Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết

bộ tranh truyện "Truyện Cổ Tích Việt Nam" đã đưa những em trở về nhân loại cổ tích và chạm mặt lại các nhân vật không còn xa lạ như: Thạch Sanh, cô Tấm, Thánh Gióng, chú Cuội, Sọ Dừa... Qua phần nhiều câu chuyện, các em sẽ biết được thêm các sự tích độc đáo về bé người, sự vật, sự việc thường xuất hiện trong các áng thơ văn của dân tộc ta. Tất cả sẽ làm cho giàu thêm trí tưởng tượng vốn rất đa dạng của các em, bồi dưỡng tâm hồn những em và giúp những em thêm yêu, thêm tin vào cổ tích.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


*

Sự Tích Dưa Hấu

Bộ tranh truyện "Truyện Cổ Tích Việt Nam" sẽ đưa những em trở về trái đất cổ tích và chạm mặt lại những nhân vật thân thuộc như: Thạch Sanh, cô Tấm, Thánh Gióng, chú Cuội, Sọ Dừa... Qua đều câu chuyện, các em sẽ hiểu rằng thêm nhiều sự tích thú vị về con người, sự vật, sự việc thường mở ra trong các áng ...

Bạn đang xem: Sự tích cây nêu ngày tết


*

Sự Tích Trầu Cau

Bộ tranh truyện "Truyện Cổ Tích Việt Nam" sẽ đưa những em trở về thế giới cổ tích và chạm mặt lại các nhân vật quen thuộc như: Thạch Sanh, cô Tấm, Thánh Gióng, chú Cuội, Sọ Dừa... Qua mọi câu chuyện, các em sẽ hiểu rằng thêm những sự tích độc đáo về nhỏ người, sự vật, vụ việc thường xuất hiện thêm trong các áng ...


*

Âu Cơ Lạc Long Quân

Bộ tranh truyện "Truyện Cổ Tích Việt Nam" đã đưa những em trở về nhân loại cổ tích và chạm chán lại các nhân vật quen thuộc như: Thạch Sanh, cô Tấm, Thánh Gióng, chú Cuội, Sọ Dừa... Qua hầu như câu chuyện, những em sẽ biết được thêm những sự tích thú vị về bé người, sự vật, sự việc thường xuất hiện thêm trong các áng ...


*

Thánh Gióng

Bộ tranh truyện "Truyện Cổ Tích Việt Nam" sẽ đưa các em trở về quả đât cổ tích và gặp lại các nhân vật thân thuộc như: Thạch Sanh, cô Tấm, Thánh Gióng, chú Cuội, Sọ Dừa... Qua rất nhiều câu chuyện, các em sẽ biết được thêm những sự tích độc đáo về con người, sự vật, sự việc thường mở ra trong các áng ...


Alibaba và 40 tên cướp

Bộ tranh truyện "Truyện Cổ Tích Việt Nam" sẽ đưa những em trở về thế giới cổ tích và gặp mặt lại các nhân vật thân thuộc như: Thạch Sanh, cô Tấm, Thánh Gióng, chú Cuội, Sọ Dừa... Qua đầy đủ câu chuyện, các em sẽ biết được thêm những sự tích thú vui về nhỏ người, sự vật, vấn đề thường xuất hiện thêm trong những áng ...


Sự tích Hồ ba Bể

Bộ tranh truyện "Truyện Cổ Tích Việt Nam" vẫn đưa những em trở về nhân loại cổ tích và gặp gỡ lại các nhân vật quen thuộc như: Thạch Sanh, cô Tấm, Thánh Gióng, chú Cuội, Sọ Dừa... Qua hồ hết câu chuyện, những em sẽ hiểu rằng thêm những sự tích thú vui về bé người, sự vật, vụ việc thường lộ diện trong các áng ...


Ai mua hành tôi

Bộ tranh truyện "Truyện Cổ Tích Việt Nam" đã đưa những em trở về nhân loại cổ tích và gặp mặt lại những nhân vật thân thuộc như: Thạch Sanh, cô Tấm, Thánh Gióng, chú Cuội, Sọ Dừa... Qua đa số câu chuyện, những em sẽ biết được thêm những sự tích thú vị về con người, sự vật, vấn đề thường xuất hiện trong những áng ...

Xem thêm: "Bán Chó Phốc Sóc Mini Giá Bán Chó Phốc Sóc Mini, Mua Bán Chó Phốc Sóc Giá Rẻ Uy Tín


Miếng trầu kỳ diệu

Bộ tranh truyện "Truyện Cổ Tích Việt Nam" vẫn đưa các em trở về nhân loại cổ tích và chạm mặt lại các nhân vật thân thuộc như: Thạch Sanh, cô Tấm, Thánh Gióng, chú Cuội, Sọ Dừa... Qua hầu hết câu chuyện, các em sẽ hiểu rằng thêm các sự tích độc đáo về nhỏ người, sự vật, sự việc thường lộ diện trong các áng ...


Tham kim cương Đá Lão Tượng

Bộ tranh truyện "Truyện Cổ Tích Việt Nam" đang đưa các em trở về quả đât cổ tích và gặp gỡ lại những nhân vật thân quen như: Thạch Sanh, cô Tấm, Thánh Gióng, chú Cuội, Sọ Dừa... Qua đều câu chuyện, những em sẽ hiểu rằng thêm các sự tích thú vị về con người, sự vật, vấn đề thường lộ diện trong các áng ...


Quạ với Công

Bộ tranh truyện "Truyện Cổ Tích Việt Nam" đang đưa những em trở về quả đât cổ tích và gặp mặt lại những nhân vật rất gần gũi như: Thạch Sanh, cô Tấm, Thánh Gióng, chú Cuội, Sọ Dừa... Qua đầy đủ câu chuyện, các em sẽ hiểu rằng thêm những sự tích thú vui về nhỏ người, sự vật, vấn đề thường xuất hiện thêm trong những áng ...


Trương Chi

Bộ tranh truyện "Truyện Cổ Tích Việt Nam" vẫn đưa những em trở về thế giới cổ tích và gặp mặt lại các nhân vật thân quen như: Thạch Sanh, cô Tấm, Thánh Gióng, chú Cuội, Sọ Dừa... Qua phần lớn câu chuyện, các em sẽ biết được thêm nhiều sự tích thú vị về con người, sự vật, vụ việc thường xuất hiện trong các áng ...


Từ Thức gặp mặt Tiên

Bộ tranh truyện "Truyện Cổ Tích Việt Nam" vẫn đưa các em trở về thế giới cổ tích và gặp mặt lại các nhân vật không còn xa lạ như: Thạch Sanh, cô Tấm, Thánh Gióng, chú Cuội, Sọ Dừa... Qua phần đông câu chuyện, các em sẽ hiểu rằng thêm nhiều sự tích độc đáo về nhỏ người, sự vật, sự việc thường lộ diện trong các áng ...


Cây Tre Trăm Đốt

Bộ tranh truyện "Truyện Cổ Tích Việt Nam" đang đưa những em trở về quả đât cổ tích và gặp lại các nhân vật không còn xa lạ như: Thạch Sanh, cô Tấm, Thánh Gióng, chú Cuội, Sọ Dừa... Qua gần như câu chuyện, các em sẽ biết được thêm nhiều sự tích độc đáo về con người, sự vật, sự việc thường xuất hiện thêm trong các áng ...


Người Hóa Hổ

Bộ tranh truyện "Truyện Cổ Tích Việt Nam" đang đưa các em trở về nhân loại cổ tích và gặp gỡ lại những nhân vật quen thuộc như: Thạch Sanh, cô Tấm, Thánh Gióng, chú Cuội, Sọ Dừa... Qua phần đông câu chuyện, những em sẽ biết được thêm các sự tích thú vui về con người, sự vật, vấn đề thường lộ diện trong những áng ...


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN THẶNG