Chú Như Ý Bảo Luân vương vãi Đà La Ni là điện thoại tư vấn tắt của “Đại Liên Hoa Phong Kim Cang kín đáo Như Ý Luân Chú”. Đây là bạn dạng chú được trích từ bỏ Như Ý Luân Đà La Ni Kinh.

Bạn đang xem: Như ý bảo luân vương

Kinh này vị ngài người tình Đề lưu giữ Chí dịch vào năm Cảnh Long thứ 3 (709), được xếp vào tập trăng tròn của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Chú Như Ý Bảo Luân vương vãi Đà La Ni được xem là một vào những bom tấn chuyên dùng để tiêu tai cầu phước vào Mật Giáo.

Chú Như Ý Bảo Luân vương Đà La Ni*

Chú Như Ý Bảo Luân vương Đà La Ni

Nam tế bào Phật đà gia, Nam mô đạt ma da, Nam mô tăng già da.Nam mô cửa hàng Quán tự Tại người yêu Tát, chũm đại bi trọng tâm giả.Đát điệt tha: Án chước yết ra, vạc để, chấn đa mạt ni, ma ha chén bát đẳng mế, Rô rô, Rô rô, nhằm sắt tra, thước la, a yết rị sa dạ, hồng phấn tóa ha.Án chén đạp ma, chấn đa mạt ni, thước ra hồng.Án bát lặc bà, chén bát đẳng mế hồng.So sánh các bạn dạng Chú Như Ý Bảo Luân vương vãi Đà La Ni

Bản chú trên phía trên là bản được Hòa Thượng Trí thoát tụng, vị tính phổ cập nên lấy làm chuẩn chỉnh để lợi lạc nhiều người.

1. Theo Nhị Khóa Hiệp Giải thì chú này như sau: 

Nam tế bào Phật đà da, nam mô Ðạt ma da, nam mô Tưng dà domain authority Nam mô quán từ tại tình nhân tát ma ha tát, thế đại bi trung tâm giả. Ðát điệt tha, án, chước yết ra phát để, chấn nhiều mạc ni, ma ha bát đắng mế. Rô rô rô rô, nhằm sắc tra thước ra a yết lỵ, sa dạ hồng, phấn tóa ha. Aùn, bát đạt ma, chấn nhiều mạc ni, thước ra hồng. Aùn, chén bát lật đà. Chén đẳng mế hồng.

2. Theo Kinh quán Tự Tại bồ Tát Như Ý trung tâm Đà Ra Ni, bạn dạng chú ấy như sau:

Nam mô Phật Đà Da, Nam tế bào Đạt Ma Da, Nam tế bào Tăng Già Da, phái nam Mô tiệm Tự Tại ý trung nhân Tát, cụ Đại Bi vai trung phong Giả, Đát Điệt Tha. Án Chước Yết Ra phạt Để, Chấn Đa Mạt Ni, Ma Ha bát Đẳng Mế, Rô Rô Rô Rô, Để dung nhan Tra Thước Ra A Yết Rị, Sa Dạ Hồng Phấn Tra Tá Ha. Án bát Đạp Ma Chấn Đa Mạt Ni, Thước Ra Hồng. Án bát Lặc đà, chén bát Đẳng Mế Hồng.

So sánh các bạn dạng chú ta thấy phần âm chỉ trại song chút, ko có tác động gì. Vậy bắt buộc ai quen ban như thế nào thì cứ chí tâm mà trì tụng, đúng pháp thì tất nhanh được cảm ứng.

*

Theo Tổ Ấn Quang: “Chú này là 1 trong những trong mười bài bác tiểu chú trong cần lao sáng của Thiền môn. Trong Mật Tông, Như Ý Luân tiệm Âm là 1 trong những trong sáu thân tướng tiệm Âm chánh yếu hèn của bầu Tạng Giới. Nghi quỹ tiệm Tự trên Như Ý Luân người tình Tát Du Già mô tả:

“Tay cố gắng báu Như Ý, sáu tay, thân sắc đá quý ròng, búi tóc trên đầu làm đẹp bằng những thứ báu; bên trên mão có đức Tự trên Vương ngồi, hiện tướng thuyết pháp. Tay thứ nhất hiện vẻ tư duy (tức là tay phòng cằm hiện tại vẻ đã suy nghĩ): vị nghĩ yêu quý xót bọn chúng sanh. Tay vật dụng hai vắt báu Như Ý nhằm mục đích làm cho chúng sanh được mãn nguyện.

*

Tay thứ bố cầm xâu chuỗi nhằm mục đích độ bọn chúng sanh bay khổ. Tay thứ nhất phía phía bên trái tựa vào núi quang quẻ Minh nhằm thành tựu sự không lay động. Tay trái thiết bị hai cố kỉnh hoa sen nhằm thanh tịnh hầu như điều phi pháp. Tay trái thứ tía cầm bánh xe, nhằm chuyển pháp vô thượng. Sáu cánh tay xòe khắp thân biểu hiện du hóa lục đạo”

Theo quán Âm Bổn Tích Cảm Ứng Tụng. Vào Đời Đường, vương Ất lúc nhỏ trì Chú Như Ý Bảo Luân vương Đà La Ni Như Ý Luân. Đầu thời Khai Nguyên, cùng đồng minh sang Hà Bắc. Ông liếc thấy phu chèo thuyền có vẻ như khác lạ, bèn ráng đuốc niệm chú. Nửa đêm, phu chèo thuyền vậy búa chặt đầu nhì đứa đầy tớ. Hắn lại chém hai bạn bạn, rồi tới chỗ Ất. Vương vãi Ất ở phục xuống đất, đuốc thốt nhiên tắt, bị chém bố búa. Đột nhiên, sau sườn lưng có hai bạn nâng vương vãi Ất chuyển lên bờ. Huyết chảy mọi mình, tuy nhiên không đau khổ lắm. Sau đó, thấy trường đoản cú thuyền lên bờ cao mấy chục trượng mới biết là sức của thần chú.

*

Theo Nhị Khóa Hiệp Giải: “Ðối với nguyên bổn “Như ý chổ chính giữa Ðà La Ni Kinh” vì đức Quán nắm Âm tình nhân Tát mong muốn cho bọn chúng sanh tùy ý cầu chi được nấy; yêu cầu Ngài bạch với Phật để cầu chứng, được Phật hẹn nhận. Bấy giờ, đối trước Phật, đức nhân tình tát tự nai lưng rằng: “người tụng Minh Chú 3 cũng giống như Ðà La Ni đây, thì thần lực của chú, hóa ra hầu hết món trân quý tuôn xuống như mưa; bởi nó tùy theo ý fan nguyện ao ước thế. Tỷ như cây như ý nảy sinh ra những ngọc báu như ý, để phụ thuộc vào sở mong của bọn chúng sanh ứng cùng với lòng tưởng niệm bỏ ra tất được tác dụng nấy”.

Cây như ý: là để nêu rõ trí bổn giác; Ngọc báu Như Ý: là nhằm tỏ bày trí thỉ giác: “Ðà La Ni” là pháp cảnh sở tri cũng như bị tụng. Luân: vành tròn bánh xe, bao gồm hai nghĩa: 1/ quây lăn 2/ cán nghiền. Nghĩa là bạn tụng chú nầy, nhờ vào pháp bí mật nó quây lăn vào tự tâm; trừ diệt mọi điều mê hoặc về vấp ngã kiến, để triệu chứng đặng loại lẽ cảnh với trí vẫn nhứt tâm; tùy theo như mong muốn muốn cầu chi được nấy, nhằm thuyết pháp lợi sanh, dẫn dạy cho vô cùng.

*

Lại còn lẽ nữa: Trí là thể, nó vẫn trống không; cảnh là thể, cũng vẫn vắng ngắt lặng, có nghĩa là lẽ “chơn đế” cũng tương tự tâm pháp của xuất vắt gian; mỗi chữ rất nhiều từ nơi trọng điểm lưu lộ ra, tỳ như ngọc may mắn nó hóa hiện nay rải tuôn tất cả quý báu, tức là lẽ “tục đế” tương tự như tâm pháp của nỗ lực gian; với nhì lẽ là đạo lý của chơn đế (xuất gia), Tục đế (tại gia) số đông mất mẫu phân biệt, nhưng vẫn cũng đều soi sáng khu vực không dòng chấp phân biệt.

Với “Phân biệt”, mặt khác vừa im vừa soi cũng tương tự chẳng chấp chỗ có, chẳng chấp vị trí không, trọn lẫn không chống ngại; có nghĩa là lẽ “trung đế” trung khu pháp công bằng, thể tánh trường đoản cú tại, ba đế tròn mầu. Người trì chú nhưng mà tiến đến bực đó, thì tánh báu như ý tức Phật tánh thoải mái và tự nhiên sáng suốt; phước đức trí huệ thần thông pháp bửu bỏ ra thảy phần đông hiển hiện.

*

Bấy giờ, đức người yêu tát thuyết thần chú ấy rồi; thân vũ trụ tất cả sáu môn vang động, cung điện của các trời Ma vương thảy đều phực lửa, chúng khá kinh sợ! gần như chúng sanh gian ác té ngã! những loài bị phổ đồng được siêu lên cõi trời. Giữa thiên ko mưa tuôn xuống số đông hoa báu, và các vật quý xinh đẹp; những thiên thần tấu trổi nhạc, dưng đầy đủ món cúng.

Xem thêm: ​ Hình Ảnh Bánh Xe Luân Hồi Trong Phật Giáo, Bánh Xe Pháp Luân

Ðức Như Lai tán thán cho người thương tát, và trình làng với chúng hội rằng với những điều: hoặc ước phước báo hiện tiền; hoặc phương khấn tai tinh ác ương; hoặc sám ân hận ngũ nghịch trọng tội; hoặc mong đảo những bịnh nước lửa gió mưa, nạn vua, trộm cướp, oan hồn, ác mộng, giặc giã, thú dữ, và những tai nạn; chỉ siêng nhứt trọng điểm thụ trì thần chú bên trên đây, thì bao tai ương cơ đều tiêu diệt hết; mang lại lúc mạng chung, người trì chú trên đây liền được thấy Phật A Di Ðà, Quán thay Âm với Ðại nuốm Chí, mang đến tiếp dẫn về Tịnh độ.”

Về kinh Chú Như Ý Bảo Luân vương Đà La Ni

Theo Tổ Ấn Quang: “Trong Như Ý Luân Đà La Ni Kinh, Ngài quán Tự Tại tình nhân Tát bạch Phật: “Con tất cả Đại Liên Hoa Phong Kim Cang bí mật Như Ý Luân Chú, như châu Ma Ni, khiến cho sở nguyện của bọn chúng sanh số đông được trọn đủ”. Ghê này còn có ba bản dịch khác nữa:

Quán cố Âm người yêu Tát bí mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú Kinh, vày ngài thật Xoa Nan Đà dịch vào đời Đường.Quán núm Âm ý trung nhân Tát Như Ý Ma Ni Đà La Ni Kinh bởi vì ngài Bảo tứ Duy dịch vào đời Đường.Quán từ bỏ Tại tình nhân Tát Như Ý tâm Đà La Ni Chú Kinh vị ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường.

So ra, phiên bản của ngài ý trung nhân Đề giữ Chí không thiếu nhất cùng lưu loát nhất. Bài căn phiên bản chú trong tởm này được xếp vào trong Thập Chú của công sức sáng vào Thiền môn. Vào Đại Tạng Kinh còn có những bạn dạng niệm tụng nghi quỹ giành riêng cho kinh này như: Quán nỗ lực Âm người tình Tát Như Ý Ma Ni Luân Đà La Ni Niệm Tụng Pháp (do ngài Bảo tư Duy dịch); cửa hàng Tự Tại nhân tình Tát Như Ý Luân Niệm Tụng Nghi Quỹ (do ngài Bất không dịch); quán Tự Tại bồ Tát Như Ý Luân Du Già (do ngài Bất ko dịch); cửa hàng Tự tại Như Ý Luân tình nhân Tát Du Già yếu ớt Pháp (do ngài Kim Cang Trí dịch) v.v…”

Một độc giả gửi mang đến Tuệ Tâm bạn dạng Kinh này, nay đăng tải đây cho bạn đọc thuộc thưởng lãm.

Kinh quán Tự Tại ý trung nhân Tát Như Ý trung khu Đà La Ni 

Ta nghe như vầy, một thuở nọ Đức bạc Già Phạm làm việc trong núi Già Lặt bốn cùng vô lượng chúng Đại ý trung nhân tát câu hội. Hiện nay Đại ý trung nhân tát quán Tự Tại cho chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu ba vòng quỳ xuống, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng:

“Bạch Đức ráng Tôn, bé nay có Đại Đàn Tràng pháp và Đại Đà La Ni Minh Chú thương hiệu là: “Thanh Liên Hoa Đảnh, cừu Đàn Ma Ni trung tâm Kim Cang bí Mật”, luôn luôn gia hộ cho tất cả chúng sanh. Nói một cách khác là: “Vô chướng ngại vật Quán Tự tại Liên Hoa Như Ý Bảo Luân vương Đà La Ni trung khu Chú”. Là trọng tâm chú hi hữu sản phẩm nhất, có thể đối với tất cả việc mong cầu của bọn chúng sanh, phụ thuộc vào tâm hy vọng cầu mà hỗ trợ cho đều được thành tựu. Đức cố gắng Tôn bởi lòng đại bi nghe con nói; nhỏ sẽ nương theo oai lực của Phật nhưng ban cho tất cả chúng sanh.

*

Bạch Đức cố gắng Tôn Đà La Ni nầy bao gồm thần lực lớn, có phương tiện đi lại lớn, bé nay đối trước Phật theo thứ tự tuyên thuyết. Cúi xin Đức nỗ lực Tôn tự bi xót doanh nhân hộ cho bé và những người dân trì minh chú, rưới phần nhiều trân bảo như cây như ý và như mong muốn Bảo Châu làm cho các chúng sanh hầu như chỗ hy vọng cầu các được toại nguyện.

Khi ấy, Đức gắng Tôn khen ngợi tình nhân tát quán Tự trên rằng: “Đúng thế, đúng thế! Ông vày lòng yêu quý xót chúng hữu tình; ta vẫn gia hộ ông khiến cho lời nguyện cầu của ông hồ hết được đầy đủ. Ông mong tuyên thuyết Đà La Ni “Vô chướng ngại, quán Tự tại Liên Hoa Như Ý Bảo Luân Vương” là trọng điểm chú rất sâu xa ẩn mật; ông hãy tùy ý nhưng mà tuyên thuyết. Thời điểm đó nhân tình tát tiệm Tự Tại đã có được Phật từ bỏ bi hứa khả, liền làm việc trước Phật sử dụng tâm đại bi mà nói chú rằng:

Nam tế bào Phật Đà Da, Nam mô Đạt Ma Da, Nam mô Tăng Già Da, phái nam Mô tiệm Tự Tại tình nhân Tát, chũm Đại Bi trọng tâm Giả, Đát Điệt Tha. Án Chước Yết Ra phân phát Để, Chấn Đa Mạt Ni, Ma Ha bát Đẳng Mế, Rô Rô Rô Rô, Để dung nhan Tra Thước Ra A Yết Rị, Sa Dạ Hồng Phấn Tra Tá Ha. Án bát Đạp Ma Chấn Đa Mạt Ni, Thước Ra Hồng. Án chén bát Lặc đà, chén bát Đẳng Mế Hồng.

*

Lúc bấy giờ Đại người thương Tát tiệm Tự tại nói chú Đại Luân Đà La Ni rồi, Đại Địa sáu thiết bị chấn động những cõi như Thiên cung, Long cung, Dược xoa cung và những cung điện Kiền Thát Ba, A Tu La, Khẩn na La cùng mọi lần lượt mê lầm vị trí y cứ. Toàn bộ các ác ma làm vật cản tự thấy cung điện của mình đều bị lửa cháy buộc phải rất lo sợ.

Chúng sanh gồm ác tâm, ác long, ác quỷ, Dọa xoa, La sát đều bị nghiêng ngả. Bọn chúng sanh thọ khổ sống trong địa ngục đều được lìa khổ được sinh lên cõi trời. Dịp ấy, trong hội sống trước Đức nuốm Tôn, Trời mưa hoa báu và đồ trang nghiêm quý báu; trọng tâm hư không trổi nhạc trời, tiếng nghe vi diệu nhằm cúng dường Đức Phật.

Lúc ấy Đức chũm Tôn sử dụng lời giỏi đẹp khen ngợi bồ tát quán Tự Tại mà rằng: Lành thay! Lành thay! này tiệm Tự Tại, ông sẽ tuyên thuyết chú vương Đại Luân Đà La Ni, là một trong những điều ít gồm khó gặp. Chú nầy hoàn toàn có thể làm cho việc đó sanh ý muốn cầu nguyện điều gì đông đảo được đầy đủ viên mãn, được trái báu lớn. Tín đồ tụng chú nầy cần trì phù hợp Pháp thức, ni ta đang vì tất cả chúng sanh nhưng tuyên thuyết:

*

“Nếu có bạn thiện nam cùng thiện nữ, Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, vạc tâm mong muốn mong ước hiện báo vào đời nầy, rất cần phải một lòng lâu trì chú nầy. Người ao ước thọ trì không luận ngày tháng xuất sắc xấu cùng riêng tu trai giới, cũng ko cần, rửa mặt rửa với may áo mới trước lúc thọ trì; chỉ việc nhiếp trọng tâm miệng tụng không giải đãi, trăm nghìn việc mong muốn đều được thành tựu.

Nhờ vào quyền năng của chú vương như mong muốn giúp đỡ, nếu không có chú nầy mong mỏi cầu bắt buộc toại nguyện. Mang lại nên, trước đề nghị trừ toàn bộ tội chướng, sau đó mới thành tựu được sự nghiệp. Cũng có thể tiêu trừ những người dân tạo ngũ nghịch đang ở trong địa ngục vô gián. Cũng rất có thể diệt hết toàn bộ bệnh khổ, có công dụng phá hoại tất cả tội nặng. Toàn bộ bệnh tự nặng cho nhẹ, tụng chú nầy ngay tức khắc được thuyên giảm; hoặc có tín đồ bị ếm đối, hoặc bị rắn rết cắn, trì chú nầy cũng được tiêu trừ.

Có tín đồ bị bệnh dịch bất trị như ung thư, xang độc lở loét toàn thân; từ vào đến quanh đó đều bệnh tật hành hạ đau cùng vô cùng; trì minh chú nầy tất cả đều lần lành lại. Có bạn bị Dạ xoa, La sát, Tỳ na dạ ca, ác ma, quỷ thần ước ao gia hại; mà người ấy trì chú nầy thì các quỷ thần ác cũng không làm hại được.

*

Người trì minh chú nầy không bị dao gậy, binh đao, cung tên, nước lửa, gió độc, mưa độc, oán tặc giật giật, hoặc vương vãi pháp gia hại. Người trì minh chú nầy không có ác mộng, không bị nockout thủ cung bá túc; các loại độc thú như hổ, lang, sư tử cần yếu làm hại. Binh nhung chiến trận cũng rất được thắng lợi, nếu gồm tranh tụng cũng được hòa giải. Nếu như hành trả trì tụng một biến chuyển minh chú nầy thì những việc nói trên hồ hết lánh xa với được vừa ý.

Nếu mỗi ngày tụng 108 biến, chẳng bao lâu vẫn thấy bồ tát quán Tự Tại cho bảo rằng: “Nầy thiện nam tử, những ông đừng lo sợ; mong cầu câu hỏi gì tất cả ta hầu hết ban đến ông. Phật A Di Đà cũng hiện tại thân mang lại ông được thấy. Ông cũng khá được thấy quả đât Cực Lạc, những thứ trang nghiêm như vào kinh vẫn nói! Đồng thời cũng thấy chúng người tình tát ở trái đất Cực Lạc. Cũng thấy mười phương tất cả Chư Phật.

Cũng thấy được núi vấp ngã Đát La nơi ở của bồ tát quán Tự Tại, ngay tức khắc được trường đoản cú thân thanh tịnh, hiện đời được vua chúa, quan tiền viên cung kính, mọi người đều yêu mến; đời sau được liên hoa hóa sanh, những tướng giỏi đầy đủ, vị trí ở hay được an lành; từ ngày hôm nay cho đến thành Phật, không lâm vào hoàn cảnh đường dữ, hay sanh trước Phật.

*

Lúc bấy giờ người tình tát quán Tự trên bạch Phật rằng: “Bạch Đức vắt Tôn! Đà La Ni rán Đàn trung ương Luân này như nhỏ đã nói. Trường hợp Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di nào gồm lòng chí thành lưu giữ niệm, thọ trì chắc hẳn được thành tựu; rất cần được tin chắc đừng gồm lòng nghi.

Lúc ấy Đức vắt Tôn khen ngợi người tình tát cửa hàng Tự Tại nhưng mà rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông gồm lòng trường đoản cú bi vô lượng đề xuất nói Pháp ảo diệu Như Ý tâm Đà La Ni này. Bọn chúng sanh nghỉ ngơi Nam Thiên cỗ Châu này phát vai trung phong trì tụng ngay lập tức được thân nghiệm. Ông y theo lời dạy dỗ của ta sách tấn khuyên bảo chúng hữu tình chuyên trì Đà La Ni này; tạo nên họ được triệu chứng nghiệm ngay lập tức trong đời này, chớ trái lời dạy của Ta, Ta cực kỳ hoan hỷ”.

Khi ấy, tình nhân tát cửa hàng Tự tại bạch Phật rằng: “Bạch thế Tôn! nhỏ từ vô lượng kiếp đến nay, do lòng tự bi thường tương trợ những bọn chúng sanh thọ khổ. Cúi mong mỏi đức vắt Tôn bệnh minh. Nay nhỏ vì chúng sanh đề xuất nói Như Ý Luân Đà La Ni này; ví như có tín đồ nào lâu trì Đà La Ni này hay tự tạo nghiệp, chăm tâm trì tụng chỗ ao ước cầu hầu như được thành tựu. Nhỏ nay nương theo mạnh mẽ và uy lực của Phật mà cứu khổ cho tất cả chúng sanh”.

Khi người yêu tát cửa hàng Tự tại nói khiếp Như Ý Luân Đà La Ni rồi, tất cả đại chúng phần lớn hoan tin vui tin nhận vâng làm.