I, Phật chị em Địa Mẫu:2, Công đức Địa Mẫu:3, quyền năng Địa Mẫu:II, Phật mẫu chân kinh:III, Đền thờ Phật mẫu:

1, Địa mẫu mã là ai?

*
*

Theo thiên hà Quan, vào thời kỳ Hỗn với khi chưa có Trời Đất, trong vũ trụ chỉ tất cả một hóa học khí đương láo độn, mờ sầm uất mịt, lặng lẽ vô vi, thanh trược hỗn hợp, nhưng vô cùng huyền diệu, call là Khí hỏng Vô (còn hotline là hư Vô bỏ ra Khí hay Tiên Thiên hỏng Vô đưa ra Khí).

Bạn đang xem: Mẹ diêu trì phật mẫu

Khí hỏng Vô ấy lần lần ngưng kết rồi nổ ra một tiếng thiệt lớn, sanh ra một khối Đại Linh Quang, cũng gọi là Thái Cực, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên trở nên vạn hóa, vô vàn vô cùng, quyền bính thống cả Càn khôn Vũ trụ.

Vũ trụ từ bỏ đây bắt đầu có một ngôi Thái Cực, duy nhứt, với Đấng Thống quản ấy được hotline là Ngọc hoàng thượng Đế mà họ thường call là Đức Chí Tôn.

Đức Chí Tôn phân Thái rất ra Lưỡng Nghi : Dương Quang cùng Âm Quang. Đức Chí Tôn chưởng quản lí Khí Dương Quang, còn Khí Âm Quang chưa xuất hiện ai chưởng quản, do Càn khôn Vũ trụ hiện giờ chỉ có 1 mình Đức Chí Tôn nhưng thôi. Đức Chí Tôn mới hóa thân ra Đức Phật mẫu mã để chưởng cai quản Khí Âm Quang.

Vậy, nguồn gốc của Đức Phật Mẫu là 1 trong những hóa thân trước tiên của Đức Chí Tôn để cai quản Khí Âm Quang, vậy phân nửa quyền lực của Đức Chí Tôn và luôn luôn tùng theo mạng lệnh của Đức Chí Tôn.

Vũ trụ tới đây đã có 2 khối hóa học khí béo bệu là Dương Quang và Âm Quang, và tất cả 2 Đấng thứ nhất cầm quyền Càn khôn dải ngân hà là Đức Chí Tôn và người mẹ Phật Mẫu.

Sau đó, Đức Phật chủng loại vâng lệnh Đức Chí Tôn, thâu lằn sanh quang của ngôi Thái Cực, rồi rước Âm quang quẻ phối hợp với Dương quang để sản xuất hóa ra các từng Trời, các quả Tinh cầu và những Địa cầu, chế tạo thành Càn khôn Vũ trụ.

Xem thêm: Hỗ Trợ Tăng Chiều Cao - 10 Thuốc Tăng Chiều Cao Tốt Nhất Hiện Nay

Tiếp theo, Đức Phật Mẫu chế tạo ra hóa ra Vạn linh chỗ cõi thiêng liêng Vô hình. (Vạn linh có đủ chén bát hồn : Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú thế hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn).

Rồi Đức Phật mẫu lại cho Vạn linh đầu kiếp xuống những Địa mong tạo thành Vạn vật, có nghĩa là Chúng sanh. (Chúng sanh tất cả : Kim thạch, Thảo mộc, Thú cầm, Nhơn loại).

Đức Phật mẫu mã được quả đât tôn xưng bằng nhiều danh từ khác nhau, tùy theo tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc bản địa và địa phương, đề cập ra như dưới đây :

– Đức Phật Mẫu, do là người mẹ thiêng liêng của toàn cả Vạn linh và bọn chúng sanh.

– Phật Diêu Trì Địa Mẫu vày Đức Phật mẫu mã ngự tại Diêu Trì Cung.

– Kim Bàn Phật Mẫu, bởi Đức Phật mẫu chưởng quản Kim Bàn địa điểm Diêu Trì Cung.

– Cửu Thiên Huyền Nữ, do Đức Phật mẫu mã rất huyền diệu, ngự trên từng Trời sản xuất Hóa Thiên là từng đồ vật 9 vào Cửu Trùng Thiên.