12 ĐẠI NGUYỆN CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Trong văn hóa và Đạo Phật Việt Nam, Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong những vị Phật và Bồ Tát được thờ cúng, kính ngưỡng nhiều nhất, cũng như được sự thành kính, sùng bái nhất của Phật tử và người dân. Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Cổ Phật có danh hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài đã tu đắc thần thông quảng đại từ vô hồi vô tận các kiếp trước. Ngài vì nguyện từ bi hóa thân thành Bồ Tát để đưa người về bến giác, cứu khổ tầm thanh, làm cho một đời người biết đến chánh pháp được an vui.

Quán Thế Âm Bồ Tát đã phát ra 12 đại nguyện, mỗi đại nguyện đều chứa vô lượng công đức tỏa hào quang sáng chói chiếu khắp 10 phương thế giới.

*

12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm:

Nguyện thứ nhấtKhi thành Bồ Tát (Quán Âm Bồ Tát đệ nhất nguyện)Danh hiệu tôi tự tại quán âmViên thông thanh tịnh căn trầnNơi nào đau khổ tầm thanh cứu liềnNam Mô Quán Thế Âm Bồ TátNguyện thứ hai Không nài gian khổ (Quán Âm Bồ Tát đệ nhị nguyện)Nguyện một lòng cứu độ chúng sanhLuôn luôn thị hiện biển đôngVớt người chìm đắm khi giông gió nhiềuNam Mô Quán Thế Âm Bồ TátNguyện thứ ba Ta bà ứng hiện (Quán Âm Bồ Tát đệ tam nguyện)Chốn u minh nhiều chuyện khổ đauOan gia tương báo hại nhauNghe tiếng than thở mau mau cứu liềnNam Mô Quán Thế Âm Bồ TátNguyện thứ tư Hay trừ yêu quái (Quán Âm Bồ Tát đệ tứ nguyện)Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghêĐộ cho chúng hết u mêDứt trừ nguy hiểm ko hề nhiễu nhươngNam Mô Quán Thế Âm Bồ TátNguyện thứ năm Tay cầm dương liễu (Quán Âm Bồ Tát đệ ngũ nguyện)Nước cam lồ rưới mát nhân thiênChúng sanh điên đảo đảo điênAn vui mát mẻ ưu phiền tiêu tanNam Mô Quán Thế Âm Bồ TátNguyện thứ sáu Thường hành bình đẳng (Quán Âm Bồ Tát đệ lục nguyện)Lòng từ bi thương sót chúng sanhHỉ xả tất cả lỗi lầmKhông còn phân biệt sơ thân mọi loàiNam Mô Quán Thế Âm Bồ TátNguyện thứ bảy Dứt ba đường dữ (Quán Âm Bồ Tát đệ thất nguyện)Chốn ngục hình ngạ quỷ súc sanhCọp beo thú dữ vây quanhQuán Âm thị hiện chúng sanh thoát nànNam Mô Quán Thế Âm Bồ TátNguyện thứ tám giải thoát tù lao (Quán Âm Bồ Tát đệ bát nguyện)Tội nhân bị trói hành hình rồi lại khảo traThành tâm lễ bái thiết thaQuán âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàngNam Mô Quán Thế Âm Bồ TátNguyện thứ chín làm thuyền Bát Nhã (Quán Âm Bồ Tát đệ cửu nguyện)Giúp cho người vượt khúc lênh đênhBốn bề biển khổ chông chênhQuán Âm độ hết an nhiên niết bànNam Mô Quán Thế Âm Bồ TátNguyện thứ mười tây phương tiếp dẫn (Quán Âm Bồ Tát đệ thập nguyện)Vòng hoa thơm, kỹ nhạc lọng vàngTràng phan, bảo cái trang hoàngQuán Âm tiếp dẫn đưa đường về tâyNam Mô Quán Thế Âm Bồ TátNguyện thứ mười một Di Đà thọ ký (Quán Âm Bồ Tát đệ đệp thập nhất nguyện)Cảnh tây phương tuổi thọ không lườngChúng sanh muốn sống mien trườngQuán âm nhớ niệm tây phương mau vềNam Mô Quán Thế Âm Bồ TátNguyện thứ mười hai Tu hành tinh tấn (Quán Âm Bồ Tát đệ thập nhị nguyện)Dù thân này tan nát cũng đànhThành tâm nỗ lực thực hànhMười hai câu nguyện độ sanh đời đờiNam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát