... chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox có dạng x = 10 + 4t -0,5t2 Vận tốc chuyển động sau 2s bao nhiêu? Bài : SỰ RƠI TỰ DO Dạng 1: Vận dụng công thức tính quãng đường, vận tốc rơi tự Cách giải: ... nhiêu? Bài : TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC Các dạng tập Dạng 1: Xác định vận tốc tương đối, tuyệt đối, kéo theo Cách giải - Gọi tên đại lượng: số 1: vật chuyển động số ... phương trình chuyển động xe c/ Xác định thời điểm vị trí xe gặp Bài : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU Dạng 1: Xác định vận tốc, gia tốc, quãng đường chuyển động thẳng biến đổi Cách giải: Sử dụng...

Bạn đang xem: Bài tập động học chất điểm


*

KHAI THÁC CÁC BÀI TẬP CHƯƠNG ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ĐỂ KHƠI DẬY KHẢ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO KHI DẠY VÀ HỌC VẬT LÝ


... hoạt động sáng tạo thực Dựa vào chu trình sáng tạo khoa học vật học, ng tự chất trình nhận thức học sinh học tập vật nhà vật học nghiên cứu vật lý; dựa vào phương pháp luận sáng tạo ... phương pháp luận sáng tạo xây dựng tập sáng tạo vật để bồi dưỡng lực sáng tạo cho học sinh dạy học môn vật Bài tập sáng tạo vật khái niệm luận dạy học vật nước ta, đề cập đến có chưa ... sáng tạo, đặc thù môn tạo sở cho việc bồi dưỡng lực giải vấn đề Cơ sở thuyết tập sáng tạo dạy học Vật giống chất hoạt động nhận thức khoa học Vật hoạt động học tập Vật lý, chất thể...

Xem thêm: Kem Massage Mặt Loại Nào Tốt Hiện Nay? Cách Chọn Và Sử Dụng Kem Massage Mặt


*

... dung kiến thức chương Động học chất điểm Vật 10 THPT - Khai thác, xây dựng hệ thống BTVL chương Động học chất điểm Vật 10 THPT - Đề xuất biện pháp sử dụng BT chương Động học chất điểm ... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GVTH:VÕ HỮU QUYỀN I Khai thác xây dựng hệ thống tập vật chương Động học chất điểm theo hướng rèn luyện kĩ giải tập cho học sinh 1.Yêu cầu sử dụng tập chương Động học ... tự học kĩ giải tập cho HS Mặt khác,một số giáo viên trẻ trường trình dạy học nhiều chưa trọng mức cách sử dụng tập Với trên, chọn đề tài “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM”VẬT...
*

*

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM”VẬT LÍ 10 NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP CHO HỌC SINH “ pptx


... tự học HS : Học sinh PPDH : Phương pháp dạy học SBT : Sách tập SGK : Sách giáo khoa TN : Thực nghiệm ĐỀ TÀI “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CHƯƠNG ỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM”VẬT LÍ 10 NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GVTH:VÕ HỮU QUYỀN I Khai thác xây dựng hệ thống tập vật lý chương ộng học chất điểm” theo hướng rèn luyện giải tập cho học sinh 1.Yêu cầu sử dụng tập chương ộng học ... xây dựng hệ thống tập vào việc rèn giải tập cho HS SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GVTH:VÕ HỮU QUYỀN NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG...
*

... nờu lờn mt iu kin no ú m thụi Chơng ii Phân loại giảI tập chơng độnghọc chất điểm vật 10 nâng cao 2.1 Ni dung kin thc c bn chng ng hc cht im vt lp 10 nõng cao 2.1.1 V trớ, vai trũ kin thc ... gian 10 44 2,132 15