-BẢNG CHẤM CÔNG đưa ra TIẾT 3 PHIÊN LÀM VIỆC

*
Bảng công nhật mang đến công nhân công trình xây dựng dự án

-BẢNG CHẤM CÔNG chi TIẾT GIỜ VÀO - GIỜ VỀ

*

 

BẢNG LƯƠNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT NHÀ MÁY

*

 
*

*

BẢNG CÔNG DẠNG NGẮN GỌN SỐ GIỜ LÀM VIỆC THỰC TẾ VÀ LÀM THÊM HÀNG NGÀY

 

*
 

 

BẢNG CHẤM CÔNG

*
 

 

BẢNG GIỜ TĂNG CA LÀM THÊM NGOÀI GIỜ

 

*

 

PHIẾU CHẤM CÔNG CÁ NHÂN

*

*

 

 

- BÁO SUẤT CƠM

*

- BÁO NHÂN VIÊN VẮNG CHƯA BẤM VÂN TAY

*

 

-TRA CỨU GIỜ CHẤM VÂN TAY, NHẬP GIỜ VÀO CHẤM CÔNG BỊ THIẾU

*

BẢNG TÍNH CÔNG chi TIẾT:

*

 Bộ clip hướng dẫn áp dụng phần mềm:

https://www.youtube.com/channel/UC5o3fkCCvPaUHC1G5WVC8dA/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0&spfreload=10

Các lắp thêm chấm công hoàn toàn có thể kết nối được với ứng dụng chấm công tính lương bằng vân tay HRAD Enterprise

Wise Eye WSE 269, Ronald Jack T8 Plus, Ronald Jack 550 Plus, Ronald Jack 550, Ronald Jack 550A, Ronald Jack DG600, Ronald Jack DG600ID, Ronald Jack DG600BID, Hitech X628C, Ronald Jack X628C, Ronald Jack RJ 919, Ronald Jack RJ X628Plus, ZKTeco U260-C, Ronald Jack DG100, Ronald Jack X928-C, Ronald Jack X938-C, Ronald Jack X958C, Ronald Jack 879C, Wise Eye WSE 808, Ronald Jack 8000T, Ronald Jack T6-C, Zkteco B3-C, Ronald Jack 3000TID-C, Ronald Jack 4000TID-C, Ronald Jack U160C/ID, Wise Eye WSE 9039, Wise Eye WSE 9079, Wise Eye WSE 9089, Wise Eye WSE 510A, Wise Eye WSE 750A, Wise Eye WSE 9089A, Wise Eye WSE 810A, ZKTeco G2, Ronald Jack 6868, Ronald Jack X628Pro, Ronald Jack 5000T-C, Ronald Jack TFT 500, Ronald Jack TFT 600, Ronald Jack 9900C, Ronald Jack RJ1200, Ronald Jack RJ1300, Ronald Jack DG900, Ronald Jack DG1000, Ronald Jack D900G, Ronald Jack D800G, Ronald Jack X628T, Ronald Jack X628TID, Ronald Jack HG700, Ronald Jack HG818, Ronald Jack LD668, Ronald Jack Pro8899, Ronald Jack Pro8866, Ronald Jack F18, Ronald Jack F19, Ronald Jack F20, Ronald Jack F21, Ronald Jack F200, Ronald Jack 5000A, Wise Eye WSE 8000A, ZKTeco MB30-VL, ZKTeco K14, ZKTeco K21, ZKTeco K50, ZKTeco K60, ZKTeco SmartAC1, ZKTeco Silk TA100, ZKTeco Silk TA101, ZKTeco G1, ....

*

794,868 lượt thiết lập về

DOWNLOAD File cài đặt máy chủ ứng dụng chấm công HRAD 2021 Server:  TẢI VỀDOWNLOAD File setup máy trạm ứng dụng chấm công HRAD 2021 Client:  TẢI VỀDOWNLOAD File hướng dẫn SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG:  TẢI VỀDOWNLOAD phần mềm cung ứng Toad Oracle 10.5.1:  TẢI VỀ

 

 


mascordbrownz.comphần mềm chấm công vân taymascordbrownz.comvantaymascordbrownz.comhradhraddownloadmascordbrownz.comtải phần mềm chấm côngtai van tay tren may cham congxoa van tay tren may cham cong