Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Kỹ Thuật

Bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kĩ thuật để giúp các các bạn làm việc trong ngành kĩ thuật dễ dàng học tiếng Anh hơn

Bạn làm việc trong ngành kĩ thuật – một ngành nghề mà học tiếng Anh là vấn đề thiết yếu.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kĩ thuật khá đa dạng, phức tạp nên rất cần bạn ghi chép chi tiết và có phương pháp học hợp lý. Sau đây là từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kĩ thuật để bạn dễ dàng theo dõi và học từ vựng hiệu quả.

=> Từ vựng tiếng Anh chủ đề tin học

=> Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

=> Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế

*

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kĩ thuật

- Abacus (n): Bàn tính

- Ability (a): Khả năng

- Access (v,n): Truy cập; sự truy cập

- Accommodate (v): Làm cho thích nghi, phù hợp; chứa đựng

- Acoustic coupler (n): Bộ ghép âm

- Activity (n): Hoạt động

- Allocate (v): Phân phối

- Analog (n): Tương tự

- Analyst (n): Nhà phân tích

- Animation (n): Hoạt hình

- Application (n): Ứng dụng

- Arithmetic (n): Số học

- Aspect (n): Lĩnh vực, khía cạnh

- Assemble (v): Lắp ráp

- Associate (v): Có liên quan, quan hệ

- Attach (v): Gắn vào, đính vào

- Binary (a): Nhị phân, thuộc về nhị phân

- Calculation (n):Tính toán

- Capability (n): Khả năng

- Causal (a): Có tính nhân quả

- Centerpiece (n): Mảnh trung tâm

- Century (n): Thế kỷ

- Channel (n): Kênh

- Characteristic (n): Thuộc tính, nét tính cách

- Chronological (a): Thứ tự thời gian

- Circuit (n): Mạch

- Cluster controller (n): Bộ điều khiển trùm

- Command (v,n): Ra lệnh, lệnh (trong máy tính)

- Communication (n): Sự liên lạc

- Complex (a): Phức tạp

- Component (n): Thành phần

- Computer (n): Máy tính

- Computerize (v): Tin học hóa

- Condition (n): Điều kiện

- Configuration (n): Cấu hình

- Conflict (v): Xung đột

- Consist (of): Gồm có

- Contemporary (a): Cùng lúc, đồng thời

- Convert (v): Chuyển đổi

- Convert (v): Chuyển đổi

- Coordinate (v): Phối hợp

- Crystal (n): Tinh thể

- Data (n): Dữ liệu

- Database (n): Cơ sở dữ liệu

- Decade (n): Thập kỷ

- Decision (n): Quyết định

- Decrease (v): Giảm

- Definition (n): Định nghĩa

- Demagnetize (v): Khử từ hóa

- Dependable (a): Có thể tin cậy được

- Design (v,n): Thiết kế; bản thiết kế

- Device (n): Thiết bị

- Devise (v): Phát minh

- Diagram (n): Biểu đồ

- Different (a): Khác biệt

- Digital (a): Số, thuộc về số

- Discourage (v): Không khuyến khích, không động viên

- Disk (n): Đĩa

- Disparate (a): Khác nhau, khác loại

- Display (v,n): Hiển thị; màn hình

- Distinction (n): Sự phân biệt, sự khác biệt

- Distribute (v): Phân phối

- Distributed system (n): Hệ phân tán

- Divide (v): Chia

- Division (n): Phép chia

- Document (n): Văn bản

- Electromechanical (a): Có tính chất cơ điện tử

- Electronic (n,a): Điện tử, có liên quan đến máy tính

- Encode (v):Mã hóa

- Encourage (v): Động viên, khuyến khích

- Environment (n): Môi trường

- Equal (a): Bằng

- Equipment (n): Trang thiết bị

- Essential (a): Thiết yếu, căn bản

- Estimate (v): Ước lượng

- Etch (v): Khắc axit

- Execute (v): Thi hành

- Experiment (v,n): Tiến hành thí nghiệm, cuộc thí nghiệm

- Expertise (n): Sự thành thạo

- Exponentiation (n): Lũy thừa, hàm mũ

- External (a): Ngoài, bên ngoài

- Feature (n): Thuộc tính

- Fibre-optic cable (n): Cáp quang

- Figure out (v): Tính toán, tìm ra

- Filtration (n): Lọc

- Firmware (n): Phần mềm được cứng hóa

- Flexible (a): Mềm dẻo

- Function (n): Hàm, chức năng

- Fundamental (a): Cơ bản

- Gateway (n): Cổng kết nối Internet cho những mạng lớn

- Generation (n): Thế hệ

- Global (a): Toàn cầu, tổng thể

- Graphics (n): Đồ họa

- Greater (a): Lớn hơn

- Handle (v): Giải quyết, xử lý

- Hardware (n): Phần cứng

- History (n): Lịch sử

- Hook (v): Ghép vào với nhau

- Hybrid (a): Lai

*

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kĩ thuật

- Imitate (v): Mô phỏng

- Immense (a): Bao la, rộng lớn

- Impact (v,n): Tác động, va chạm; sự va chạm, tác động

- Imprint (v): In, khắc

- Increase (v): Tăng

- Indicate (v): Chỉ ra, cho biết

- Input (v,n): Vào, nhập vào

- Install (v): Cài đặt, thiết lập

- Instruction (n): Chỉ dẫn

- Integrate (v): Tích hợp

- Interact (v): Tương tác

- Interchange (v): Trao đổi lẫn nhau

- Interface (n): Giao diện

- Internal (a): Trong, bên trong

- Intricate (a): Phức tạp

- Invention (n): Phát minh

- Layer (n): Tầng, lớp

- Less (a): Ít hơn

- Limit (v,n): Hạn chế

- Liquid (n): Chất lỏng

- Logical (a): Một cách logic

- Magazine (n): Tạp chí

- Magnetic (a): Từ

- Magnetize (v): Từ hóa, nhiễm từ

- Mainframe computer (n): Máy tính lớn

- Majority (n): Phần lớn, phần chủ yếu

- Manipulate (n): Xử lý

- Mathematical (a): Toán học, có tính chất toán học

- Mathematician (n): Nhà toán

- Mechanical (a): Cơ khí, có tính chất cơ khí

- Memory (n): Bộ nhớ

- Merge (v): Trộn

- Microcomputer (n): Máy vi tính

- Microminiaturize (v): Vi hóa

- Microprocessor (n): Bộ vi xử lý

- Minicomputer (n): Máy tính mini

- Multimedia (n): Đa phương tiện

- Multiplexor (n): Bộ dồn kênh

- Multiplication (n): Phép nhân

- Multi-task (n): Đa nhiệm

- Multi-user (n): Đa người dùng

- Network (n): Mạng

- Numeric (a): Số học, thuộc về số học

- Online (a): Trực tuyến

- Operating system (n): Hệ điều hành

- Operation (n): Thao tác

- Output (v,n): Ra, đưa ra

- Package (n): Gói

- Particular (a): Đặc biệt

- Perform (v): Tiến hành, thi hành

- Peripheral (a): Ngoại vi

- Physical (a): Thuộc về vật chất

- Predecessor (n): Người, vật tiền nhiệm; tổ tiên

- Priority (n): Sự ưu tiên

- Process (v): Xử lý

- Processor (n): Bộ xử lý

- Productivity (n): Hiệu suất

- Pulse (n): Xung

- Real-time (a): Thời gian thực

- Recognize (v): Nhận ra, nhận diện

- Register (v,n): Thanh ghi, đăng ký

- Reliability (n): Sự có thể tin cậy được

- Repair: Sửa chữa

- Schedule (v,n): lịch trình

- Secondary (a): Thứ cấp

- Service (n): Dịch vụ

- Signal (n): Tín hiệu

- Similar (a): Giống

- Single-purpose (n): Đơn mục đích

- Software (n): Phần mềm

- Solution (n): Giải pháp, lời giải

- Solve (v): Giải quyết

- Sophistication (n): Sự phức tạp

- Storage (n): Lưu trữ

- Subtraction (n): Phép trừ

- Superior (to) (a): Tốt hơn

- Switch (n): Chuyển

- Tape (v,n): Ghi băng, băng

- Task (n): Nhiệm vụ

- Technology (n): Công nghệ

- Teleconference (n): Hội thảo từ xa

- Terminal (n): Máy trạm

- Text (n) Văn bản chỉ bao gồm ký tự

- Tiny (a): Nhỏ bé

- Transistor (n): Bóng bán dẫn

- Transmit (v): Truyền

- Vacuum tube (n): Bóng chân không

Bạn còn chần chừ gì nữa mà không bổ sung ngay từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kĩ thuật vào vốn từ vựng của mình.

Xem thêm: Máy Chẩn Đoán Ô Tô Đa Năng 2020, Máy Quét & Đọc Lỗi Ô Tô

Mỗi ngày bạn nên học từ 5 đến 10 từ kết hợp với cụm từ và đặt câu để ghi nhớ, từ đó học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả nhất. Đây là cách học từ vựng tiếng Anh vô cùng chất lượng. Chúc bạn thành công!