Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học tốt Đại số lớp 10, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Đại số 10 và câu hỏi trắc nghiệm Đại số 10 gồm đáp án được biên soạn bám sát nội dung sgk Đại số lớp 10 giúp đỡ bạn giành ăn điểm cao trong số bài thi và bài kiểm tra Đại số 10.

Bạn đang xem: Đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 10

Mục lục bài xích tập trắc nghiệm Đại số 10

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Bí quyết lượng giác

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung với góc lượng giác. Phương pháp lượng giác

Trắc nghiệm bài bác 1: Mệnh đề gồm đáp án

Bài 1: cho biết thêm P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Trong các khẳng định sau, xác minh nào đúng?

A. P là điều kiện cần để sở hữu Q

B. Là đk cần để sở hữu P

C. P là đk cần cùng đủ để sở hữu Q

D. Q là đk cần với đủ để có P

Hiển thị đáp án

Bài 2: Xét mệnh đề P: "∀x ∈ R, x2 + 1 > 0". Mệnh đề phủ định P_ của mệnh đề p. Là:

*

Hiển thị đáp án
*

Chọn đáp án B


Bài 3: Mệnh đề bao phủ định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + một là một số nguyên tố" là:

*

Hiển thị đáp án

Mệnh đề bao phủ định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + một là một số nguyên tố" là:

B. "∀x ∈ Z: x2 + x + 1" không là số nguyên tố"Chọn câu trả lời B


Bài 4: Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề che định đúng?

*

Hiển thị đáp án

Bài 5: trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào gồm mệnh đề hòn đảo sai?

A. Tứ giác là hình bình hành thì tất cả hai cặp cạnh đối bằng nhau.

B. Tam giác đều thì có cha góc tất cả số đo bởi 60°.

C. Nhì tam giác đều nhau thì có diện tích bằng nhau.

D. Một tứ giác gồm bốn góc vuông thì tứ giác sẽ là hình chữ nhật.

Hiển thị đáp án

Ta tìm mệnh đề đảo của những mệnh đề sẽ cho.

Gọi A’; B’; C’ với D’ theo thứ tự là các mệnh đề đảo của các mệnh đề A, B, C ,D.

A’. Tứ giác có hai cặp cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành

Mệnh đề này đúng- theo dấu hiệu nhận biết hình bình hành.

B’. Tam giác có ba góc có số đo bởi 60° là tam giác đều.

Mệnh đề này đúng.

C’. Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì nhì tam giác đó bởi nhau.

Mệnh đề này sai. Nhì tam giác có diện tích s bằng nhau thì chưa vững chắc hai tam giác đó bởi nhau.

Ví dụ đến tam giác ABC không cân, đường cao AH. Gọi M là trung điểm BC.

Khi đó diện tích tam giác AMB cùng AMC là cân nhau nhưng nhì tam giác này không bằng nhau.

D’. Một tứ giác là hình chữ nhật thì tứ giác đó có bốn góc vuông.

Xem thêm: Gợi Ý Cách Chọn Khăn Đội Đầu Cô Dâu Đẹp Ngất Ngây, Gợi Ý Cách Chọn Khăn Voan Cô Dâu Đẹp Ngất Ngây

Mệnh đề này đúng theo quan niệm hình chữ nhật.Chọn đáp án C


Bài 6: trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai?

A. Hai tam giác cân nhau khi còn chỉ khi chúng đồng dạng và gồm một cạnh bằng nhau.

B. Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi nó bao gồm một góc bằng tổng hai góc còn lại.

C. Một tam giác là tam giác phần nhiều khi và nhà khi nó có hai đường trung tuyến cân nhau và bao gồm một góc bằng 60°.

D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó tất cả 3 góc vuông.

Hiển thị đáp án

Mệnh đề A: nhì tam giác đều bằng nhau khi và chỉ còn khi chúng đồng dạng và tất cả một cạnh bằng nhau là sai.

* hai tam giác cân nhau thì suy ra bọn chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau.

Ngược lại, nhị tam giác đồng dạng và có 1 cạnh đều nhau thì chưa kiên cố hai tam giác đó bởi nhau.Chọn đáp án A


Bài 7: mang lại mệnh đề đúng: "Tất cả đông đảo người bạn của Nam phần nhiều biết bơi". Trong số mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

A. Bình biết bơi bắt buộc Bình là chúng ta của Nam.

B. Chiến là chúng ta của Nam cần Chiến không viết bơi.

C. Minh đắn đo bơi phải Minh ko là các bạn của Nam.

D. Thành ko là các bạn của Nam nên Thành lưỡng lự bơi.

Hiển thị đáp án

Bài 8: cho các mệnh đề sau:

(I) "21 là số nguyên tố"

(II) "Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 tất cả hai nghiệm thực"

(III) "

*
"

(IV) "Số dư khi phân tách 2006 đến 4 là 2"

(V) "Năm năm nhâm thìn là năm nhuận"

Trong những mệnh đề trên, căn số đề đúng là:

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Hiển thị đáp án

Vì 21⋮3 buộc phải 21 là một trong hợp số, suy ra mệnh đề (I) sai.

Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 có hai nghiệm thực là

*

Ta có 2006 = 501 × 4 + 2 nên 2006 phân tách 4 dư 2, mệnh đề (IV) đúng.

Năm năm nhâm thìn là năm nhuận, có 366 ngày, tháng 2 gồm 29 ngày (Dấu hiệu nhấn biết: Năm nhuận là năm phân tách hết mang lại 4). Mệnh đề (V) đúng.

Vậy, trong các mệnh đề trên gồm 3 mệnh đề và đúng là các mệnh đề (II), (IV), (V).Chọn câu trả lời B


Bài 10: mang lại mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4". Mệnh đề đậy định của mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4" là:

*

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài 2 (có đáp án): Tập hợp

Bài 1: cho tập hòa hợp A = m; n; p; q. Tập phù hợp A có bao nhiêu tập con?

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Hiển thị đáp án

Tập hợp A = m; n; p; q có 4 phần tử.

Số tập nhỏ của tập A là 24 = 16, kia là những tập hợp:

∅, m, n, p, q, m; n, m; p, m; q, n; p, n; q, p; q, m; n; p, m; n; q, m; p; q, n; p; q, m; n; p; qChọn đáp án B


Bài 2: Tập hợp A = a; b; c; d; e bao gồm bao nhiêu tập con bao gồm hai phần tử?

A. 10

B. 12

C. 15

D.18

Hiển thị đáp án

Tập A = a; b; c; d; e bao gồm 10 tập con tất cả 2 phần tử:

a; b; a;c; a; d; a; e; b; c; b; d; b; e; c; d ;c; e; d; eChọn lời giải A


Bài 3: mang đến tập thích hợp B = a; b; c; d; e. Tập B có bao nhiêu tập nhỏ có bố phần tử?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hiển thị đáp án

Các tập con tất cả 3 thành phần là:

a; b; c; a; b; d; a; b; e; a; c; d; a; c; e; a; d; e.Chọn câu trả lời A


Bài 4:Có bao nhiêu tập hòa hợp X vừa lòng điều kiện c; d; e ⊂ X ⊂ a; b; c; d; e; f ?

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

Hiển thị đáp án

Vì c; d; e ⊂ X yêu cầu c, d, e ∈ X.

Mặt không giống X ⊂ a; b; c; d; e; f yêu cầu X rất có thể là các tập vừa lòng sau:

c; d; e, c; d; e; a, c; d; e; b, c; d; e; f, c; d; e; a; b, c; d; e; a; f, c; d; e; b; f, c; d; e; a; b; f

Có tất cả 8 tập X vừa lòng điều khiếu nại của bài xích toán. Chọn đáp án D


Vì k ∈ Z, -3 ≤ k ≤ 5 phải k chỉ nhận cực hiếm thuộc tập phù hợp -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5. Ta có bảng sau:

k-3-2-1012345
2k - 1 -7-5-3-113579

Vậy A = -7; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 7; 8.

Chọn lời giải B


Giả sử tập phù hợp A = a; b; c.

Tập A gồm 8 tập con: ∅, a, b, c, a;b, a;c, b;c, a;b;c .

Chú ý: Tổng quát, giả dụ tập A gồm n thành phần thì số tập nhỏ của A là .Chọn đáp án C


Bài 7: mang đến hai tập đúng theo M = k ∈ Z, N = 4l + 1 .

Khẳng định nào sau đấy là đúng?

A. M ⊂ N

B. N ⊂ M

C. M = N

D. M = ∅, N = ∅

Hiển thị đáp án

Bài 8: cách viết nào sau đây để chỉ 5 là số từ nhiên?

A. 5 = N

B. 5 ∈ N

C. 5 ⊂ N

D. 5 ∉ N

Hiển thị đáp án

Bài 9: giải pháp viết nào sau đây để chỉ π chưa hẳn là số hữu tỉ?

A. π ⊂ Q

B. π = Q

C. π ∈Q

D. π ∉ Q

Hiển thị đáp án

Bài 10: mang lại A = a, b, c. Cách viết nào sau đó là sai?

A. ∅ ⊂ A

B. B ⊂ A

C. C ∈ A

D.a; c ⊂ A

Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube mascordbrownz.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, mascordbrownz.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hòa hợp các đoạn clip dạy học từ các giáo viên xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 199K đến teen 2k5 tại khoahoc.mascordbrownz.com