Lý thuyết chương 2 hóa 12

Lý thuyết hóa 12 chương 2: Cacbonhiđrat không thiếu thốn nhất được mascordbrownz.com biên soạn là tổng hợp Tóm tắt chương 2 hóa 12, nội dung đầy đủ hình như mở rộng nâng cao giúp các bạn học sinh rứa chắc lý thuyết, từ đó áp dụng làm những dạng bài xích tập.

Bạn đang xem: Lý thuyết chương 2 hóa 12

A. KHÁI NIỆM VỀ CACBONHIĐRAT


Cacbonhiđrat (gluxit, saccarit) là hồ hết hợp chất hữu cơ tạp chức, có chứa nhiều nhóm hyđroxyl (-OH) và bao gồm nhóm cacbonyl (-CO-) trong phân tử, thông thường có công thức tầm thường là Cn(H2O)m.

Cacbonhiđrat được chia thành 3 team chính:

Monosaccarit là nhóm Cacbonhiđrat dễ dàng nhất cần yếu thủy phân được nữa như glucozơ và fructozơ (C6H12O6)Đisaccarit là đội Cacbonhiđrat mà lại khi thủy phân ra đời 2 phân tử monosaccarit như saccarozơ cùng mantozo C12H22O11.Polisaccarit: là nhóm cacbohidrat tinh vi mà khi thủy phân mang đến cùng sinh ra nhiều monosaccarit như tinh bột cùng xenlulozo (C6H10O5)n.

B. MONOSACCARIT

Monosaccarit là đầy đủ cacbonhiđrat đơn giản dễ dàng nhất không xẩy ra thuỷ phân.

Ví dụ: Glucozơ và fructozơ có công thức phân tử C6H12O6.

B.1. GLUCOZƠ.

I. đặc điểm vật lí và trạng thái thiên nhiên:

Chất rắn kết tinh, không màu, rét chảy ở ánh sáng 146oC (dạng α) cùng 150oc (dạng β), dễ dàng tan vào nước. Có độ ngọt kém mặt đường mía, có khá nhiều trong các phần tử của cây và nhất là trong quả chín, nhất là trong quả nho chín nên có cách gọi khác là đường nho, Glucozơ có trong khung người người và động vật hoang dã (chiếm 0,1% trong tiết người).


II. Cấu tạo phân tử.

Glucozơ bao gồm công thức phân tử là C6H12O6, tồn tại ở dạng mạch hở cùng mạch vòng.

1. Dạng mạch hở.

Glucozơ có cấu trúc của anđehit đối chọi chức cùng ancol 5 chức, bao gồm công thức cấu trúc thu gọn là

CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH=O Hoặc viết gọn: CH2OH4CHO

2. Dạng mạch vòng.

Nhóm -OH ở C5 cùng vào nhóm C=O tạo thành 2 dạng vòng 6 cạnh là a và b.

Trong dung dịch, hai dạng này chiếm ưu cầm cố hơn và luôn luôn chuyển hoá cho nhau theo một cân bằng qua dạng mạch hở.

a-Glucozơ Glucozơ b-Glucozơ

Nhóm OH ở vị trí số 1 được call là OH hemiaxetal

III. đặc điểm hoá học.

Glucozơ có các tính chất của tập thể nhóm anđehit cùng ancol nhiều chức.

1. đặc thù của ancol nhiều chức (poliancol)

a. Tính năng với Cu(OH)2: dd glucozo hoà tan Cu(OH)2 ở khổng lồ thường tạo thành dd phức có màu xanh

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

b. Làm phản ứng chế tạo este

Khi Glucozơ công dụng với anhidrit axetic hoàn toàn có thể tạo ra este đựng 5 gốc axit: C6H7O(OCOCH3)5

2. Tính chất của nhóm anđehit

a. Tính khử.

Oxi hóa Glucozơ bởi phức bạc amoniac (AgNO3 trong hỗn hợp NH3)

CH2OH4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH2OH4COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3.

Oxi hoá Glucozơ bởi Cu(OH)2/NaOH khi đun nóng sinh sản kết tủa đỏ gạch.

CH2OH4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH

*
CH2OH4COONa + Cu2O + 3H2O.

natri gluconat

Glucozo làm mất đi màu dd nước brom:

CH2OH4CHO + Br2 + H2O → CH2OH4COOH + HBr

b. Tính oxi hoá

CH2OH4CHO + H2

*
CH2OH4CH2OH (Sobitol)

3. Tính chất riêng của dạng mạch vòng

Metyl a-glucozit

Khi team -OH ở C1 đã đưa thành đội -OCH3, thì dạng vòng tất yêu chuyển sang dạng mạch hở được nữa.

4. Bội nghịch ứng lên men

C6H12O6

*
2C2H5OH + 2CO2

5. Điều chế và ứng dụng

a. Điều chế

(C6H10O5)n + nH2O

*
nC6H12O6

b. Ứng dụng:

Glucozo là chất bồi bổ giá trị của bé người. Trong y học glucozo làm cho thuốc tăng lực. Vào công nghiệp dùng làm tráng gương, tráng ruột phích và là thành phầm trung gian trong quy trình sản xuất ancol etylic trường đoản cú tinh bột cùng xenlulozo.

Xem thêm: Top 7 Cách Tra Từ Điển Phiên Âm Tiếng Hàn Bằng Phiên Âm, Từ Điển Hàn

B.2. FRUCTÔZƠ (Đồng phân của GLUCÔZƠ).

Công thức phân tử C6H12O6

Hoặc viết gọn: CH2OH3COCH2OH

Trong dd fructozơ rất có thể tồn tại sinh hoạt dạng mạch vòng 5 cạnh hoặc 6 cạnh.

Ở dạng tinh thể: Fructozo sinh hoạt dạng vòng 5 cạnh


a-Fructozơ b-Fructozơ

Trong môi trường thiên nhiên kiềm gồm sự chuyển hoá: Glucozơ Fructozơ

* Tính chất:

Tương từ glucozo, fructozo chức năng Cu(OH)2 mang đến dd phức color xanh, chức năng H2 cho poliancol (sobitol), thâm nhập p/ư tráng bạc, p/ư khử Cu(OH)2 /NaOH mang đến kết tủa đỏ gạch

Khác cùng với glucozo, fructozo không làm mất màu dd nước brom cần sử dụng phản ứng này để khác nhau Glucozo với Fructozo

C. ĐISACCARIT

Đisaccarit là phần đông cacbonhiđrat khi bị thuỷ phân sinh ra 2 phân tử monosaccarit.

Ví dụ: Saccarozơ và Mantozo phương pháp phân tử C12H22O11

C.1. SACCAROZƠ

I. đặc điểm vật lí, tâm trạng thiên nhiên:

Chất rắn kết tinh, ko màu, tan giỏi trong nước, nóng chảy ở ánh sáng 185oC, có tương đối nhiều trong mía, củ cải đường, con đường thốt nốt (từ nhiều hoa thốt nốt)

II. Cấu tạo phân tử.

Phân tử saccarozo gồm 1 gốc α-glucozo + 1 nơi bắt đầu β-fructozo

Saccarozơ hợp do a- Glucozơ với b- Fructơzơ.

III. Tính chất hoá học.

Saccarozơ không còn tính khử vì không hề -OH hemixetal thoải mái nên tất yêu chuyển sang dạng mạch hở. Vày vậy saccarozơ chỉ với tính hóa học của ancol đa chức và đặc biệt quan trọng có bội phản ứng thuỷ phân của đisaccarit.

1. Làm phản ứng của ancol nhiều chức

Phản ứng với Cu(OH)2

2C12H22O11+ Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

2. Phản ứng thuỷ phân

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

Glucozơ Fructozơ

3. Phản nghịch ứng với sữa vôi Ca(OH)2 mang lại dung dịch trong suốt (canxi saccarat).

C12H22O11 + Ca(OH)2 + H2O→ C12H22O11.CaO.2H2O

IV. Ứng dụng và cấp dưỡng đường saccarozơ

1. Ứng dụng: Saccarozo được dùng nhiều vào công nghiệp thực phẩm, để thêm vào bánh, kẹo, nước tiểu khát. Vào công nghiệp dược phẩm dùng để pha chế thuốc

2. Sản xuất đường saccarozơ.

C.2. ĐỒNG PHÂN CỦA SACCAROZƠ: MANTOZƠ

1. Cấu tạo.


Phân tử mantozơ bởi vì 2 gốc Glucozơ link với nhau sinh hoạt C1 cội - glucozo này cùng với C4 của cội - glucozo kia qua nguyờn tử oxi. Link -C1-O-C4 hotline là l/k -1,4-glicozit

Nhóm -OH hemiaxetal ở cội Glucozơ thứ hai còn tự do nên vào dung dịch nơi bắt đầu này hoàn toàn có thể mở vòng tạo nên nhóm -CHO.

2. Tính chất.

a. Thể hiện đặc thù của poliancol kiểu như saccarozơ, công dụng với Cu(OH)2 đến phức đồng - mantozơ.

b. Tất cả tính khử giống như Glucozơ (phản ứng với AgNO3/NH3 sản xuất kết tủa bạc, phản bội ứng với Cu(OH)2 /NaOH đun nóng chế tạo kết tủa đỏ gạch, làm mất mau nước Brom)

c. Bị thuỷ phân ra đời 2 phân tử Glucozơ.

D. POLISACCARIT

Là phần nhiều cacbonhiđrat phức hợp khi bih thửy phân sinh ra các phân tử monosaccarit.

Ví dụ: Tinh bột cùng xenlulozơ đều phải sở hữu công thức phân tử (C6H10O5)n

I. TINH BỘT

1. đặc điểm vật lí, tâm trạng thiên nhiên.

Tinh bột là hóa học rắn vô định hình, màu trắng, không tan nội địa lạnh, chảy trong nước nóng chế tạo ra dung dịch keo (hồ tinh bột), là hợp chất cao phân tử có nhiều trong những lọai hạt (gạo, mì, ngô...), củ (khoai, sắn..) với quả (táo, chuối..)

2. Kết cấu phân tử

+ Tinh bột là tất cả hổn hợp của 2 một số loại polisaccarit là amilozơ và amilopectin. Cả 2 đều sở hữu công thức (C6H10O5)n là hồ hết gốc α-glucozơ.

Cấu trúc phân tử Amilozơ: gốc α-glucozơ link với nhau bởi link α-1,4-glucozit chế tạo ra thành chuỗi nhiều năm không phân nhánh, xoắn lại thành những hình lò xo.

Cấu trúc phân tử Amilopectin: nơi bắt đầu α-glucozơ link với nhau bởi liên kết α-1,4-glucozit tạo và link α-1,6-glucozit sinh sản thành chuỗi phân nhánh.

 Để tham khảo tổng thể tài liệu kim chỉ nan hóa 12 chương 2: Cacbonhiđrat vừa đủ nhất mời các bạn ấn link TẢI VỀ phía dưới. 

..........................

Trên đây mascordbrownz.com đã gửi tới bạn đọc định hướng hóa 12 chương 2: Cacbonhiđrat không hề thiếu nhất. Văn bản tài liệu dính sát định hướng hóa 12 chương 2, kèm theo những ví dụ minh họa giúp bạn đọc thuận tiện theo dõi. Các chúng ta cũng có thể các em cùng bài viết liên quan một số tài liệu tương quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài bác tập Hóa 12, Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài tập đồ Lí 12 ,....