Nước rửa kính xe ô tô

*
*
*
*
*
*
*
Thể tích bình nước rửa kính trên xe thường thì từ 2 – 5 lít

Cách trộn nước rửa kính ô tô