Chào các bạnNói sạc ko dây mang đến iPhone 6 chắc có không ít bạn hoài nghi