Thinking out loud là gì

*

Giải say đắm nghĩa nhiều từ "Think out loud" 

‘Think out loud’ (tiếng Anh Mỹ) hoặc ‘Think aloud’ (tiếng Anh Anh) tức là nói ra suy nghĩ của mình.

Bạn đang xem: Thinking out loud là gì

Ví dụ:

Lời bài xích hát Think out loud của Ed Sheeran:

E.g: A friend is a person with whom I may think aloud.

(Một người chúng ta là người mà tôi có thể nói ra những quan tâm đến của mình với những người đó.)

E.g.: “What did you say?” “Oh, nothing, I was just thinking out loud.”

(“Bạn vừa nói gì?” “À không có gì. Tôi chỉ thổ lộ những xem xét của mình thôi.”

E.g.: Ask her lớn think out loud about possible reasons, và promise you will just listen and not interrupt or get angry.

(Bảo cô ấy thổ lộ những suy nghĩ của bản thân về những tại sao có thể, với hứa và bạn sẽ chỉ lắng nghe mà lại không xen vào hoặc nổi giận.)

Vậy phần đông câu hát của Ed Sheeran rất có thể dịch như sau:

I’m thinking out loud

Anh đang tỏ bày nỗi lòng anh đây

Maybe we found love right where we are..

Rằng gồm lẽ bọn họ đã tìm thấy tình thương ngay chính nơi này… 

Cách dùng từ Think trong giờ đồng hồ Anh


1. Think là gì?

Ta xét ý nghĩa đầu tiên của đụng từ think, sẽ là nghĩa xem xét (consider). Ta sử dụng think khi ý muốn đưa ra sự xét về một điều gì, chủ kiến gì đó. Hoặc khi đưa ra một ý kiến reviews thấp, chăm chú sự cần thiết hay nhu yếu của ai đó.

Ví dụ:

- I think (that) I"ve met you before.

- I don"t think Emma will get the job.

- vị you think (that) you could get me some stamps while you"re in town?

- I didn"t think much of her latest book.

- She"s always thinking of others.

Ta dùng think khi mong mỏi lên một planer cho câu hỏi gì đó, giải quyết và xử lý vấn đề hoặc thấu hiểu về triệu chứng hiện tại.

Ví dụ:

- What are you thinking, Peter?

- He just does these things without thinking and he gets himself into trouble.

- You think too much - that"s your problem.

- I"m sorry I forgot to mention your name. I just wasn"t thinking.

- Think long và hard before you make any important decisions.

- I know it"s exciting, but you should think twice before you spend that much money on a vacation.

- What did you say?" "Oh, nothing, I was just thinking aloud.

Xem thêm: Gỗ Ốp Tường Giá Rẻ Nhất - Bảng Giá Tấm Nhựa Ốp Tường Vân Gỗ

Think còn được sử dụng khi mong đưa ra một quyết định gì đấy tiếp theo so với hiện tại tại.

Ví dụ:

- I"m thinking of taking up running.

- I think (that) I"ll go swimming after lunch.

- I"m thinking about buying a new car.

Think còn được sử dụng với chân thành và ý nghĩa nhớ lại, tưởng tượng:

- I was just thinking about you when you called.

- She was so busy she didn"t think to tell me about it.

Think còn được sử dụng như một danh từ vào câu, mang ý nghĩa sâu sắc là ý nghĩ, sự để ý một vụ việc trong một khoảng thời gian nào đó.

Ví dụ:

- Let me have a think about it before I decide.

- Have a think over the weekend và tell me what you"ve decided.

2. Cấu trúc và cách dùng think trong tiếng Anh

Chúng ta có thể dùng think để nói về việc tất cả một chủ kiến hoặc phát minh nào đó. Trong trường phù hợp này, họ không thường dùng thể tiếp diễn:

- I think (that) she’s a very selfish person.

Không dùng: I’m thinking (that) she’s a ….

- Ryan thinks we should leave by 8 am at the latest.

- Dialogue 1:

A: What do you think about this frame?

B: to lớn be honest, I don’t think it suits the picture.

Chúng ta dùng “think of” hay “think about” để nói về việc lên một kế hoạch hay như là một quyết định, ta có thể dùng thể tiếp tục trong trường thích hợp này “thinking of/about + verb_ing:

- We’re thinking of moving out of London & buying a small cottage in the country.

- Thinking about returning to college?

Chúng ta cần sử dụng “Think” cùng “think of” với tức thị nhớ lại, ghi nhớ:

- I went upstairs to lớn get something, but when I got there, I couldn’t think what it was that I wanted!

- Can anyone think of the name of the first dog that went into space?

- It’s so embarrassing when you meet someone và you can’t think of their name.

“Think about” được dùng khi muốn diễn đạt sự xem xét:

A: Are you going to change jobs?

B: I’m not sure. I’m thinking about it.

Trong một trong những trường hợp sệt biệt, ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng think hoặc don’t think để diễn tả một ý định, ý tưởng, xem xét không chắc chắn nào đó: