Ôn tập tiếng Anh chứng chỉ A1 A2

Bài tập ôn tập trình độ chuyên môn A giờ đồng hồ Anh theo khung tham chiếu ngôn từ chung châu Âu bao gồm đáp án dưới đây nằm trong cỗ 100 đề thi giờ đồng hồ Anh chuyên môn A mới nhất vì chưng mascordbrownz.com sưu tầm với đăng tải. Đề luyện thi tiếng Anh tất cả đáp án bao gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh không giống nhau liên quan liêu đến các chủ đề ngữ pháp giúp đỡ bạn đọc ôn tập hiệu quả.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tiếng anh trình độ a

* đa số chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh được nhắc đến trong đề luyện tập:

Cấu trúc Thì hiện nay tại xong (The present perfect tense)Cấu trúc câu cùng với would rather … than ….Cách cần sử dụng mệnh đề quan hệ giới tính (Relative Clause)Cách thành lập và hoạt động cụm danh trường đoản cú (tính từ bỏ + danh từ)Cách cần sử dụng giới từ giờ Anh cơ phiên bản (prepositions)

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. She has forgotten ________ her coat.

A. Of

B. To

C. From

D. –

2. She’d rather stay at home than ________ shopping.

A. Will go

B. Going

C. To go

D. Go

3. ________ you at school yesterday?

A. Were

B. Was

C. Are

D. Where

4. – What vì chưng you think we should vì chưng about this problem? – In my opinion, we ________ got to lớn talk with the director.

A. Must

B. Will

C. Have

D. Are

5. This is a letter ________ my brother in Australia.

A. Off

B. Of

C. From

D. Too

6. Tell me, are ________ letters for me?

A. Those

B. This

C. That

D. Them

7. – You look tired. – Well it was ________ that I feel like going to lớn bed.

Xem thêm: Shop Quần Áo Thời Trang Nữ Cao Cấp Hàn Quốc Cao Cấp, Thời Trang Cao Cấp

A. So long test

B. Very long test

C. A long test

D. Such a long test

8. In some countries today there’s only one buổi tiệc nhỏ at elections. No ________ at all!

A. Choose

B. Chose

C. Chosen

D. Choice

9. ________ usually have boiled rice for breakfast?

A. Are you

B. Have you

C. Do you


D. Had you

10. ________ books are on the desk.

A. Their

B. There

C. Theirs

D. They’s

11. – ________? – Ten past three.

A. What’s the time

B. What’s the hour

C. What our are they

D. How the time

12. It ________ everyday so far this week.

A. Has rained

B. Is raining

C. Rained

D. Rains

13. One of the girls ________ in that company died.

A. Whose work

B. Whom worked

C. Worked

D. Who worked

14. The pond near your house is full ________ white lilies.

A. With

B. Of

C. To

D. Zero

15. Have ________ had something lớn eat?

A. Them all

B. Their all

C. All they

D. They all

ĐÁP ÁN


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D
D
A
C
C
A
D
D
C
A
A
A
D
B
D

Trên đây là Đề ôn tập Anh văn chứng chỉ A1 A2 gồm đáp án. Mời bạn đọc xem thêm nhiều tư liệu ôn tập tiếng Anh từ bỏ cơ bản đến cải thiện khác như: Ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh, Luyện thi giờ đồng hồ Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng từ B2,… được cập nhật liên tục bên trên mascordbrownz.com.


0
ShareFacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestEmail
*

Mắt Cận

Học nữa học tập mãi


Prev Post

Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 7


Next Post

Bài tập Used to với Be/ Get used to bao gồm đáp án


Leave a comment

Recent Posts


1

Giáo án môn bằng tay thủ công 1 bài 19 (Tiết 1)


Mắt CậnTh5 26, 2022
2

Mẫu solo xin miễn học bơi


Mắt CậnTh5 26, 2022
3

Giáo án Sinh học 12 bài 7: quan lại sát những dạng bỗng nhiên biến số…


Mắt CậnTh5 26, 2022
4

Giáo án khoa học 4 bài 43: Âm thanh vào cuộc sống


Mắt CậnTh5 25, 2022
5

Mẫu Phông, Backdrop tổng kết năm học


Mắt CậnTh5 25, 2022
6

Bài tập tất cả đáp án cụ thể về hàm con số giác lớp 11 phần…


Mắt CậnTh5 25, 2022
7

Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm tính đối kháng điệu của…


Mắt CậnTh5 25, 2022
8

Sáng kiến tởm nghiệm: một số trong những biện pháp nâng cấp chất lượng…


Mắt CậnTh5 25, 2022
9

Giải giờ Anh lớp 1 Unit 4 My body trang 27 SBT


Mắt CậnTh5 25, 2022
10

Top 9 chuyên ngành “hot” độc nhất trường Đại học…


Mắt CậnTh5 25, 2022
PrevNext 1 of 2.895
DMCA.com Protection Status
Sign in

Welcome, Login to lớn your account.