Cùng học tiếng Anh qua lời dịch The Cup of Life của Ricky Martin với mascordbrownz.com nhé!

Cứ mỗi mùa World Cup, ta lại được thưởng thức những bài ca sôi động, cuồng nhiệt.

Bạn đang xem: ‎the cup of life của ricky martin trên apple music

Tuy nhiên, để nói về nhạc World Cup thì khó có bài hát nào "soán ngôi" được The Cup of Life của nam thần Ricky Martin hồi World Cup năm 1998 tại Pháp.

Cùng mascordbrownz.com học tiếng Anh qua lời dịch The Cup of Life nhé!

 

Thông tin ca sĩ

 

*

 

*

 

Video bài hát The Cup of Life – Ricky Martin

 

Lời dịch Song ngữ

The cup of life, this is the one

Chiếc cúp cuộc đời chỉ có một

Now is the time, don"t ever stop

Giờ chính là lúc không được chùn bước chân

Push it along, gotta be strong

Dẫn bóng lên nào, phải mạnh mẽ lên

Push it along, right to the top

Dẫn bóng lên nào, lên thẳng tuyến phòng ngự đi

The feelin" in your soul

Lửa cảm xúc cháy trong tâm hồn bạn

Is gonna take control

Sẽ làm chủ cuộc chơi

Nothing can hold you back

Không gì kìm chân bạn được

If you really want it

Nếu bạn thật sự muốn đoạt được nó

I see it in your eyes

Tôi thấy điều đó trong mắt bạn

You want the cup of life

Bạn khát khao chiếc cúp cuộc đời

Now that the day is here

Ngày đó đã đến rồi

Gotta go and get it

Bạn phải tiến lên và giành lấy nó

Do you really want it? (Yeah!)

Bạn có thật sự muốn có nó không? (Có!)

Here we go! Ale, Ale, Ale! (French)

Ta tiến lên nào! Ale, Ale, Ale! (Tiếng Pháp)

Go, go, go! Ale, Ale, Ale!

Tiến lên, tiến lên, tiến lên! Ale, Ale, Ale!

Tonight"s the night we"re gonna celebrate

Đêm nay là đêm ta sẽ "đi bão"

The cup of life... Ale, Ale, Ale!

Chiếc cúp cuộc đời... Ale, Ale, Ale!

The cup of life, it"s do or die

Chiếc cúp cuộc đời, một là chiến đấu, hai là chết

It"s here, it"s now, turn up the lights

Nơi đây, giây phút này, lên đèn đi

Push it along, then let it roll

Dẫn bóng lên nào, cho bóng lăn đi

Push it along

Dẫn bóng lên nào

Go! Go! Goal!

Tiến lên! Tiến lên! Khung thành kia rồi!

And when you feel the heat

Và khi bạn cảm nhận được sức nóng

The world is at your feet

Nghĩa là cả thế giới đang ở dưới chân bạn

No one can hold you down

Không ai cản được bạn

If you really want it

Nếu bạn thật sự muốn đoạt được nó

Just steal your destiny

Hãy đoạt lấy định mệnh của mình

Right from the hands of fate

Từ bàn tay của số phận

Reach for the cup of life

Hãy vươn tới chiếc cúp cuộc đời

"Cause your name is on it

Vì trên đó đã khắc tên bạn rồi

Do you really want it? (Yeah!)

Bạn có thật sự muốn có nó không? (Có!)

Here we go! Ale, Ale, Ale!

Ta tiến lên nào! Ale, Ale, Ale!

Go, go, go! Ale, Ale, Ale!

Tiến lên, tiến lên, tiến lên! Ale, Ale, Ale!

Tonight"s the night we"re gonna celebrate

Đêm nay là đêm ta sẽ "đi bão"

The cup of life... Ale, Ale, Ale!

Chiếc cúp cuộc đời... Ale, Ale, Ale!

The feelin" in your soul

Lửa cảm xúc cháy trong tâm hồn bạn

Is gonna take control

Sẽ làm chủ cuộc chơi

Nothing can hold you back

Không gì kìm chân bạn được

If you really want it

Nếu bạn thật sự muốn đoạt được nó

I see it in your eyes

Tôi thấy điều đó trong mắt bạn

You want the cup of life

Bạn khát khao chiếc cúp cuộc đời

Now that the day is here

Ngày đó đã đến rồi

Gotta go and get it

Bạn phải tiến lên và giành lấy nó

Do you really want it? (Yeah!)

Bạn có thật sự muốn có nó không? (Có!)

Yeah, yeah, yeah!

Yeah, yeah, yeah!

Here we go! Ale, Ale, Ale!

Ta tiến lên nào! Ale, Ale, Ale!

Go, go, go! Ale, Ale, Ale!

Tiến lên, tiến lên, tiến lên! Ale, Ale, Ale!

Tonight"s the night we"re gonna celebrate

Đêm nay là đêm ta sẽ "đi bão"

The cup of life... Ale, Ale, Ale!

Chiếc cúp cuộc đời...

Xem thêm: Chăm Sóc Hoa Hải Đường Đỏ Đẹp Tại Nhà Một Cách Trồng Hoa Hải Đường

Ale, Ale, Ale!

 

Lời Tiếng Anh

The cup of life, this is the one

Now is the time, don"t ever stop

Push it along, gotta be strong

Push it along, right to the top

The feelin" in your soul

Is gonna take control

Nothing can hold you back

If you really want it

I see it in your eyes

You want the cup of life

Now that the day is here

Gotta go and get it

Do you really want it? (Yeah!)

Here we go! Ale, Ale, Ale! (French)

Go, go, go! Ale, Ale, Ale!

Tonight"s the night we"re gonna celebrate

The cup of life... Ale, Ale, Ale!

The cup of life, it"s do or die

It"s here, it"s now, turn up the lights

Push it along, then let it roll

Push it along

Go! Go! Goal!

And when you feel the heat

The world is at your feet

No one can hold you down

If you really want it

Just steal your destiny

Right from the hands of fate

Reach for the cup of life

"Cause your name is on it

Do you really want it? (Yeah!)

Here we go! Ale, Ale, Ale!

Go, go, go! Ale, Ale, Ale!

Tonight"s the night we"re gonna celebrate

The cup of life... Ale, Ale, Ale!

The feelin" in your soul

Is gonna take control

Nothing can hold you back

If you really want it

I see it in your eyes

You want the cup of life

Now that the day is here

Gotta go and get it

Do you really want it? (Yeah!)

Yeah, yeah, yeah!

Here we go! Ale, Ale, Ale!

Go, go, go! Ale, Ale, Ale!

Tonight"s the night we"re gonna celebrate

The cup of life... Ale, Ale, Ale!

 

Lời Tiếng Việt

Chiếc cúp cuộc đời chỉ có một

Giờ chính là lúc không được chùn bước chân

Dẫn bóng lên nào, phải mạnh mẽ lên

Dẫn bóng lên nào, lên thẳng tuyến phòng ngự đi

Lửa cảm xúc cháy trong tâm hồn bạn

Sẽ làm chủ cuộc chơi

Không gì kìm chân bạn được

Nếu bạn thật sự muốn đoạt được nó

Tôi thấy điều đó trong mắt bạn

Bạn khát khao chiếc cúp cuộc đời

Ngày đó đã đến rồi

Bạn phải tiến lên và giành lấy nó

Bạn có thật sự muốn có nó không? (Có!)

Ta tiến lên nào! Ale, Ale, Ale! (Tiếng Pháp)

Tiến lên, tiến lên, tiến lên! Ale, Ale, Ale!

Đêm nay là đêm ta sẽ "đi bão"

Chiếc cúp cuộc đời... Ale, Ale, Ale!

Chiếc cúp cuộc đời, một là chiến đấu, hai là chết

Nơi đây, giây phút này, lên đèn đi

Dẫn bóng lên nào, cho bóng lăn đi

Dẫn bóng lên nào

Tiến lên! Tiến lên! Khung thành kia rồi!

Và khi bạn cảm nhận được sức nóng

Nghĩa là cả thế giới đang ở dưới chân bạn

Không ai cản được bạn

Nếu bạn thật sự muốn đoạt được nó

Hãy đoạt lấy định mệnh của mình

Từ bàn tay của số phận

Hãy vươn tới chiếc cúp cuộc đời

Vì trên đó đã khắc tên bạn rồi

Bạn có thật sự muốn có nó không? (Có!)

Ta tiến lên nào! Ale, Ale, Ale!

Tiến lên, tiến lên, tiến lên! Ale, Ale, Ale!

Đêm nay là đêm ta sẽ "đi bão"

Chiếc cúp cuộc đời... Ale, Ale, Ale!

Lửa cảm xúc cháy trong tâm hồn bạn

Sẽ làm chủ cuộc chơi

Không gì kìm chân bạn được

Nếu bạn thật sự muốn đoạt được nó

Tôi thấy điều đó trong mắt bạn

Bạn khát khao chiếc cúp cuộc đời

Ngày đó đã đến rồi

Bạn phải tiến lên và giành lấy nó

Bạn có thật sự muốn có nó không? (Có!)

Yeah, yeah, yeah!

Ta tiến lên nào! Ale, Ale, Ale!

Tiến lên, tiến lên, tiến lên! Ale, Ale, Ale!

Đêm nay là đêm ta sẽ "đi bão"

Chiếc cúp cuộc đời... Ale, Ale, Ale!

 

Xem video phụ đề song ngữ

 

Download lời dịch

 

Trên đây là lời dịch The Cup of Life – Ricky Martin.

Xin giới thiệu tới bạn mục học tiếng Anh qua bài hát trên mascordbrownz.com với phụ đề song ngữ và chức năng tra từ điển ngay trong khi bạn đang xem bài hát, rất tiện nhé!