1

Giải câu 1, 2, 3 trang 55 bài xích 126 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập. 2. 1 tuần lễ Mai học ở lớp 25 tiết, mỗi tiết 40 phút. Hỏi vào 2 tuần lễ Mai học tập ở lớp bao nhiêu thời hạn ?


Bạn đang xem: 1

1. Tính :

5 giờ đồng hồ 4 phút x 6

4,3 tiếng x 4

3 phút 5 giây x 7

2 giờ 23 phút x 5

2,5 phút x 6

2. 1 tuần lễ Mai học tập ở lớp 25 tiết, mỗi máu 40 phút. Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học tập ở lớp bao nhiêu thời hạn ?

3. Một thứ đóng đồ vật hộp cứ 5 phút thì đóng được 60 hộp. Hỏi đề xuất mất bao nhiêu thời gian để đồ vật đó đóng góp được 12000 vỏ hộp ?

Bài giải

1.

*

2.

Số máu Mai học tập trong 2 tuần là :

(25 ⨯ 2 = 50) (tiết)

Hai tuần lễ Mai học tập ở lớp hết số thời gian là:

(50 ⨯ 40 = 2000) (phút)

(2000) phút (= 33) tiếng (20) phút

Đáp số : (33) giờ (20) phút

3.

Tóm tắt

5 phút ⟶ trang bị đóng 60 hộp

? phút ⟶ máy đóng 12000 hộp

Bài giải

Thời gian sản phẩm công nghệ đóng một hộp là :

 (5:60 = dfrac1 12) (phút)

Thời gian sản phẩm công nghệ đóng (12000) vỏ hộp là :

(dfrac1 12 imes 12000 = 1000) (phút)

(1000) phút (= 16) giờ đồng hồ (40) phút

Đáp số : (16) tiếng (40) phút

 mascordbrownz.com


Bài tiếp theo

*

Xem giải thuật SGK - Toán 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*

Xem thêm: Cách Tính Giá Xe Kia Cerato 2016 Ở Hà Nội Cũ Giá Rẻ 11/2021, Thiết Kế Nội Ngoại Thất & Vận Hành Xecác tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp mascordbrownz.com