Cớ sao bọn chúng mình không hề chung bước khi biết đôi mình vẫn còn đấy thương chú ý nhau ko nói bắt buộc lời mà lại như đã phương pháp xa vời bao gồm ai biết được tình yêu thương là vắt Nói anh đã hẹn cơ mà rồi không đến Ai biết ông trời làm cho lệ rơi tại anh chưa đến nơi hứa hẹn Để người ta trông đứng trông ngồi Để bạn ta ngóng rồi ngóng trông hoàiNhưng ai hiểu rằng nỗi lòng của người đang yêu thương Lòng bi tráng hiu phần nhiều đêm mình vắng nhau Rồi tình nhân tìm trong cơn mơ Để lòng bản thân sao còn ngẩn ngơ cụ tay không còn giận không còn hờn anh nhé Xa biện pháp thêm bi tráng người tình ơi bản thân yêu yêu mãi muôn đời Từ nay ta sẽ không còn rời đang không bao giờ mình cách đôi đường...

Bạn đang xem: Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không đến


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bộ Sách Tiếng Việt Lớp 1 Cũ Tập 1,2, Tổng Hợp Các Bộ Sách Giáo Khoa Cũ Ngày Xưa

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.