Kinh Thánh Tân Ước là phần cuối của cục Kinh Thánh Công Giáo bao hàm 27 cuốn sách được viết và hoàn hảo bởi những Thánh Tông Đồ và cùng sự của những ngài, được xuất hiện trong nửa cuối cố kỷ thứ nhất sau biến chuyển cố Chúa Giáng Sinh.

Bạn đang xem: Công giáo việt kinh thánh 4+

*
*

Mục lục kinh Thánh Tân Ước

Nguyên văn theo bản dịch của tập thể nhóm Các Giờ khiếp Phụng Vụ. Phần audio vị Giu-se Định và Ma-ri-a Kim Hồi, thuộc các cả nhà em thanhlinh.net thực hiện.

Xem thêm: 60+ Bộ Phim Hàn Quốc Mới 2016, 6 Phim Hàn Quốc Hay Nhất Năm 2016

01. Tin mừng theo Thánh Mát-thêu02. Tin vui theo Thánh Mác-cô03. Tin mừng theo Thánh Lu-ca04. Tin tốt theo Thánh Gio-an05. Sách Công Vụ Tông Đồ06. Thư gửi tín hữu Rô-ma07. Thư 1 nhờ cất hộ tín hữu Cô-rin-tô08. Thư 2 gởi tín hữu Cô-rin-tô09. Thư nhờ cất hộ tín hữu Ga-lát10. Thư giữ hộ tín hữu Ê-phê-xô11. Thư giữ hộ tín hữu Phi-líp-phê12. Thư nhờ cất hộ tín hữu Cô-lô-xê13. Thư 1 gởi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca14. Thư 2 nhờ cất hộ tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca15. Thư 1 nhờ cất hộ ông Ti-mô-thê16. Thư 2 nhờ cất hộ ông Ti-mô-thê17. Thư giữ hộ ông Ti-tô18. Thư nhờ cất hộ ông Phi-lê-môn19. Thư giữ hộ tín hữu Do-thái20. Thư của Thánh Gia-cô-bê21. Thư 1 của Thánh Phê-rô22. Thư 2 của Thánh Phê-rô23. Thư 1 của Thánh Gio-an24. Thư 2 của Thánh Gio-an25. Thư 3 của Thánh Gio-an26. Thư của Thánh Giu-đa27. Sách Khải Huyền

Nội Dung ghê Thánh Tân Ước

Nội dung của Tân Ước nói tới tình yêu của Thiên Chúa với con người, về việc Ngài thiết lập cấu hình giao ước new và mãi sau cùng lời hứa cứu độ được tiến hành một cách trọn vẹn qua cuộc sống Đức Giê-su Ki-tô. Tân Ước cũng cho họ biết sự ra đời và phát triển bước đầu của Giáo Hội thiên chúa giáo và đều sự khiếu nại được tiên báo về thời kỳ sau cùng tới ngày Chúa quang lâm.

Bốn sách tin vui nói riêng cùng Kinh Thánh Tân Ước nói thông thường đóng vai trò vô cùng đặc biệt quan trọng đối cùng với Giáo Hội, là cơ sở hình thành, cải cách và phát triển và hoàn thành Đức Tin Công Giáo. Hãy đọc Tân Ước với trọng điểm hồn rộng lớn mở với trái tim với tình yêu thương, để thấy được con phố đi, ánh sáng sống động cho cuộc sống mỗi bọn chúng ta.