Để giúp quý khách thuận tiện trong bài toán xem ngày tốttháng 1 năm 2017 cũng giống như thuận tiện trong câu hỏi so sánh những ngày vào thời điểm tháng 1/2017 cùng với nhau. Shop chúng tôi đã Tổng hòa hợp tất cả ngày đẹp hồi tháng 12017 cũng như đưa ra các ngày chưa giỏi trong tháng.

Trong trường phù hợp quý bạn không yêu cầu xem ngày xuất sắc tháng 1 năm 2017 xuất xắc xem ngày đẹp mắt tháng một năm 2017 chính vì đã có dự định tiến hành quá trình vào một ngày rõ ràng trong tháng 1, quý bạn vui mắt tìm mang đến ngày tương ứng và lựa chọn xem chi tiết hoặc chọn hình thức Xem ngày tốt xấu để thấy một ngày nỗ lực thể.


Bạn đang xem: Ngày đẹp, ngày tốt trong tháng 8/2017

Xem ngày xuất sắc tháng 2 năm 2017


Xem ngày xuất sắc tháng 3 năm 2017


Xem tử vi 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng chuẩn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 1 NĂM 2017


Lịch dương

1

Tháng 1


Lịch âm

4

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 1


Lịch âm

5

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 1


Lịch âm

6

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 1


Lịch âm

7

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 1


Lịch âm

8

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 1


Lịch âm

9

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 1


Lịch âm

10

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày giáp Ngọ, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 1


Lịch âm

11

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 1


Lịch âm

12

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 1


Lịch âm

13

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 1


Lịch âm

14

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 1


Lịch âm

15

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 1


Lịch âm

16

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 1


Lịch âm

17

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 1


Xem thêm: Vòng Tay Gỗ Ngọc Am Có Tác Dụng Gì? Giá Có Đắt Không?" Vòng Gỗ Ngọc Am Và Ý Nghĩa Phong Thủy

Lịch âm

18

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 1


Lịch âm

19

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 1


Lịch âm

20

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày sát Thìn, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 1


Lịch âm

21

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 1


Lịch âm

22

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 1


Lịch âm

23

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 1


Lịch âm

24

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 1


Lịch âm

25

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 1


Lịch âm

26

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 1


Lịch âm

27

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 1


Lịch âm

28

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 1


Lịch âm

29

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 1


Lịch âm

30

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày ngay cạnh Dần, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 1


Lịch âm

1

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 1


Lịch âm

2

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 1


Lịch âm

3

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 1


Lịch âm

4

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Trên đây là Tổng hợp ngày giỏi tháng 1 năm 2017 mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Mặc dù nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng giống như các công việckhác nhau. Cố nên, khi thâu tóm được ngày giỏi xấu trong thời điểm tháng 1/2017 thì bạn cần tra cứu: xem ngày xuất sắc hợp tuổi để sở hữu kết quả cụ thể và đúng chuẩn nhất mang đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 2 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 8 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày xuất sắc theo từng mục đích công việc

♦ coi ngày xuất sắc xuất hành năm 2022

♦ coi ngày tốt cắt tóc năm 2022

♦ coi ngày giỏi cưới hỏi năm 2022

♦ coi ngày chuyển bàn thờ tổ tiên năm 2022

♦ xem ngày tải xe máy, xe hơi năm 2022

♦ xem ngày bắt chó

♦ coi ngày đưa nhà năm 2022

♦ xem ngày giỏi treo bảng biển

♦ xem ngày xuất sắc khai trương mở siêu thị năm 2022

♦ coi ngày giỏi mua điện thoại thông minh

Bài viết liên quan