Ngày đẹp trong tháng 12

Để góp quý khách dễ ợt trong việc xem ngày tốttháng 12 năm 2020 tương tự như thuận luôn thể trong việc so sánh các ngày hồi tháng 12/2020 cùng với nhau. Cửa hàng chúng tôi đã Tổng vừa lòng tất cả ngày đẹp vào tháng 122020 tương tự như đưa ra những ngày chưa xuất sắc trong tháng.

Trong trường vừa lòng quý chúng ta không đề xuất xem ngày xuất sắc tháng 12 năm 2020 tuyệt xem ngày đẹp nhất tháng 12 năm 2020 chính vì đã có dự định tiến hành quá trình vào một ngày rõ ràng trong tháng 12, quý bạn phấn kích tìm mang đến ngày tương ứng và lựa chọn xem cụ thể hoặc chọn quy định Xem ngày giỏi xấu để xem một ngày cố kỉnh thể.


Bạn đang xem: Ngày đẹp trong tháng 12

Xem ngày giỏi tháng 1 năm 2021


Xem ngày xuất sắc tháng hai năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 12 NĂM 2020


Lịch dương

1

Tháng 12


Lịch âm

17

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 12


Lịch âm

18

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 12


Lịch âm

19

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 12


Lịch âm

20

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 12


Lịch âm

21

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 12


Lịch âm

22

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 12


Lịch âm

23

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày gần kề Thân, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 12


Lịch âm

24

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 12


Lịch âm

25

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 12


Lịch âm

26

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 12


Lịch âm

27

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 12


Lịch âm

28

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 12


Lịch âm

29

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 12


Lịch âm

1

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 12


Lịch âm

2

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 12


Lịch âm

3

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 12


Lịch âm

4

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày ngay cạnh Ngọ, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 12


Lịch âm

5

Tháng 11


Ngày Tốt


Xem thêm: Báo Giá Màn Nhựa Pvc Ngăn Lạnh Tại Tphcm, Rèm Nhựa Pvc Ngăn Lạnh, Màn Nhựa Pvc Giá Rẻ Tphcm

Ngày Ất Mùi, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 12


Lịch âm

6

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 12


Lịch âm

7

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 12


Lịch âm

8

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 12


Lịch âm

9

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 12


Lịch âm

10

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 12


Lịch âm

11

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 12


Lịch âm

12

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 12


Lịch âm

13

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 12


Lịch âm

14

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày gần cạnh Thìn, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 12


Lịch âm

15

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 12


Lịch âm

16

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 12


Lịch âm

17

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 12


Lịch âm

18

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đó là Tổng đúng theo ngày giỏi tháng 12 năm 2020 mà cửa hàng chúng tôi muốn giữ hộ đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi tương tự như các công việckhác nhau. Cố gắng nên, khi thâu tóm được ngày xuất sắc xấu vào tháng 12/2020 thì bạn cần tra cứu: xem ngày giỏi hợp tuổi để có kết quả cụ thể và đúng chuẩn nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2021

♦Ngày giỏi tháng hai năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 10 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 5 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 6năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 12 năm 2021


Xem phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819 202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng thông minh có nên là thành tựu phong thủy?
Mỗi số lượng trong dãy sim điện thoại cảm ứng đều có những năng lượng riêng, phụ thuộc vào trật từ của dãy số cơ mà Sim smartphone có thể ảnh hưởng tới chúng ta theo hướng giỏi (Cát) giỏi xấu (hung)
*
Dùng ghê dịch lựa chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những nhắc nhở quẻ dịch sim xuất sắc cho 4 đại nghiệp, chúng ta có thể chọn dãy sim tử vi phong thủy hợp tuổi thỏa muốn muốn cung ứng công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay giải phóng vận hạn
*
Xem tử vi phong thủy tuổi Nhâm Tý 1972 con gái mạng năm 2022
*
Tìm gọi về Sao Thủy trong 12 cung hoàng đạo
*
Tìm hiểu về Sao Kim vào 12 cung hoàng đạo
*
Các nhiều loại cung là gì? sự thật về 4 Nguyên tố và 3 nhóm tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo khi yêu và ma thuật trường đoản cú sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để hiểu mình thuộc cung hoàng đạo làm sao và tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình cảm 12 cung hoàng đạo nhằm tìm một nửa phù hợp của bạn
*
Đặc điểm tính phương pháp 12 cung hoàng đạo nam bạn nữ thu hút nhất
*
Thiên Bình và song Tử gồm phải cặp đôi bạn trẻ tâm đầu ý hợp giành cho nhau?
*
Giải mã bạn dạng đồ sao cá thể và trả lời đọc bạn dạng đồ sao miễn phí

Xem ngày xuất sắc xấu