Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng một năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng bao gồm đáp án đi kèm, được học hỏi và trình làng nhằm giúp những em học viên ôn tập và củng cầm cố kiến thức, đạt công dụng cao trong những vòng tiếp theo sau của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học năm nhâm thìn - 2017.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 9 vòng 1 năm 2016

Bài 1: Vượt vật cản vật

Câu 1: quý giá của biểu thức biết x² - 4x + 1 = 0 là ...Câu 2: quý hiếm của x thỏa mãnlà x = ...(Nhập hiệu quả dưới dạng phân số về tối giản)

Câu 3: Số dương x vừa lòng |x - 4| = 5 là x = ...

Câu 4: Số các thoải mái và tự nhiên n thỏa mãn: 5(2 - 3n) + 42 + 3n ≥ 0 là ...

Câu 5: Tính:


Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Điều kiện xác minh của phương trình là:

A) x # 0; ±1 B) x = ±1 C) x # ±1 D) x # 0

Câu 2: ví như a + b = 6 a³ - b³ = 0 thì a = ...

Câu 3: mang lại hình thanh ABCD đáy nhỏ AB. Mang sử M, N là trung điểm hai sát bên và MN = 5cm. Biết diện tích hình thang là 10cm². Vậy độ dài con đường cao của hình thang là:

A) 1cm B) 4cm C) 3cm D) 2cm

Câu 4: giá trị của biểu thức A = x³ + y³ + 3x²y + 3xy² với x + y = 5 là A = ....

Câu 5: kiếm tìm m làm sao để cho phương trình (9x + 1)(x - 2m) = (3x + 2)(3x - 5) nhận x = 1 làm cho nghiệm.

Câu 6: Giải bất phương trình 5 - 3x > -10 ta được hiệu quả là:

A) x ≤ 5 B) x > 5 C) x

Câu 7: cho biểu thức . Với những số a, b, c khác 0 thỏa mãn a + b + c = 0 thì quý hiếm của biểu thức A bằng:

A) 3 B) 4 C) 2 D) 0

Câu 8: tìm x biết (5x - 3)(7x + 2) - 35x(x - 1) = 42

Câu 9: Số quý giá của x nhằm biểu thức đạt giá trị bằng 0 là ....

Xem thêm: Ứng Dụng Chụp Ảnh Gương Cầu Lồi Trên Điện Thoại Miễn Phí, Chụp Ảnh Chế Độ Chân Dung Bằng Camera Của Iphone

Câu 10: Tổng x + y biết x, y thỏa mãn nhu cầu x² + 2y² - 2xy + 4y + 4 =0 là:A) x + y = 4B) x + y = -4C) x + y = 2D) x + y = -2

Câu 11: Tổng các nghiệm của phương trình (x² - 4).(x² - 10) = 72 là ...

Câu 12: đến biểu thức. Cùng với a > b > 0 với 2(a² + b²) = 5ab thì giá chỉ rị biểu thức phường là ...

Bài 3: Đi tra cứu kho báu

Câu 1: Số nghiệm của phương trình x² + 5x + 10 = 0 là:

A) 2 B) 3 C) 1 D) 0

Câu 2: giả dụ a, b,c là các số không giống 0 cùng a = ab; b = 3c thì a/c = ...

Câu 3: giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức A = 3x² + y² + 2xy + 4x là ...

Câu 4: Số các số nguyên x để nhận giá trị nguyên là ...Câu 5: Tập hợp các giá trị x thỏa mãn (x - 1)² = 2016. |x - 1| là ...

(Nhập các giá trị theo vật dụng tự tăng dần, phương pháp nhau vị dấu ";")

Câu 6: tra cứu x biết x + 2x + 3x + ... + 2016x = 2017.2018.

Câu 7: mang đến biểu thức A = x4 + x². Với phần đông giá trị x thỏa mãn nhu cầu |x| = 2 thì A = ...