Trong sách Lối sống buổi tối giản của bạn Nhật, Sasaki Fumio chia sẻ kinh nghiệm tối giản cá thể của mình, đưa ra những mẹo ví dụ về quy trình giảm thiểu cùng tiết lộ cách thức tối giản mới không chỉ có có thể chuyển đổi không gian nhiều hơn thực sự làm đa dạng thêm cuộc sống thường ngày của bạn. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra những lợi ích của cuộc sống đời thường tối giản, và tầm quan sát của Sasaki về hạnh phúc thực sự sẽ mở rộng tầm mắt cho bạn về tiềm năng của nhà nghĩa tối giản.


*