*
*
*
*
*
*
*
*
*

khuyến cáo: “sản phẩm này chưa hẳn là thuốc và không có chức năng thay rứa thuốc chữa trị bệnh”