Các công ty trong ngành thêm vào giữ vai trò đặc trưng trong việc sản xuất ra những sản phẩm, mặt hàng hóa nhằm mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu ước của tín đồ tiêu dùng. Trước thực trạng hội nhập khiếp tế, cũng tương tự các công ty ngày càng không ngừng mở rộng các vận động giao thương quốc tế thì việc phải thường xuyên xuyên tiếp xúc với đối tác nước ngoài là vấn đề hiển nhiên. Để chuyển động giao thương quốc tế diễn ra hiệu quả đòi hỏi các bạn phải hiểu rõ các thuật ngữ giờ Anh trong lĩnh vực sản xuất.

Bạn đang xem: Sản phẩm chủ lực tiếng anh là gì

Bạn đã xem: thành phầm chủ lực tiếng anh là gì

Đang xem: sản phẩm chủ lực tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: sản phẩm chủ lực tiếng anh là gì

Sau đây, chúng ta hãy cùng mày mò các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh thường gặp trong ngành phân phối để chúng ta đang thao tác trong ngành chế tạo hoặc là hâm mộ ngành sản xuất gồm sự chuẩn bị tốt rộng cho con đường cải cách và phát triển sự nghiệp của mình.

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quy trình tạo ra sản phẩm, sản phẩm hóa.

The company”s new model will be going into production early next year.

Mẫu mới của công ty sẽ được đưa vào cấp dưỡng vào đầu xuân năm mới sau.

The company expects lớn resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến đang sản xuất trở lại sau hai tháng.

Số lượng sản phẩm do công ty sản xuất ra.

Company”s production has risen steadily over the years.

Sản lượng của người tiêu dùng tăng đều giữa những năm qua.

Bắt đầu / hoàn thành sản xuất.

This model is scheduled lớn go into / out of production by the over of the year.

Mẫu này dự con kiến sẽ ban đầu / dứt sản xuất vào cuối năm.


*

Các nhiều từ đi cùng với production hay gặp:

Production manager: trưởng chống sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / giảm sản lượng

Go into / out of production: ban đầu / chấm dứt sản xuất

Production cost: ngân sách sản xuất, chi phí sản xuất

Production process: quy trình sản xuất

Production target: chỉ tiêu sản xuất

Production plan: chiến lược sản xuất

Production schedule: định kỳ trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: hoạt động sản xuất

Production step: công đoạn sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, chống sản xuất

Production department: tác động đối với sản xuất

Production materials: vật liệu sản xuất

Production mode: cách tiến hành sản xuất

Production possibility: kỹ năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất

Production equipment: máy sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials khổng lồ maximize returns.

Tập trung buổi tối đa hóa kết quả sử dụng nguyên vật liệu để về tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production & distribution.

Giá cả hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi chi tiêu nguyên thứ liệu, cũng như ngân sách sản xuất với phân phối.

We”ve got khổng lồ discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải bàn bạc về các vật liệu cần để thêm vào ra các thành phầm của chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies and indirect materials.

Chi mức giá nguyên liệu bao hàm nguyên liệu trực tiếp, cũng giống như nguồn hỗ trợ và nguyên liệu gián tiếp.

Các cụm từ đi cùng với “raw materials” thường gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số tiêu dùng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê vật liệu tồn kho

Raw materials site: căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu hụt nguyên liệu

Turnover of raw materials: mức chu đưa nguyên liệu

Major raw materials: nguyên vật liệu chính

3. Factory: bên máy, xưởng sản xuất


*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi gồm 20 xí nghiệp trên toàn cầm giới

I work in hai Phong factory

Tôi thao tác làm việc tại xí nghiệp sản xuất Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản báo cáo đánh giá bán cao các tiêu chuẩn bình yên tại đơn vị máy.

The company plans to lớn shut down 3 factories & cut 5.000 jobs.

Công ty gồm kế hoạch đóng cửa bốn nhà máy sản xuất và cắt giảm 5.000 việc làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Xem thêm: Cách Làm Súng Giấy Bắn Thun Cực Đỉnh Mới Nhất I Paper Gun, Cách Làm Súng Bằng Giấy Bắn Thun Đơn Giản

Bạn có thể đặt hàng trực tiếp tận nơi máy.

Các các từ đi cùng với factory thường xuyên gặp:

Factory accounting: kế toán đơn vị máy

Factory act: quy định tận nhà máy

Factory automation: auto hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá chỉ xuất xưởng

Factory manager: người có quyền lực cao nhà máy

Factory overhead: giá thành chung trong phòng máy

Factory layout: sắp xếp sắp đặt trong bên máy

Aggregate at factory: giá bán xưởng

At factory: giá ship hàng tại xưởng

Factory worker: người công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

I work for a company that manufactures toys.

Tôi thao tác làm việc cho một công ty chuyên chế tạo đồ chơi.

We manufacture components for our car production plants in Europe.

Chúng tôi chế tạo các linh kiện cho xí nghiệp sản xuất xe tương đối tại Châu Âu của bọn chúng tôi.

Các nhiều từ đi cùng với manufacture hay gặp:

Wholesale manufacture: phân phối quy tế bào lớn, chế tạo hàng loạt

Of foreign manufacture: do nước ngoài sản xuất

Of home manufacture: sản xuất trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy chứng nhận sản xuất

Trial manufacture: phiên bản chạy thử, mẫu mã ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất hàng loạt ở lever nhỏ

Date of manufacture: ngày tháng sản xuất

The cotton manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: nhà sản xuất ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new hàng hóa can require two years to develop.

Một sản phẩm mới có thể cần tới 2 năm để phân phát triển.

The manufacturer had to withdraw the sản phẩm because of a design fault.

Nhà cung ứng đã đề xuất thu hồi sản phẩm vì lỗi thiết kế.

Company aims to lớn develop more quality products over the coming year.

Công ty hy vọng muốn cải tiến và phát triển nhiều sản phẩm quality hơn trong những năm tới.


*

End / final / finished product: sản phẩm cuối

Intermediate product: sản phẩm trung gian

NPS (network sản phẩm support): cung ứng sản phẩm mạng

UPC (universal sản phẩm code): mã sản phẩm phổ biến

Auxiliary product: sản phẩm phụ

Bulk product: sản phẩm không đóng góp bao, thành phầm có cân nặng lớn

Flagship / leading product: sản phẩm chủ lực, sản phẩm hàng đầu

High chất lượng product: sản phẩm unique cao

Main product: thành phầm chính

Primary product: sản phẩm chủ yếu

Product family: loại sản phẩm

Product information: thông tin sản phẩm

6. Quality: chất lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA và QC to ensure good quality of products.

Giữ tương tác với QA và QC để đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of unique materials. 

Làm việc với những nhà cung ứng trong việc thiết lập một hệ thống nhằm đảm bảo việc cung cấp kịp thời các vật liệu chất lượng. 

Các nhiều từ đi với chất lượng thường gặp:

Acceptance quality level: tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng

Actual quality: unique thực tế

Certificate of quality: giấy ghi nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy bảo đảm an toàn chất lượng sản phẩm

High quality goods: hàng chất lượng cao

Manufacture”s certificate of quality: giấy chứng quality của công ty sản xuất

Quality assurance: sự bảo đảm chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, thống trị chất lượng

Quality control department: phòng chất vấn chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chất lượng

Total quality control / management: làm chủ chất lượng toàn diện


*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control and analyze production activities to make improvement for cost efficiency khổng lồ maximize productivity

Kiểm soát và phân tích hoạt động sản xuất để cách tân hiệu quả chi phí nhằm tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees khổng lồ increase company”s productivity.

Tiến hành đào tạo cho nhân viên cấp dưỡng để nâng cao năng suất của công ty.

Các các từ đi với Productivity thường xuyên gặp:

Increase of productivity: sự ngày càng tăng năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: hiệu suất sản xuất

Productivity tools: giải pháp tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định mức năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, mặt hàng tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence and spoilage costs.

Sở hữu lượng béo hàng tồn kho trong thời hạn dài thường không tốt cho khách hàng vì chi tiêu lưu trữ hàng tồn kho, lỗi thời cùng hư hỏng.

Managing your inventory as a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc cai quản toàn cỗ hàng tồn kho là 1 phần quan trọng của một chiến lược bán sản phẩm thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the kết thúc of month.

Công ty thường thực hiện kiểm kê vật liệu sản xuất vào cuối tháng.

Các nhiều từ đi với Inventory hay gặp:

Inventory control: kiểm soát và điều hành hàng tồn kho

Inventory records: biên bản kiểm kê sản phẩm tồn kho

Inventory management: quản lý hàng tồn kho

Inventory on consignment: mặt hàng tồn kho gởi bán

Inventory pricing: phương pháp định giá bán hàng tồn kho

Inventory variation: biến động hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê hàng tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ


*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ 

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment to supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch bán buôn máy móc, vật dụng nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng của doanh nghiệp. 

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc thay thế định kỳ, bảo trì máy móc, khối hệ thống thiết bị ở trong phòng máy.

Các cụm từ đi với Equipment thường gặp:

Automated equipment: thiết bị auto hóa

Automatic check out equipment: thiết bị đánh giá tự động

Capital equipment: đồ vật sản xuất

Equipment và infrastructure: trang thứ và cửa hàng hạ tầng

Equipment funds: quỹ sắm sửa thiết bị

Stand-by equipment: vật dụng dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo

Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying to reduce manufacturing cycle time.

Lập planer và chỉ huy các bộ phận kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật thử nghiệm và cung cấp kỹ thuật.