Eren nhu1eb7t u0111u01b0u1ee3c mu1ed9t chu00fa cu00fan vu00e0 quyu1ebft u0111u1ecbnh u0111em vu1ec1 nhu00e0 nuu00f4i, nhu01b0ng cu00e2u hu1ecfi u0111u1eb7t ra u1edf u0111u00e2y lu00e0, chu00fa cu00fan nu00e0y cu00f3 thu1eadt su1ef1 lu00e0 mu1ed9t chu00fa chu00f3 bu00ecnh thu01b0u1eddng? Cu1eb7p u0111u00f4i:u00a0Levi x Eren (Riren) ","other_title":"Plenilune","status":2,"seo":"Ngu00e0y tru0103ng tru00f2n lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, shounen ai, yaoi, nhu00e2n thu00fa, doujinshi cu1ee7a bu1ed9 truyu1ec7n tranh Attack on Titan, vu1edbi cu1eb7p u0111u00f4i chu00ednh lu00e0 Levi vu00e0 Eren","authors":<"name":"heather (ochine)","slug":"heather-ochine">,"teams":<"name":"Ngu1ecdc Lu1ee5c Bu1ea3o tinh khiu1ebft u2013 Pure Emerald","slug":"ngoc-luc-bao-tinh-khiet-pure-emerald">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"u0110u1ed3ng nhu00e2n","slug":"dong-nhan","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Huyu1ec1n huyu1ec5n","slug":"huyen-huyen","name":"Nhu00e2n thu00fa","slug":"nhan-thu","name":"SM","slug":"sm","name":"Oneshot","slug":"oneshot">,"read":"id":4289,"name":"Oneshot","slug":"oneshot"}" bookmark="">
Bản dịch đã nhận được được sự gật đầu đồng ý Reup của tập thể nhóm dịch.

Eren nhặt được một chú cún với quyết định đem đến nhà nuôi, nhưng câu hỏi đặt ra tại đây là, chú cún này còn có thật sự là 1 trong chú chó bình thường?

Cặp đôi: Levi x Eren (Riren)


Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c su1ef1 u0111u1ed3ng u00fd Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch. Eren nhu1eb7t u0111u01b0u1ee3c mu1ed9t chu00fa cu00fan vu00e0 quyu1ebft u0111u1ecbnh u0111em vu1ec1 nhu00e0 nuu00f4i, nhu01b0ng cu00e2u hu1ecfi u0111u1eb7t ra u1edf u0111u00e2y lu00e0, chu00fa cu00fan nu00e0y cu00f3 thu1eadt su1ef1 lu00e0 mu1ed9t chu00fa chu00f3 bu00ecnh thu01b0u1eddng? Cu1eb7p u0111u00f4i:u00a0Levi x Eren (Riren) ","other_title":"Plenilune","status":2,"seo":"Ngu00e0y tru0103ng tru00f2n lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, shounen ai, yaoi, nhu00e2n thu00fa, doujinshi cu1ee7a bu1ed9 truyu1ec7n tranh Attack on Titan, vu1edbi cu1eb7p u0111u00f4i chu00ednh lu00e0 Levi vu00e0 Eren","authors":<"name":"heather (ochine)","slug":"heather-ochine">,"teams":<"name":"Ngu1ecdc Lu1ee5c Bu1ea3o tinh khiu1ebft u2013 Pure Emerald","slug":"ngoc-luc-bao-tinh-khiet-pure-emerald">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"u0110u1ed3ng nhu00e2n","slug":"dong-nhan","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Huyu1ec1n huyu1ec5n","slug":"huyen-huyen","name":"Nhu00e2n thu00fa","slug":"nhan-thu","name":"SM","slug":"sm","name":"Oneshot","slug":"oneshot">,"read":"id":4289,"name":"Oneshot","slug":"oneshot"}">