Mã: KTXD0005Danh mục: tài chính xây dựngTừ khóa: Bảng phân tích thứ tư, chi tiêu quản lý, dự trù dự thầu, dự toán nhà nước, Điều chỉnh nhân công, Định mức, Đơn giá, Đơn giá chỉ thực tế, Lập dự toán xây dựng, Lương tối thiểu vùng, phần mềm dự toán

*


Giáo trình dự toán Xây dựng thực hành, nội dung tài liệu:

Chương 1 định nghĩa dự toán

Bài 1: dự toán là gì?

Bài 2: dự toán nhà nước

Bài 3: nguyên nhân phải trắc trở như vậy, lý do không làm theo kiểu lum-sum đến nhanh

Chương 2 Tính khối lượng

Bài 4: làm sao để tách tách không trở nên sót công việc

Bài 5: Làm rứa nào để tách bóc tách không biến thành thiếu khối lượng

Bài 6: Kiểm tra trọng lượng tính toán

Bài 7: Một số để ý khi tính khối lượng

Bài 8: Trăm nghe không bởi một thấy/Trăm thấy không bằng một … sờ

Bài 9: bài bác giải

Chương 3 Đơn giá thực tế

Bài 10: Áp giá

Bài 11: Đơn giá chỉ lấy ở đâu vậy thày? làm thế nào biết giá kia làm gồm lời? làm thế nào biết giá đó có không thấp chút nào không?

Bài 12: Thấy mung lung quá thày? Thày mang đến ví dụ được không?

Bài 14: chi phí cai quản là gì? giải pháp tính như thế nào

Bài 15: phần mềm dự toán giá chỉ thành

Chương 4 Cách cai quản của đơn vị nước trong dự toán

Bài 16: Cách quản lý của đơn vị nước vào dự toán

Bài 17: Định mức

Bài 18: Đơn giá

Bài 19: giá vật tứ thực tế

Bài 20: Điều chỉnh nhân công với máy thi công

Bài 21: Lương về tối thiểu vùng, lương buổi tối thiểu chung, lương về tối thiểu trả cho người lao động, lương buổi tối thiểu dùng làm tính dự trù công trình

Bài 22: các văn bạn dạng khác

Chương 5 Đơn giá nhà đất nước

Bài 23: Bảng 1 – “Bảng dự trù chi tiết”

Bài 24: Hì hụi tra đối chọi giá … sai

Bài 25: Bảng 2 – “Bảng phân tích đồ vật tư”

Bài 26: Bảng 3 – “Bảng tổng hợp vật tư”

Bài 27: vật liệu khác

Bài 28: Bảng 4 – “Tổng phù hợp dự toán”

Bài 29: Bảng 5 – “Tổng dự toán”

Bài 30: một vài cách tính khác

Bài 31: Các các bước không gồm trong đối chọi giá

Bài 32: Một số xem xét khi sử dụng 1-1 giá

Chương 6 sử dụng máy tính

Bài 33: sử dụng máy tính để làm dự toán

Bài 34: thiết lập dtPro Excellent!

Bài 35: Cưỡi con ngữa xem hoa

Bài 36: cài đặt các thông số

Bài 37: Chọn đối chọi giá

Bài 38: Nhập (hoặc tính) khối lượng

Bài 39: Tận dụng kỹ năng link bí quyết và các tác dụng của Excel

Bài 40: Sửa định mức

Bài 41: Bảng Phân tích vật dụng tư

Bài 42: Bảng Tổng hợp đồ tư

Bài 43: Tính vật liệu khác

Bài 44: Kiểm tra khối lượng của bảng Tổng hợp trang bị tư

Bài 45: Tính cả vật dụng liệu, nhân công, máy phần đa theo đối chọi giá thực tế (Kiểu 3: TT18)

Bài 46: Tính lại solo giá đồ gia dụng liệu, Nhân công, trang bị (Kiểu 4: Giao thông)

Bài 47: Tổng đúng theo dự toán

Bài 48: Tổng dự toán

Chương 7 dự trù dự thầu và tiến độ Excel

Bài 49: dự toán dự thầu

Bài 50: Hai giải pháp phân tích solo giá dự thầu

Bài 51: Cưỡi con ngữa xem hoa (tiếp theo)

Bài 52: Sheet DuToan (Bảng cụ thể giá dự thầu)

Bài 53: trọng lượng dự thầu

Bài 54: những đơn giá bán gộp

Bài 55: Sheet PhanTich – Sửa định mức và phân tích hao phí

Bài 56: Sheet HaoPhi – bảng giá hao tổn phí thực tế

Bài 57: Phân tích 1-1 giá dự thầu

Bài 58: Điều chỉnh quý giá dự thầu

Bài 59: Câu thần chú và Cái chết của bé thiên nga

Bài 60: Tiến độ

Phụ lục 1 Một số xem xét khi sử dụng đối kháng giá, định nút (Password giải nén: R7^n0HcV)