*

Bạn đang xem: Ubnd thành phố đà nẵng

LĨNH VỰC VĂN BẢN

dạy nghề Lao động-TL-BHXH vấn đề làm - ATLĐ Bảo trợ xóm hội người có công Phòng, kháng TNXH tổ chức cán cỗ chiến lược tài chủ yếu thanh tra
*
tra cứu kiếm nâng cấp

triển khai thực hiện cung cấp người dân, bạn lao hễ và người sử dụng lao động chạm mặt khó khăn vày đại dịch COVID-19 năm 2021 ubnd TP Đà Nẵng
*

phát hành quy định chính sách thông tin, report công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ubnd TP Đà Nẵng

Xem thêm: Mã Nhĩ Thái Nhược Lan - Mã Nhĩ Thái Nhược Hy Có Thật Trong Lịch Sử Không

phát hành quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện bao gồm sách, buôn bản hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng
Về cơ chế chi cung cấp công tác cai nghiện ma túy và thống trị sau cai nghiện trên địa phận thành phố Đà Nẵng ubnd TP Đà Nẵng
Về chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng người tiêu dùng bảo trợ thôn hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng
phát hành Quy định phân cung cấp về làm chủ tổ chức bộ máy, số lượng người có tác dụng việc, vị trí làm cho việc, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp thuộc ubnd thành phố Đà Nẵng quản lý ubnd TP Đà Nẵng
ban hành Quy định phân cung cấp về thống trị tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán cỗ công chức trong cơ sở hành chính và doanh nghiệp vị Nhà nước thống trị sở hữu thuộc ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng làm chủ ubnd TP Đà Nẵng
phát hành quy định trợ cấp hằng tháng so với người có công phương pháp mạng đã hưởng nấc trợ cấp thấp trên địa phận thành phố Đà Nẵng ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng
phát hành Quy định về bài toán đưa người long dong vào đại lý Bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng
phương tiện mức chi cung cấp công tác cai nghiện ma túy và cai quản sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng

2013 - bạn dạng quyền của Sở Lao hễ thương binh với Xã hội tp Đà Nẵng