Nhất chổ chính giữa trì tụng Chú Đại Bi hàng ngày giúp cứu khổ cứu vớt nạn, bảo đảm an toàn chúng ta trước những khó khăn mà con người phải tranh đấu trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Chú đại bi là gì? nguồn gốc, ý nghĩa và công năng


Ý NGHĨA CỦA TỪNG CÂU TRONG tởm CHÚ ĐẠI BI.

1. Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da – nhỏ xin nương tựa, kính cẩn dưng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo mọi mười phương.

2. Nam mô a rị da – nhỏ xin nương tựa, kính cẩn dưng tâm, thân, mạng vào những bậc thánh giả, rời xa phần đông ác pháp không thiện.

3. Bà lô yết đế thước bát ra domain authority – người thương Tát Quan cố kỉnh Âm tia nắng soi rọi, tỏa chiếu muôn nơi, thấu trong cả nỗi đau đớn của bọn chúng sinh nhằm kịp thời cứu giúp nhân độ thế.

4. ý trung nhân đề tát đỏa bà domain authority – người tình Tát mang binh tướng tá cõi trời tới cứu giúp chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn, thức tỉnh giải thoát chúng sinh ngoài u minh.

5. Ma ha tát đỏa bà ha – con xin hành lễ trước những vị người tình Tát đã mạnh mẽ tự giác ngộ, từ bỏ giải thoát chính mình và giúp sức chúng sinh đi theo con phố giải thoát.

6. Ma ha mũ chào mào ni ca da – nhỏ xin cúi đầu hành lễ, hướng trung ương đọc Chú Đại Bivới lòng thành kính.

7. Án – thần chú tổng hòa hợp mười pháp môn vi diệu, quy phục tất cả ma quỷ thần khiến cho Chú Đại Bi đẩy mạnh được sức khỏe giáo hóa cùng với muôn loài.

8. Tát bàn ra vạc duệ - tự Tại thay Tôn, câu chú tụng lên sẽ sở hữu Tứ Đại Thiên Vương cho tới hộ pháp, bảo vệ.

9. Số đát mãng cầu đát tả - thỉnh mong sự ngượng nguyện của Tam Bảo, tập hợp bọn chúng quỷ thần tới nhằm răn dạy bằng chánh pháp.

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị domain authority – nhỏ xin thờ kính hành lễ sự vô ngã của những vị thánh giả.

*

11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà – khu vực Quan cụ Âm người thương Tát thị hiện tại phát vai trung phong từ bi.

12. Nam mô na ra cẩn trì – con xin cúi đầu kính cẩn hành lễ cùng với sự bảo lãnh thiện ái của chúng người thương Tát.

13. Hê rị ma ha bàn nhiều sa mế - ánh nắng soi rọi khắp nơi của trung tâm từ bi vừa mạnh bạo vừa lâu dài, đủ sức cảm hóa bọn chúng sinh.

14. Tát bà a tha đậu du bởi – trọng điểm bình đẳng, vô lo vô nghĩ, phát xuất điểm của bọn chúng sinh như nhau, so với nhau bằng sự hòa ái.

15. A thệ dựng – không tồn tại pháp nào hoàn toàn có thể so sánh với pháp này, ca ngợi tinh thần soi sáng của chú Đại Bi.

16. Tát bà tát đa, mãng cầu ma bà tát đa, mãng cầu ma bà già – Đại thân tâm tình nhân Tát, Đại Sĩ, cầm cố Tôn.

17. Ma phát đạt đậu – con xin cung thỉnh mười phương chư Phật, mười phương ý trung nhân Tát mở lòng tự bi cứu vớt rỗi bọn chúng sinh, xin những Ngài là thần làm việc cõi trời cùng là các bạn ở trần gian để hộ trì thiện pháp đã đạt được thành tựu.

18. Đát điệt tha – án – thủ ấn, khai mở nhỏ mắt trí óc để khiến cho quỷ thần đều phải kính sợ, xa cách ác nghiệp.

19. A bà lô hê – dùng trí tuệ để quan tiếp giáp và cảm giác tiếng kêu than của chúng sinh mười phương.

20. Lô ca đế - vắt tôn, phù hợp với câu bên trên thành A bà lô hê Lô ca đế - cố gắng Tôn Quan nuốm Âm nhân tình Tát.

21. Ca ra đế - người có tấm lòng từ bi cứu giúp chúng sinh khỏi khổ sở bi ai.

22. Di hê rị - bé nguyện tuân theo gần như lời giáo hóa của Quan cầm cố Âm người tình Tát nhằm tu hành.

23. Ma ha người tình đề tát đoả - công đức viên mãn, ngộ ra của tình nhân Tát vun trồng thành hạnh lành.

24. Tát bà tát bà – hành trì ấn pháp mang đến an lạc thái hòa cho toàn bộ chúng sinh.

25. Ma ra ma ra – thuận duyên tu hành, mọi việc đều như ý.

26. Ma hê ma hê rị đà dựng – lời không phải nói ra ý cũng đạt mức cảnh giới vi diệu.

27. Cu lô cu lô yết mông – sự mầu nhiệm của chú ý Đại Bi không có điểm dừng, không có giới hạn, công đức vô lượng.

28. Độ lô độ lô, phạt già ra đế - tu tập hành trì rất có thể vượt qua sinh tử, giải thoát phiên bản thân ngoài luân hồi, tìm đến nơi an nhàn và sáng suốt.

29. Ma ha vạc già domain authority đế - pháp với đạo là hai chân lý vượt lên trên hầu hết thứ, là buổi tối thắng sinh sống đời.

30. Đà la đà la – tâm lượng bọn chúng sinh, Quán nạm Âm bồ Tát cứu nạn chúng sinh bằng nước Cam Lồ.

31. Địa lỵ ni – tịnh diệt, khử hết những ác niệm, trở về tâm thuần khiết.

Xem thêm: Tập Phim Đáng Sợ Nhất Của Tom Và Jerry Kinh Dị Bị Cấm Chiếu Trên Toàn Thế Giới

32. Thất phật ra domain authority – hướng ánh sáng vào phía bên trong con bạn để soi sáng chổ chính giữa tưởng, thấu hiểu lòng mình.

33. Giá xác định giá ra – nghĩa vụ thúc giục khắp cõi thuộc tuân theo pháp lệnh.

34. Ma ma phạt ma la – nhận mạnh hành vi sẽ tất cả kết quả, nhỏ người theo như đúng đạo tu hành sẽ đã đạt được công đức.

35. Mục đế lệ - giải thoát chúng sinh khỏi nhức khổ, vật cản và bi ai.

36. Y hê y hê – thuận giao, trường đoản cú nguyện tuân theo giáo hóa nhưng không chút khiên cưỡng, mở rộng tâm hồn để thưởng thức giáo lý.

37. Thất mãng cầu thất na – đại trí tuệ như ánh dương sáng chói, rực rỡ đưa con người thoát khỏi vô minh tăm tối.

38. A ra sam Phật ra xá lợi – cỗ xe pháo đại pháp của Phật luân chuyển, đưa giáo lý cho tới khắp chúng sinh, thỏa mãn đời đời, công đức vô lượng còn giữ lại.

39. Phân phát sa vạc sâm – mừng cuống giảng, mừng cuống nói, mừng húm nghe, lúc nào thì cũng giữ vai trung phong hoan hỉ.

40. Phật ra xá da – trung ương giác ngộ gần cạnh lý trở cần cao quý, tối ưu hơn.

41. Hô lô hô lô ma ra – tùy trung khu nguyện mà lại hành trì, tu pháp nào sẽ thưởng thức công đức của pháp đó, suôn sẻ đạt nguyện vọng.

42. Hô lô hô lô hê rị - lòng không khởi niệm, mọi vọng tưởng số đông mất đi, rũ bỏ 4 sản phẩm công nghệ làm tâm u tối, sống đời an lạc, trở thành người dân có lực từ tại hết sức mạnh.

43. Ta ra ta ra – thần lực trẻ trung và tràn trề sức khỏe kiên cố, rất có thể phá bỏ và hàng phục ma đạo.

44. Vớ lỵ vớ lỵ - gan góc vượt chướng ngại, thừa lên mọi khó khăn và mèo tường trê tuyến phố tiến tới nghiệp lành.

45. đánh rô tô rô – nước cam lồ thần kì có thể mang tới những điều tốt lành, cứu giúp rỗi bọn chúng sinh.

46. Nhân tình đề dạ – tình nhân đề dạ - Giác tâm, mở tâm người yêu Đề nhằm ngộ đạo, kiên cường vững chí với tâm nhân tình Đề new tu thành bao gồm đạo.

47. Bồ đà dạ – nhân tình đà dạ - giác ngộ trí tuệ, dùng trí tuệ để tiến tới chân tu.

48. Di đế rị dạ - tâm đại tự đại bi, bịt chở bảo lãnh cho muôn loài chúng

49. Na ra cẩn trì – Thiên Hộ đứng đầu những bậc Thánh Hiền, luôn luôn che chở và bảo lãnh cho bọn chúng sinh.

50. Địa lỵ sắt ni mãng cầu – bảo kiếm mặt hàng ma phục yêu, dùng làm trừng phạt số đông loài ngũ quỷ không quy phục bao gồm pháp.

51. Cha da ma mãng cầu – thành tựu xứng đáng với khét tiếng và đức hạnh tu hành.

52. Ta bà ha – niệm câu chú này sẽ tiến hành hưởng đầy đủ: thành tựu, cát tường, viên mãn, trừ tai cùng vô trú.

53. Vớ đà domain authority – đầy đủ sở mong sở nguyện những được thành toàn, mọi hành vi làm ra phần nhiều viên mãn, đưa đến thành tựu, được khen ngợi cùng tán dương.

54. Ta bà ha – – thành tích vô lượng, công đức vô biên

55. Ma ha tất đà da – hành giả có được thành tựu to khủng và viên mãn.

56. Ta bà ha – hợp với các câu trên thành tất đà dạ ta bà ha Ma ha tất đà dạ ta bà ha là Pháp bảo của nhà Phật.

57. Vớ đà du nghệ - đông đảo thành tựu tiện ích đều chỉ là hư vô

58. Thất bà ra dạ - khu vực mà phiên bản thân được trường đoản cú tại cùng công đức vô lượng.

59. Ta bà ha – hành giải hoàn toàn có thể lấy châu báu ẩn giấu trong trái tim đất để gia công lợi cho việc đó sinh.

*

60. Mãng cầu ra cẩn trì – sử dụng sự đại trường đoản cú bi bảo hộ, che chở cho bọn chúng sinh.

61. Ta bà ha – thành công vô lượng, công đức vô biên

62. Ma ra mãng cầu ra – tiễu trừ mọi bệnh tật và chướng nạn.

63. Ta bà ha – thắng lợi vô lượng, công đức vô biên

64. Vớ ra tăng a mục khư domain authority – dùng hết sức mình bảo lãnh chúng sinh, ko từ bỏ bất cứ việc gì.

65. Ta bà ha – chiến thắng vô lượng, công đức vô biên

66. Ta bà ma ha a vớ đà dạ - cần sử dụng vô số phương pháp để chữa dịch cho chúng sinh.

67. Ta bà ha – thành quả vô lượng, công đức vô biên

68. đưa kiết ra a vớ đà dạ - hàng phục ma oán, phát ra music chấn cồn để bất kể loại ma làm sao đều buộc phải quy phục.

69. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

70. Bố đà ma yết tất đà dạ - chiến thắng vô lượng, công đức hết sức việt.

71. Ta bà ha – thành công vô lượng, công đức vô biên

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ - Quan cụ Âm ý trung nhân Tát cần sử dụng pháp ấn giúp chúng sinh không còn lo âu mọi lúc những nơi

73. Ta bà ha – thành công vô lượng, công đức vô biên

74. Ma bà lợi thắng yết ra domain authority – tiết hạnh của bậc đại hero Quan cố gắng Âm người thương Tát fan người kính ngưỡng

75. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

76. Nam tế bào hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin cung kính quy y Tam bảo, dưng hết chổ chính giữa thân lẫn tính mạng để quy y cửa ngõ Phật.