Để đảm bảo an toàn duy trì chuyển động sản xuất và cung cấp cho những khách hàng rất tốt trong dịp nghỉ lễ hội Quốc khánh năm 2023. Tổng doanh nghiệp Tân Cảng thành phố sài thành thông báo chiến lược làm sản phẩm tại các cảng, đơn vị chức năng thuộc hệ thống TCSG như sau: