Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra từ điên việt anh

*
*
*

Từ điển Việt Anh.Vietnamese-English Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn gồm thể thiết đặt app phần mềm từ điển trên Windows nhằm tra trường đoản cú điển thuận lợi khi đọc văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, bạn học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở và giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : trường đoản cú điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển cam kết hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : từ bỏ điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : trường đoản cú điển mô tả
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : thiết bị tự từ điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kiệu ngoài
frequency dictionary : tự điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ vật từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : tự điển dữ liệu tích hòa hợp
machine dictionary : từ điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : trường đoản cú điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị
relocation dictionary : tự điển chuyển vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển xác định lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái định vị
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: 99+ Hình Ảnh Bé Tập Tô Màu, Hình Ảnh Đẹp Cho Bé Tập Tô Màu Mới Nhất

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish