*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng mua bán quần áo


*
Danh mục
*
Sơ đồ gia dụng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – hạnh phúc ………, ngày … tháng … năm 20….

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG SHOP, CỬA HÀNG QUẦN ÁO

 

Căn cứ nhu yếu của các bên;

Hai bên công ty chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN A)

Ông (Bà):…………………………………………………………………………….

Số CMND/CCCD: …………………. do …………. cấp ngày:……………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………

Số năng lượng điện thoại:………………………………………………………………………..

(Nếu bên chuyển nhượng ủy quyền là vk và ông chồng hoặc Shop, siêu thị quần áo là tài sản thuộc sở hữu chung vợ ck theo quy định điều khoản phải ghi thông tin của cả bà xã và chồng. Nếu như bên chuyển nhượng là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN B)

Ông (Bà):…………………………………………………………………………….

Số CMND/CCCD: …………………. do …………. cấp ngày:……………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay tại:………………………………………………………………………

Số năng lượng điện thoại:………………………………………………………………………..

(Nếu mặt nhận chuyển nhượng ủy quyền là vợ và ông chồng hoặc Shop, cửa hàng quần áo là tài sản thuộc sở hữu chung vợ ông xã theo quy định điều khoản phải ghi tin tức của cả vk và chồng. Nếu bên nhận chuyển nhượng ủy quyền là tổ chức thì ghi tin tức của tổ chức)

Sau thừa trình bàn luận thỏa thuận, phía hai bên nhất trí cam kết kết Hợp đồng chuyển nhượng Shop quần áo có tên ………………………………………….. Tại địa chỉ ……………………………………………………………………………..với các nội dung sau đây:

Điều 1. Bên A chuyển nhượng cho bên B shop – shop quần áo như sau:

1.Thông tin về Shop – siêu thị quần áo được chuyển nhượng

Tên: ………………………………

Số Giấy phép đk kinh doanh: ……………………………….

Các giấy tờ khác: ………………………………………………..

Diện tích: …………m2 (ghi theo hòa hợp đồng mướn nhà)

Hiện trạng đại lý vật chất: …………………………………………. (Có ảnh kèm theo)

Giá thuê bên ……………. đồng (bằng chữ:………………………………………… )

Thời hạn nộp chi phí thuê bên ở các đợt tiếp theo: ………………………………………..

Thời hạn chuyển nhượng bàn giao mặt bằng:………………………………………

Số nhân lực, người lao đụng đang làm việc tại cửa hàng: ………………………người

Số hàng còn tồn kho tại cửa hàng: ……………………….(có danh sách kèm theo)

2. Thông tin về bên cho thuê bên (chủ mua nhà):

Công ty/Cá nhân: ……………………………………………………………………

Số CMND/CCCD ……………….ngày cấp cho ………Nơi cung cấp ………………

(Ghi theo tin tức của bên thuê mướn nhà gồm trong hợp đồng thuê nhà)

Điều 2. Bàn giao những hồ sơ, bản thảo kèm theo

1.Bên A chuyển nhượng bàn giao cho bên B phiên bản gốc và bản sao những tài liệu, sách vở và giấy tờ sau đây:

a) Giấy phép sale và các Phụ lục, văn bản, giấy tờ con cố nhiên của giấy tờ này.

b) những chứng từ bỏ tài chủ yếu khác (ví dụ như chứng từ nộp tiền thuê nhà cho chủ sở hữu nhà, nộp thuế,…)

…………………………………………………………………………………………

c) bản sao minh chứng thư hoặc hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ minh chứng tình trạng hôn nhân gia đình và các sách vở liên quan khác của cá thể chuyển nhượng; giấy ghi nhận doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập và các sách vở liên quan khác… (đối với tổ chức).

d) Các sách vở và giấy tờ liên quan lại khác (do những bên thỏa thuận).

Xem thêm: Cách Trồng Cây Việt Quất Trong Chậu Dễ Dàng Và Nhanh Chóng, Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Việt Quất

2.Thời hạn chuyển giao hồ sơ, sách vở quy định trên Điều này:

a) bên A có trọng trách bàn giao cho bên B các hồ sơ, sách vở và giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 2 này trong thời hạn về tối đa 2 ngày tính từ lúc ngày ký (hoặc tại thời điểm ký hòa hợp đồng)

b) những bên lập biên bạn dạng về việc bàn giao các giấy tờ, tài liệu nêu trên. Biên bản bàn giao là phần tử gắn tức thời của hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền shop, siêu thị quần áo này.

Bên A phụ trách về tính hợp pháp, tất cả thật, ko bị hàng fake đối với những văn bản, tài liệu chuyển giao cho mặt B.

Điều 3. Giá chuyển nhượng, thời hạn và cách làm thanh toán

1.Giá chuyển nhượng hợp đồng là: ……………….đ (Bằng chữ:……………….đồng)

Giá chuyển nhượng này chưa bao hàm các nhiều loại thuế, phí, lệ tổn phí khác nếu như có.

2. Cách thức thanh toán:

a) Tiền thanh toán là: tiền Đồng của Việt Nam

b) Hình thức: Bằng chuyển tiền hoặc chi phí mặt.

3. Thời hạn giao dịch thanh toán là ngày: ……………………. (do các bên ấn định)

Điều 4. Trọng trách nộp thuế, lệ phí

Thuế, lệ giá tiền (nếu có) liên quan đến vấn đề hợp đồng chuyển nhượng shop, siêu thị quần áo này do mặt …… (các bên rất có thể tự do thỏa thuận) chịu trách nhiệm nộp.

Điều 5. Việc xác nhận hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo

1. Xác thực của Chủ tải nhà về thích hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo là phần tử không tách bóc rời của hòa hợp đồng ủy quyền này với là cơ sở khẳng định Bên A đã chấm dứt việc gửi nhượng hợp đồng mướn nhà.

2. Kể từ thời điểm được Chủ download nhà chứng thực về đúng theo đồng chuyển nhượng ủy quyền shop, siêu thị quần áo thì:

- bên A ngừng toàn bộ giao dịch thanh toán với Chủ thiết lập nhà và bên B đã trực tiếp giao dịch thanh toán với Chủ thiết lập nhà để thường xuyên thực hiện hợp đồng thuê nhà.

- toàn cục quyền và nghĩa vụ của mặt A trong Hợp đồng thuê nhà cùng các kết quả thực hiện hợp đồng được chuyển giao cho mặt B; mặt B kế thừa cục bộ quyền và nhiệm vụ của mặt A trong hợp đồng thuê nhà cùng các tác dụng thực hiện hợp đồng của bên A.

- bên A hoàn thành toàn cỗ quyền và nhiệm vụ trong hòa hợp đồng mướn nhà; bên B phát sinh toàn bộ quyền và nhiệm vụ của bên mua căn hộ trong hợp đồng thuê nhà.

- bên B trở thành bên thuê đơn vị trong phù hợp đồng mướn nhà.

- mặt A và bên B tự phụ trách về việc tiến hành các khẳng định trong thỏa thuận chuyển nhượng này; Chủ download nhà không liên đới bất kỳ trách nhiệm pháp lý so với việc tiến hành các cam kết trong thỏa thuận chuyển nhượng này giữa mặt A và mặt B.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của hai bên

1.Quyền và nghĩa vụ của mặt A:

a) yêu cầu mặt B giao dịch thanh toán đầy đủ, đúng hạn số chi phí theo phù hợp đồng chuyển nhượng shop, shop quần áo này;

b) cam đoan chịu trách nhiệm về đúng theo đồng mướn nhà nguyên tắc tại Điều 1 của văn phiên bản này là: không tồn tại tranh chấp, ko được sử dụng để cầm cố hoặc thế chấp và chưa chuyển nhượng cho những người khác;

c) Giao cho mặt B các tài liệu, giấy tờ quy định trên Điều 2 của văn phiên bản này cùng các sách vở và giấy tờ liên quan không giống theo thỏa thuận;

d) hỗ trợ cho bên B biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc ủy quyền theo quy định;

đ) hỗ trợ các giấy tờ, tài liệu quan trọng cho Chủ cài đặt nhà để triển khai việc chứng thực chuyển nhượng hòa hợp đồng;

e) xong xuôi các quyền và nghĩa vụ liên quan cho hợp đồng thuê bên theo phương tiện tại Khoản 3 Điều 5 của văn phiên bản này;

g) Đảm bảo, hỗ trợ về nhân lực, fan lao động bây giờ cho bên B tối thiểu 1 tháng sau thời điểm chuyển nhượng

h) Nộp phạt vi phạm luật theo thỏa thuận; bồi hoàn thiệt sợ hãi cho mặt B nếu gây thiệt hại;

i) không được đối kháng phương xong hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận về những trường thích hợp được đối kháng phương chấm dứt hợp đồng;

k) tiến hành các quyền và nhiệm vụ khác pháp luật trong hợp đồng với theo nguyên lý pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của mặt B:

a) giao dịch tiền hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo cho bên A theo đúng thỏa thuận hợp tác (có giấy biên thừa nhận do phía 2 bên ký xác nhận hoặc triệu chứng từ tài chủ yếu theo quy định);

b) chào đón từ mặt A các tài liệu, sách vở và giấy tờ quy định tại Điều 2 của văn bản này với các giấy tờ liên quan không giống theo thỏa thuận;

c) tiến hành các quyền và nghĩa vụ liên quan tiền đến hợp đồng thuê công ty theo thỏa thuận hợp tác với chủ mua nhà;

d) hỗ trợ các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Chủ thiết lập nhà để thực hiện việc xác thực chuyển nhượng phù hợp đồng;

đ) Nộp phạt vi phạm luật theo thỏa thuận; đền bù thiệt sợ cho mặt A nếu tạo thiệt hại;

e) không được đối chọi phương kết thúc hợp đồng nếu các bên không tồn tại thỏa thuận về các trường phù hợp được 1-1 phương chấm dứt hợp đồng;

g) tiến hành các quyền và nghĩa vụ khác pháp luật trong vừa lòng đồng và theo phương pháp pháp luật.

Điều 7. Xử lý tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp về những nội dung của văn phiên bản này thì những bên bàn bạc, thảo luận giải quyết. Còn nếu không thương lượng được thì các bên gồm quyền yêu cầu tand nhân dân bao gồm thẩm quyền giải quyết và xử lý theo hiện tượng của pháp luật.

Điều 8. Hiệu lực thực thi và thời hạn tiến hành hợp đồng

Văn bản chuyển nhượng này có hiệu lực kể từ thời điểm đáp ứng không thiếu các đk sau đây: Được ký không thiếu thốn bởi những bên, được Chủ download nhà xác thực việc gửi nhượng.

Văn bạn dạng này được lập thành 03 bạn dạng và có giá trị pháp luật như nhau; mỗi mặt giữ 01 bạn dạng và 01 bạn dạng chuyển mang lại Chủ thiết lập nhà.

 

BÊN A(Ký và ghi rõ họ tên, ví như là tổ chức triển khai thì đóng dấu và ghi chức vụ tín đồ ký)

BÊN B(Ký và ghi rõ chúng ta tên, nếu là tổ chức thì đóng góp dấu cùng ghi chức vụ bạn ký)

Bài viết liên quan