vấn đề nắm rõ những biển báo giao thông, hiểu chân thành và ý nghĩa các biển khơi báo để giúp đỡ người tham gia giao thông chấp hành đúng luật, tìm hiểu bảo vệ an toàn bản thân và tín đồ khác.

Trong hệ thống biển báo giao thông đường bộ Việt Nam tất cả tất cả 6 team biển báo bao gồm:

Nhóm biển báo cấmNhóm biển báo nguy hiểmNhóm biển báo hiệu lệnhNhóm biển báo chỉ dẫnNhóm biển báo phụVạch kẻ đường

Ngoài ra còn 2 đội biển báo khác là: nhóm biển báo trên cao tốcnhóm biển báo hiệp định GMS.

Bạn đang xem: Hình biển báo giao thông

Biển báo cấm

Biển báo cấm biểu thị những điều cầm cơ mà người tham gia giao thông phải chấp hành. Nếu không tuân theo các loại biển báo cấm, đây được xem là hành vi vi phạm Luật giao thông vận tải đường bộ.

Đặc điểm của biển báo cấm: Biển cấm hình tròn, nền trắng, viền ngoài màu đỏ, hình vẽ bên trong màu đen. Cũng có một số biển cấm đặc biệt như:

Biển Cấm đi ngược chiềuDừng lại: nền đỏ, hình vẽ bên trong màu trắng.Biển Cấm dừng với đỗ xe, Cấm đỗ xe, Cấm đỗ xe pháo ngày lẻ, Cấm đỗ xe pháo ngày chẵn: nền xanh, hình vẽ bên phía trong màu đỏ với trắng.Biển Hết cấm vượt, Hết hạn chế tốc độ tối đa, Hết tất cả những lệnh cấm: nền trắng, viền xanh, hình bên trong màu đen.

Biển báo cấm gồm tất cả 40 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 101 đến 140 trong hệ thống những loại biển báo giao thông.

*

Image caption

Biển báo Đường cấm P.101

Biển báo Đường cấm: Cấm những loại phương tiện di chuyển cả 2 hướng (ngoại trừ xe ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm đi ngược chiều P.102

Biển báo Cấm đi ngược chiều: Cấm các loại phương tiện đi vào chiều đặt biển (ngoại trừ xe pháo ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm xe xe hơi P.103

Biển báo Cấm xeô tô: Cấm những loại xe cơ giới đi vào, trừ xe thứ 2 bánh, xe pháo gắn máy với xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ phải P.103b: Cấm những loại xe pháo cơ giới rẽ phải, trừ xe vật dụng 2 bánh, xe cộ gắn máy và xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe xe hơi rẽ trái P.103c: Cấm những loại xe cộ cơ giới rẽ trái, trừ xe đồ vật 2 bánh, xe cộ gắn máy với xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe thứ P.104

Biển báo Cấm xe pháo máy: Cấm những loại xe sản phẩm đi vào (ngoại trừ xe trang bị được ưu tiên theo quy định). Biển ko áp dụng với người dắt xe pháo máy.

*

Biển báo Cấm xe ô tô và xe máy P.105

Biển báo Cấm xe xe hơi và xe pháo máy: Cấm những loại xe pháo cơ giới cùng xe lắp thêm đi vào, ngoại trừ xe gắn máy với xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe tải P.106

Biển báo Cấm xe tải: Cấm xe pháo tải, xe vật dụng kéo, các xe lắp thêm chuyên dùng đi vào (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe cộ tải P.106b: Cấm xe cộ tải có khối lượng siêng chở lớn hơn giá chỉ trị ghi trong biển báo đi vào.

Biển báo Cấm xe cộ tải P.106c: Cấm xe tải chở sản phẩm nguy hiểm đi vào.

*

Biển báo Cấm xe cộ khách cùng xe tải P.107

Biển báo Cấm xe cộ khách với xe tải: Cấm những loại xe ô tô chở khách, xe pháo tải, xe vật dụng kéo, xe máy thi công chuyên dụng đi vào (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe khách hàng P.107a: Cấm những loại ô tô chở khách hàng đi vào (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định). Ko cấm xe cộ buýt. Vào trường hợp cấm xe khách hàng theo số chỗ ngồi sẽ gồm biển phụ bên dưới.

Biển báo Cấm xe taxi P.107b: Cấm xe xe taxi đi vào. Trong trường hợp cấm xe xe taxi theo giờ sẽ gồm biển phụ bên dưới.

*

Biển báo Cấm xe pháo rơ-mooc P.108

Biển báo Cấm xe rơ-mooc: Cấm những loại xe cộ cơ giới kéo rơ-mooc, kể cả xe khách – sản phẩm kéo – xe vật dụng kéo theo rơ-mooc đi vào, trừ loại xe hơi sơ-mi-rơ-mooc và xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe sơ-mi-rơ-mooc P.108a: Cấm những loại xe pháo sơ-mi-rơ-mooc, xe kéo rơ-mooc đi vào (trừ xe ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm trang bị kéo P.109

Biển báo Cấm sản phẩm công nghệ kéo: Cấm các loại trang bị kéo, sản phẩm kéo bánh xích/bánh hơi đi vào.

*

Biển báo Cấm xe đạp P.110

Biển báo Cấm xe pháo đạp: Cấm xe đạp đi vào. Ko áp dụng cấm người dẫn xe pháo đạp.

Biển báo Cấm xe cộ đạp P.110B: Cấm xe đạp thô. Ko áp dụng cấm người dẫn xe đạp thô.


Biển báo Cấm xe thiết bị P.111

Biển báo Cấm xe pháo máy: Cấm những loại xe cộ máy, xe gắn đồ vật đi vào. Không áp dụng cấm người đi xe đạp.

Biển báo Cấm xe pháo 3 bánh gồm động cơ P.111b: Cấm xe pháo 3 bánh bao gồm gắn động cơ như xe pháo xích lô, xe cộ lam, xe lôi máy…

Biển báo Cấm xe 3 bánh ko động cơ P.111b: Cấm xe cộ 3 bánh không gắn động cơ như xe xích lô, xe lôi đạp…

*

Biển báo Cấm người đi bộ P.112

Biển báo Cấm người đi bộ: Cấm người đi bộ đi vào.


Biển báo Cấm xe pháo người kéo/đẩy P.113

Biển báo Cấm xe cộ người kéo/đẩy: Cấm xe pháo thô sơ, xe do người đẩy/kéo đi vào. Ko áp dụng cấm xe pháo nôi trẻ em, phương tiện chuyên sử dụng của người khuyết tật.

*

Biển báo Cấm xe súc vật kéo P.114

Biển báo Cấm xe pháo súc vật kéo: Cấm xe cộ sử dụng súc vật kéo tuyệt chở trên lưng đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe P.115

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe: Cấm các loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) gồm tải trọng toàn bộ xe pháo vượt vượt trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe P.116

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe: Cấm các loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) bao gồm tải trọng toàn bộ xe phân bổ bên trên một trục xe cộ vượt quá trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều cao xe cộ P.117

Biển báo Hạn chế chiều cao xe: Cấm những loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) bao gồm chiều cao vượt thừa trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe pháo P.118

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe: Cấm các loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) bao gồm chiều ngang vượt thừa trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều nhiều năm xe P.119

Biển báo Hạn chế chiều nhiều năm xe: Cấm những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe cộ ưu tiên) bao gồm chiều nhiều năm vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều nhiều năm xe ô tô, máy kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc P.120

Biển báo Hạn chế chiều dài xe ô tô, đồ vật kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc: Cấm các loại xe cộ cơ giới kéo mooc, xe sơ-mi-rơ-mooc gồm chiều nhiều năm vượt vượt trị số ghi trên biển (kể cả xe ưu tiên) đi vào.

*

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa hai xe P.121

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa hai xe: những xe xe hơi phải di chuyển biện pháp nhau một khoảng tối thiểu ghi trên biển.

*

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải P.123

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải: Cấm xe những loại xe cộ cơ giới/thô sơ rẽ trái hoặc phải (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định). Ko áp dụng cấm quay đầu xe.

Xem thêm: Danh Sách Tập Truyện Tsubasa Giấc Mơ Sân Cỏ Phần 2 ), Tsubasa Giấc Mơ Sân Cỏ Phần 2

*

Biển báo Cấm cù đầu xe pháo P.124

Biển báo Cấm con quay đầu xe: Cấm những loại xe cù đầu kiểu chữ U theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm xe xe hơi quay đầu P.124b: Cấm xe xe hơi quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm rẽ và quay đầu xe P.124c/d: Cấm những loại xe cộ rẽ trái/phải với quay đầu trái/phải theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ cùng quay đầu xe cộ P.124e/f: Cấm xe xe hơi rẽ trái/phải và quay đầu trái/phải theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

*

Biển báo Cấm vượt P.125

Biển báo Cấm vượt: Cấm những loại xe cơ giới vượt nhau (kể cả xe cộ ưu tiên theo quy định), nhưng được phép vượt xe sản phẩm 2 bánh, xe cộ gắn máy.

*

Biển báo Cấm xe pháo tải vượt P.126

Biển báo Cấm xe pháo tải vượt: Cấm những loại xe tải vượt xe cơ giới khác, được phép vượt xe đồ vật 2 bánh, xe gắn máy. Ko áp dụng những loại xe cộ cơ giới không giống vượt xe cộ nhau và vượt xe pháo tải.

*

Biển báo Tốc độ tối đa chất nhận được P.126

Biển báo Tốc độ tối đa mang đến phép: các xe cơ giới chạy ko vượt quá tốc độ ghi bên trên biển (trừ xe ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Tốc độ tối đa có thể chấp nhận được vào ban đêm P.127

Biển báo Tốc độ tối đa được cho phép vào ban đêm: những xe cơ giới chạy ko vượt thừa tốc độ ghi bên trên biển (trừ xe ưu tiên theo quy định) chỉ áp dụng vào ban đêm.

*

Biển báo Cấm sử dụng bé P.128

Biển báo Cấm sử dụng còi: Cấm các loại xe pháo sử dụng còi.

*

Biển báo Kiểm tra P.129

Biển báo Kiểm tra: Báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại xe vận tải đi qua phải dừng lại để kiểm tra theo quy định.

*

Biển báo Cấm dừng xe cùng đỗ xe cộ P.130

Biển báo Cấm dừng xe cùng đỗ xe: Cấm các loại xe cơ giới dừng với đỗ xe pháo phía đường gồm đặt biển (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm đỗ xe cộ P.131

Biển báo Cấm đỗ xe: Cấm các loại xe pháo cơ giới đỗ xe phía đường bao gồm đặt biển (trừ xe pháo ưu tiên). Biển P.131b áp dụng với ngày lẻ, biển P.131c áp dụng với ngày chẵn.

*

Biển báo Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp P.132

Biển báo Nhường đường mang đến xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp: các loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên theo quy định) phải nhường đường cho những loại xe cơ giới đang di chuyển chiều ngược lại.

*

Biển báo Hết cấm vượt P.133

Biển báo Hết cấm vượt: Biển thông tin hết đoạn đường cấm vượt.

*

Biển báo Hết hạn chế tốc độ tối đa P.134

Biển báo Hết hạn chế tốc độ tối đa: Biển thông báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa.

*

Biển báo Hết tất cả những lệnh cấm P.135

Biển báo Hết tất cả những lệnh cấm: Biển thông tin hết đoạn đường áp dụng tất cả các lệnh cấm.

*

Biển báo Cấm đi thẳng P.136

Biển báo Cấm đi thẳng: Cầm những loại xe pháo cơ giới/thô sơ đi thẳng vào đoạn đường phía trước.

*

Biển báo Cấm rẽ trái, rẽ phải P.137

Biển báo Cấm rẽ trái, rẽ phải: Cầm những loại xe cơ giới rẽ trái, rẽ phải. Biển đặt ở những vị trí tức thì trước nút giao đường. Vào trường hợp bao gồm quy định thời gian cấm sẽ bao gồm biển phụ ở dưới.

*

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ trái P.138

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ trái: Cầm những loại xe cộ cơ giới đi thẳng, rẽ trái. Biển đặt ở những vị trí ngay lập tức trước nút giao đường. Vào trường hợp có quy định thời gian cấm sẽ bao gồm biển phụ ở dưới.

*

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ phải P.139

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ phải: Cầm các loại xe cơ giới đi thẳng, rẽ phải. Biển đặt ở những vị trí ngay lập tức trước điểm giao thông đường. Trong trường hợp gồm quy định thời gian cấm sẽ tất cả biển phụ ở dưới.

*

Biển báo Cấm xe công nông và những loại xe pháo tương tự P.140

Biển báo Cấm xe công nông và các loại xe cộ tương tự: Cấm các loại xe pháo công nông, xe cộ tương tự công nông đi vào.

*

Biển báo nguy hiểm

Biển báo nguy hiểm có vai trò cảnh báo những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra ở đoạn đường phía trước để người tham gia giao thông chăm chú cẩn thận chống tránh. Điều đầu tiên người lái xe phải làm khi gặp các biển cảnh báo nguy hiểm này là giảm tốc độ, sau đó xem nội dung biển báo và đưa ra bí quyết xử lý phù hợp ở đoạn đường phía trước.

Nhóm biển báo nguy hiểm bao gồm đặc điểm: Biển nguy hiểm hình tam giác, nền vàng, viền bên cạnh màu đỏ, hình vẽ phía bên trong màu đen.

Biển cảnh báo nguy hiểm gồm tất cả 46 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 201 đến 246 vào hệ thống biển báo giao thông.

*

Biển báo hiệu lệnh

Biển báo hiệu lệnh tất cả vai trò thông tin các hiệu lệnh người tham gia giao thông cần chấp hành.

Đặc điểm những biển hiệu lệnh: Biển hiệu lệnh hình tròn, màu xanh biển (không viền), hình vẽ phía bên trong màu trắng.

Biển hiệu lệnh có tất cả 9 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 301 đến 309 vào hệ thống biển báo giao thông.

*

Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn gồm vai trò hướng dẫn những nội dung cần thiết, hỗ trợ người tham gia giao thông di chuyển thuận lợi hơn trên đường.

Đặc điểm hình ảnh biển báo chỉ dẫn: Biển chỉ dẫn hình chữ nhật hoặc vuông, nền xanh (không viền), phía bên trong có hình vẽ color trắng (với biển chỉ dẫn đường đi) hoặc màu đen nền trắng (với biển thông báo các địa điểm như trạm xăng, trạm sửa chữa..).

Biển chỉ dẫn gồm tất cả 48 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 401 đến 448 trong hệ thống những loại biển báo giao thông.

*

Biển báo phụ

Biển báo phụ gồm vai trò biểu thị các nội dung bổ sung nhằm nắm rõ biển báo chủ yếu như biển cấm, biển nguy hiểm, biển chỉ dẫn… Biển báo phụ thường đặt dưới biển báo chính.

Đặc điểm biển báo phụ: Biển báo phụ hình chữ nhật đứng hoặc ngang, nền trắng, viền đen, hình vẽ bên phía trong màu đen. Cũng gồm một số biển phụ hình color đỏ.

Biển phụ tất cả tất cả 10 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 501 đến 510 trong hệ thống các loại biển báo giao thông.