*

Bạn đang xem: Ubnd thành phố đà nẵng

LĨNH VỰC VĂN BẢN

Dạy nghề Lao động-TL-BHXH Việc làm - ATLĐ Bảo trợ Xã hội Người có công Phòng, chống TNXH Tổ chức cán bộ Kế hoạch tài chính Thanh tra
*
Tìm kiếm nâng cao

Triển khai thực hiện hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021 UBND TP Đà Nẵng
*

Ban hành quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng UBND TP Đà Nẵng

Xem thêm: Mã Nhĩ Thái Nhược Lan - Mã Nhĩ Thái Nhược Hy Có Thật Trong Lịch Sử Không

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng UBND TP Đà Nẵng
Về quy định chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng UBND TP Đà Nẵng
Về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng UBND TP Đà Nẵng
Ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí làm việc, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý UBND TP Đà Nẵng
Ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ công chức trong cơ quan hành chính và doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý UBND TP Đà Nẵng
Ban hành quy định trợ cấp hằng tháng đối với người có công cách mạng đang hưởng mức trợ cấp thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng UBND TP Đà Nẵng
Ban hành Quy định về việc đưa người lang thang vào cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng UBND TP Đà Nẵng
Quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng UBND TP Đà Nẵng

2013 - Bản quyền của Sở Lao động thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng