Giáo trình quản trị chất lượngĐể download đầy đủ toàn bộ tài liệu đại học cùng nhiềutài liệu học tập giá trị khác. Vui lòng truy cập http://bit.ly/tailieudaihocđể nhận full bộ tài liệu nhé.


Bạn đang xem: Giáo trình quản trị chất lượng

*

*

*

*

Xem thêm: Liên hệ

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to Be Rachel Hollis
Boundaries Updated and Expanded Edition: When to Say Yes, How to Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
Self-Help for the Helpless: A Beginner's Guide to Personal Development, Understanding Self-care, and Becoming Your Authentic Self Shelley Wilson
A Body to Love: Cultivate Community, Body Positivity, and Self-Love in the Age of Social Media Angelina Caruso

Giáo trình quản trị chất lượng

1. CHƯƠNG 1MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNGI. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, NỘI DUNG MÔN HỌC1.1 Đối tượng môn họcĐối tượng vật chất của môn học là sản phẩm, hiểu theo nghĩa rộng, baogồm những sản phẩm cụ thể thuần vật chất và các dịch vụ.Dịch vụ bao gồm từ những loại đơn giản có liên quan đến nhu cầu thiết yếucủa con người như ăn, mặc, ở, đi lại, đến các loại dịch vụ liên quan đến côngnghệ sản xuất ra sản phẩm vật chất.Người ta có thể phân chia làm 4 loại dịch vụ như sau :- Dịch vụ liên quan đến tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.- Dịch vụ liên quan đến du lịch, vận chuyển, phát triển với bên ngoài.- Dịch vụ liên quan đến đào tạo, huấn luyện, chăm sóc sức khỏe.- Dịch vụ liên quan đến công nghệ trí tuệ, ký thuật cao.Dịch vụ ngày nay phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong nềnkinh tế mỗi nước. Kinh tế xã hội càng phát triển thì cơ cấu giá trị dịch vụ trongTổng Sản phẩm quốc gia (GNP) càng cao.Có thể nói sản phẩm là bất cứ cái gì có thể cống hiến cho thị trường sựchú ý, sự sử dụng, sự chấp nhânû, nhằm thỏa mãn một nhu cầu, một ước muốnnào đó và mang lại lợi nhuận.Một sản phẩm lưu thông trên thị trường, thỏa mãn nhu cầu của người tiêudùng thông qua các thuộc tính của nó, bao gồm hai phần :Phần cứng : nói lên công dụng đích thực của sản phẩm, phụ thuộc vào bảnchất, cấu tạo của sản phẩm, các yếu tố tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ (chiếm từ10- 40% giá trị sản phẩm)Phần mềm : xuất hiện khi có sự tiếp xúc, tiêu dùng sản phẩm và phụ thuộcvào quan hệ cung cầu, uy tín sản phẩm, xu hướng, thói quen tiêu dùng, nhất làcác dịch vụ trước, trong và sau khi bán hàng. (chiếm từ 60-90% giá trị sản phẩm)1.2 Nhiệm vụ môn họcNhiệm vụ của môn học là nghiên cứu chất lượng của sản phẩm và tất cảnhững vấn đề có liên quan đến việc quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩmxuyên suốt chu ky sống của sản phẩm.1.3 Nội dung nghiên cứu môn họca) Các khái niệm cơ bản và những triết lý về quản trị chất lượng đangđược vận dụng phổ biến ngày nay.1

Giáo trình quản trị chất lượngĐể download đầy đủ toàn bộ tài liệu đại học cùng nhiềutài liệu học tập giá trị khác. Vui lòng truy cập http://bit.ly/tailieudaihocđể nhận full bộ tài liệu nhé.