.2.2. Phiên bản chất ách thống trị của chính trị………………..81.3. Kết cấu của bao gồm trị…………………………………91.3.1. Hệ tư tưởng chủ yếu trị …………………………….91.3.2. Thể chế thiết yếu trị………………………………… 101.3.3. Hệ thống chính trị………………………………. 111.4. Thiết yếu trị học là một trong khoa học …………………. 111.4.1 Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của chínhtrị học……………………………………………………….. 111.4.2. Phương thức nghiên cứu của chính trị học13CHƯƠNG 2. KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VÀCÁC HỌC THUYẾT CHÍNH TRỊ ………………………. 142.1. Lược sử tư tưởng chủ yếu trị Phương Đông…. 142.1.1. Nho gia…………………………………………….. 142.1.2. Mặc gia ……………………………………………. 152.1.3. Pháp gia……………………………………………. 162.2. Lược sử tư tưởng chính trị Phương Tây…… 172.2.1. Tư tưởng thiết yếu trị phương Tây cổ điển …… 172.2.2. Bốn tưởng bao gồm trị châu mỹ thời trung cổ………………………………………………………………… 212.2.3. Tư tưởng chính trị phương Tây cận kim …. 222.3. Lược sử tư tưởng thiết yếu trị của công ty nghĩa MácLênin và tứ tưởng hồ Chí Minh…………………….. 252.3.1. Bốn tưởng bao gồm trị của công ty nghĩa Mác –Lênin.………………………………………………………………… 252.3.2. Tứ tưởng hcm về chủ yếu trị………. 28CHƯƠNG 3. QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ……………… 323.1. Quan niệm chung về quyền lực tối cao và quyền lựcchính trị. ……………………………………………………… 323.1.1. ý niệm chung về quyền lực. ………….. 323.1.2. Quyền lực tối cao chính trị…………………………….. 323.2. Quy trình hình thành và cách tân và phát triển của quyềnlực chính trị. ………………………………………………… 333.3. Tổ chức triển khai và hình thức thực thi quyền lực chính trị.……………………………………………………………………. 363.3.1. Tổ chức thực thi quyền lực tối cao chính trị……… 363.3.2. Vẻ ngoài thực thi quyền lực chính trị……….. 363.4. Giành, giữ và gửi giao quyền lực tối cao chính trị.……………………………………………………………………. 37CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ………………… 394.1. Khái niệm hệ thống chính trị…………………… 394.2. Kết cấu và chức năng của hệ thống chính trị.394.2.1. Kết cấu của hệ thống chính trị ……………… 394.2.2. Chức năng của hệ thống chính trị …………. 414.3.

Xem thêm: Tặng Iphone 11 Pro Max Miễn Phí 2021 ( Số Lượng Có Hạn ), Iphone 12 Pro Max Miễn Phí

Phân loại hệ thống chính trị…………………….. 424.3.1. Phân các loại dựa theo bản chất của chế độ xã hội………………………………………………………………… 424.3.2. Phân các loại dựa theo dấu hiệu của Đảng bao gồm trịtrong khối hệ thống chính trị……………………………….. 4234.3.3. Phân loại hệ thống chính trị dựa vào mốiquan hệ quyền lực giữa các phần tử cấu thành hệthống………………………………………………………… 434.4. Hệ thống chính trị sinh sống nước ta……………………. 444.4.1. Kết cấu của khối hệ thống chính trị sinh sống nước ta… 444.4.2. Thực chất và đặc điểm của hệ thống chính trịnước ta. …………………………………………………….. 49CHƯƠNG 5. ĐẢNG CHÍNH TRỊ……………………….. 515.1. ý niệm chung về Đảng chính trị ………… 515.1.1. Khái niệm bình thường về Đảng cùng Đảng chính trị………………………………………………………………… 515.1.2. Những đặc điểm của Đảng thiết yếu trị ……… 525.2. Đảng núm quyền…………………………………….. 525.2.1. Quan niệm về Đảng vậy quyền……………. 525.2.2. Vị trí, tính năng của Đảng rứa quyền ….. 535.3. Đảng cộng và tính vớ yếu thành lập của Đảngcộng sản ………………………………………………………. 535.3.1. Đảng cộng sản ………………………………….. 535.3.2.Tính tất yếu cùng quy luật thành lập của ĐảngCộng sản …………………………………………………… 545.4. Đảng cùng sản Việt Nam………………………… 545.4.1. Sự thành lập và hoạt động của Đảng cùng sản Việt Nam… 545.4.2. địa chỉ của Đảng cộng sản nước ta trong hệthống chính trị buôn bản hội công ty nghĩa. ………………….. 565.4.3. Sứ mệnh của Đảng cộng sản Việt Nam……. 56CHƯƠNG 6. VĂN HOÁ CHÍNH TRỊ …………………. 606.1. Quan niệm chung về văn hoá cùng văn hóachính trị. ……………………………………………………… 606.1.1. định nghĩa văn hóa……………………………… 606.1.2. Khái niệm văn hóa truyền thống chính trị ………………… 616.2. Kết cấu, sệt điểm, vai trò, chức năng của vănhóa thiết yếu trị. ……………………………………………….. 626.2.1. Kết cấu của văn hoá bao gồm trị ………………. 626.2.2. Đặc điểm của văn hoá chính trị ……………. 636.2.3. Chức năng của văn hoá bao gồm trị…………… 65CHƯƠNG 7. Con NGƯỜI CHÍNH TRỊ VÀ THỦ LĨNHCHÍNH TRỊ……………………………………………………… 677.1. Con bạn chính trị cùng vị trí của nó trong việcgiành, giữ và thực thi quyền lực chính trị……….. 677.1.1. Quan niệm chung về con fan chính trị.. 677.1.2 Đội ngũ vận động chính trị………………….. 677.1.3 Quần chúng nhân dân………………………….. 687.2. Thủ lĩnh thiết yếu trị …………………………………… 687.2.1. Có mang thủ lĩnh thiết yếu trị…………………. 687.2.2. Gần như phẩm hóa học của thủ lĩnh thiết yếu trị…. 707.2.3. Sứ mệnh của thủ lĩnh chủ yếu trị………………… 72TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………… 74